ביטול צ'ק לקבלן עקב אי השלמת העבודה

בשא (נת') 12918/00 ביטול צ'ק לקבלן עקב אי השלמת העבודהמבוא
המשיבה מס' 1 פתחה תיק הוצל"פ בגין 2 שיקים שנמשכו על חשבון המבקש' בסך 4440 ₪ כ"א שמועדי פרעונם 31.4.00 ו- 31.5.00.

השיקים נרשמו לקבלן (להלן "הקבלן") והם שני השיקים שהמבקש מסר לטענתו לקבלן בגין הקמת 4 דונם חממות (להלן "עסקת היסוד").

המבקש, לטעתו, נתן הוראה לבטל את השיקים מכיוון שהקבלן לא השלים את עבודתו. הקבלן צורף לדיון כמשיב ותובע נוסף.ביום 27.2.01 הסכימו הצדדים למתן פסק דין בדרך של פשרה לפי סעיף 79 א א לחוק בתי המשפט לאחר שמיעת הראיות ולמעשה הרשמת כהן התחילה לנהל דיונים אם כי סברה שמשום שדובר בניהול דיון עם הכחות יש להעביר את הדיון לשופט.
הדיון התנהל בפני ביום 3.9.02 בהשתתפות נציג המשיבה ומר בני שחר פרקליט המשיבים עו"ד גבריאל ברוך והמבקש.

הקבלן לא התייצב עקב הסגר (הוא תושב הרשות) אך בתיק נמצא תצהיר מטעמו.
כמו כן המבקש ביקש להסתמך על תצהירים של עדים מטעמו: ה"ה חיים ארנון ורודה דניאל אשר לא התייצבו לדיון. בפיהם של אותם אנשים טענות ותלונות כלפי הקבלן בגין עבודה רשלנית ולקויה בבניית חממות, אצלם.ממצאים והחלטה
לטענת המבקש, בעת מסירת שיקים לקבלן בחר להגביל את האפשרות שהקבלן יסב את השיקים לגורם שלישי, הסימנים לכך ברורים:

מודפס על השיקים קרוס והמילים למוטב בלבד, נמחק האות "ל", אחרי המילה המודפסת "שלמו" בתחתית השיקים הערה בכתב יד:"שיק זה יש לשלם בב.פ. סניף 612".
לדברי המבקש כל התוספות המגבילות האלו נמחקו וסומנו בחתימה לא לו והכל ללא הסכמתו או ידיעתו.
לדברי המבקש, ניתנה הוראה לבטל את השיקים עקב כשלון תמורה בעסקת היסוד בינו לבין הקבלן ואין בינו לבין המשיבה כל יריבות או קשרים. לטענתו השיקים הועברו לידי המשיבה, לאחר ביצוע תיקונים שמטרתם להפוך את השיקים לסחירים בניגוד להוראותיו. לפיכך המשיבה אוחזת בשיקים בחוסר תום לב ואין לאפשר לה לגבות את השיקים.עולה מכלל הראיות שהשיקים נשוא הדיון לא היו חלק מסידרת השיקים המקוריים לפי עסקת היסוד (אשר האחרון מהם היה צריך להפרע ב- 15.6.99.


3. באשר למערכת היחסים בין המשיבים עולה בבירור כי הקבלן נהג לרכוש חומרי בנין מהמשיבה תוך מסירת שיקים של לקוחות כגון המבקש.

