איתור ייצוג משפטי ע"י עו"ד אריק נאור

  1. המערער בתיק זה, הגיש בקשה לשמיעת עדות מוקדמת בתיקים ד.מ 1490/02 ו- ע.ב. 1301/02 וכן הגיש בקשה להזמין מתורגמן לשפה האנגלית לצורך שמיעת עדותו המוקדמת ועתר, כי הוצאותיו לא יוטלו על התובע.
  2. כב' הרשם דחה את בקשת המערער ביום 18.2.02, וקבע, כי "לפי הנחיות הנהלת בתי המשפט, למרות קיומה של החלטה שיפוטית, על התובע לדאוג למתורגמן בעצמו".
  3. המערער הגיש ערעור על החלטה זו בטענו , כי החלטה שיפוטית אליה מתייחס הרשם, היא החלטה שלו עצמו ושל אב בית דין זה בתיקים אחרים של עובדים זרים, בהם נקבע, כי המזכירות תזמין מתורגמן והמדינה תישא בהוצאותיהם.


4. החלטות אלו לטענת המערער, לא כובדו ועל כך הוא מלין. על הנהלת בתי המשפט היה לערער על ההחלטות, שניתנו בתיקים אחרים ומשלא עשתה כן, היה עליה לכבדן.

5. לטענת המערער, משמעות החלטת כב' הרשם היא, שהרשות השופטת מנועה מלהחליט החלטה הנראית לה נכונה בנסיבות עניין, בידיעה שלא תכובד.

6. על כן, עתר המערער , כי בית הדין יקבל הערעור, יבטל את החלטת כב' הרשם ויורה, כי