4. לטענת נציג המשיבה הגיעו לידיו מספר שיקים של המבקש מידי הקבלן: השיקים הוסבו למשיבה ללא כל בעיה ונפרעו . מר בני שחר אף זוכר שלפני שהסכים לקבל את השיקים היה מתקשר עם המבקש (אותו לא ראה כלל עד הדיון) לאישור. בכל השיקים ההגבלות על סיחורם היו מחוקים.
בסוף 1999 קבל 2 שיקים נוספים של המבקש במהלך עסקים רגליים מידי הקבלן – כל אחד על סך 4,440 ₪ ומועד פרעונם 30.12.99 ו- 31.1.00, אך השיקים חזרו מחוסר כיסוי.
לאחר חילול השיקים נוצר קשר עם המבקש טלפונית והבטיח שיחליף השיקים עם שיקים חדשים. כך הגיעו השיקים נשוא הדיון לידי המשיבה בסוף מרץ 2000.הם הובאו על ידי אדם שהציג עצמו כמר שם טוב אבי המבקש.
מוסר השיקים מחק את ההגבלות לבקשת מר בני שחר.
אין ספק שהאדם אשר התייצב עם השיקים אינו המבקש . מר בני שחר אישר זאת, הן בתצהירו והן בעדותו בפני, שלא ראה את המבקש אף פעם.
לטענת מר שחר דובר בתכסיס נפסד מטעם המבקש וכל זאת על מנת לאפשר למבקש להתחמק מביטול ההגבלות כפי שאכן עשה בדיון בפני.
כמו כן המבקש אף הכחיש שנתן אישור בנוגע לשיקים אשר אכן נפרעו.
אם כל הכבוד עמדה זאת לא הגיונית, מכוון שללא שיחה ואישור סבורני
שמר בני אשר לא היה מסכים לתת תמורה לקבלן כנגד השיקים.


5.לאור כל האמור הגעתי למסקנות הבאות:בכל הנוגע לקשר החוזי בין הקבלן לבין המבקש מקובל עלי שהקבלן הפר את ההסכם ולא השלים את עבודתו.

למסקנה זאת תמיכה מתצהירי העדים מטעם המבקש.
אולם, דובר במקרה קלאסי של כשלון תמורה חלקי אשר לא מהווה הגנה לפרעון שיקים בידי אוחז אשר נתן תמורה. לכן למשיבה הזכות להוציא את השיקים לפועל. לקבלן אין זכות להוציא את השיקים לפועל מכיוון שכבר הסב אותם וקיבל תמורה ולמבקש הזכות לתבוע את הקבלן בהליך נפרד בגין הפרת עיסקת היסוד.


טענות הזיוף והמירמה של המבקש היו מספקות הגנה רק במקרה שיש לייחס את הזיוף או המירמה לאוחז, קרי, המשיבה.

טענות אלה לא הוכחו ואין סיבה לחשוד במשיבה אשר לכאורה קיבלה שיקים במהלך עסקים רגיל עם הקבלן, ואותם שיקים הוחלפו בהסכמתו של המבקש ובידיעתו.

6. משום שהצדדים הסמיכו את בית המשפט לתת פסק דין בדרך של פשרה, אני מורה כדלקמן:
ניתנה בזה למבקש זכות לפרוע את החוב בתיק הוצל"פ 1609539003 ולאפס את החוב תמורת תשלום של 10,000 ₪ וזאת תוך 60 יום מהיום. אם לא כן, התביעה לפי השיקים מתקבלת באופן מלא , ההתנגדות נדחית והמשיבה זכאית לפעול במסגרת תיק הוצל"פ. במקרה זה יתווסף לחוב בהוצל"פ הוצאות הדיון בפני בסך 1,200 ₪ ב תוספת מע"מ כדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קבלן לא רשום

 2. ערר רשם הקבלנים

 3. העסקת קבלן עצמאי

 4. הסכם עם קבלן שלד

 5. חוב לקבלן בפירוק

 6. לשון הרע נגד קבלן

 7. רישיון קבלן שירות

 8. תשלום לקבלן פיתוח

 9. ביטול חוזה עם קבלן

 10. מחיקה מפנקס הקבלנים

 11. רטיבות בדירה מקבלן

 12. זכות עיכבון של קבלן

 13. הסכם לרישום קבלנים

 14. חוזה עם קבלן בפירוק

 15. החזר תשלום יתר לקבלן

 16. זכות התיקון של הקבלן

 17. השוואת תנאי עובדי קבלן

 18. העלמת מס של קבלן בניין

 19. פירוק שותפות בין קבלנים

 20. עורך דין רכישת דירה מקבלן

 21. תביעה של קונים נגד קבלן

 22. עובד שכיר או קבלן עצמאי

 23. איחור במסירת דירה מקבלן

 24. בקשה לרישיון קבלן שירות

 25. יחסי עובד מעביד קבלן משנה

 26. קבלן משנה יחסי עובד מעביד

 27. עובד מדינה או קבלן עצמאי

 28. עורך דין קניית דירה מקבלן

 29. תאונת עבודה של קבלן עצמאי

 30. הסכם עם קבלן כפוף למשכנתא

 31. תביעה לפי חוק חוזה קבלנות

 32. ערר על רישום בפנקס הקבלנים

 33. יחסי עובד מעביד קבלן עצמאי

 34. פיצוי מקבלן בגין אי נוחות

 35. התקנת תשתית גז ע''י הקבלן

 36. ליקויים בדירה מקבלן בחולון

 37. יחסי קבלן עצמאי מזמין עבודה

 38. תביעה נגד קבלן - דירה חדשה

 39. רישום קבלנים - עתירה לבג''צ

 40. בקשה לקבלת רישיון קבלן שירות

 41. סכסוך עם קבלן משנה - בוררות

 42. אישור מהבנק לקבלן למכירת דירה

 43. יחסי קבלן לקוח או עובד מעביד

 44. בעיות בריצוף בדירה חדשה מקבלן

 45. סתימה בצנרת בדירה חדשה מקבלן

 46. חשבוניות מס פיקטיביות של קבלן

 47. נטישת קבלן משנה באמצע העבודה

 48. טענת ביצוע עבודה רשלנית של קבלן

 49. תביעה של קבלן עבודות אלומיניום

 50. חשבוניות קבלן שיפוצים לא רשום

 51. הודעת מזמין לקבלן על פגם בעבודה

 52. גמלאות שירות המדינה לעובדי קבלן

 53. תאונת עבודה באתר בניה - רשלנות קבלנים

 54. סכסוך בין מזמין עבודה לבין קבלן

 55. ביטול זכרון דברים עם קבלן בניה

 56. רכישת מחסן מקבלן - שינויים בגודל

 57. דירה מקבלן שלא נרשמה על שם הקונים

 58. פיצוי מקבלן על אי התקנת קו טלפון

 59. זכויות קבלן עצמאי שעובד לפי עמלות

 60. מסירת דירה לא ראויה למגורים מקבלן

 61. הקשר בין בנק מלווה לבין קבלני משנה

 62. פיטורי עובד קבלן סמוך לפני 9 חודשים

 63. תביעה נגד קבלן במסגרת תביעות קטנות

 64. תביעה כספית לתשלום קבלן לקבלן משנה

 65. ביטול צ'ק לקבלן עקב אי השלמת העבודה

 66. קרבה משפחתית לקבלן בעסקת קומבינציה

 67. איחור במסירת דירה מקבלן של 5 חודשים

 68. קבלן פושט רגל - סכסוך על מקומות חניה

 69. אי תשלום שכר לקבלן ע''י מזמין העבודה

 70. קבלת דירה מקבלן ללא חיבור לחשמל ומים

 71. יחסי עובד מעביד קבלן עצמאי פועלי בניין

 72. תביעה נגד קבלן בגין אי אספקת מחסן בדירה

 73. איחור במסירת דירה מקבלן בעסקת קומבינציה

 74. פיצויי פיטורים לעובד קבלן בחילופי מעבידים

 75. תביעת רוכשי דירות נגד הקבלן בתביעות קטנות

 76. פיצוי בגין הפרת הסכם לביצוע עבודות קבלנות

 77. אחריות בנק מלווה עקב קשיים כלכליים של הקבלן

 78. כישלון עסקת קומבינציה בגלל קשיים כלכליים של הקבלן

 79. דחיית מועד תשלום חובות קבלנים עבור החזר הוצאות פיתוח

 80. הסכמה חוזית עם קבלן הכוללת הסכמה לביצוע דבר שהוא מעבר לנדרש

 81. תביעה בגין נזקי הוצאות מימון לחברה הקבלנית כתוצאה מעיכובים בתשלום

 82. תשלום לקבלן משנה כאשר לא נערך הסכם בכתב ואף לא הוצאה הזמנת עבודה

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון