גוש 6590 הרצליה

גוש 6590 מכיל 105 חלקות:

גוש 6590 חלקה 1, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 2, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 3, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 4, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 5, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 6, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 7, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 8, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 9, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 10, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 11, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 12, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 13, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 14, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 15, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 16, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 17, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 18, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 19, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 20, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 21, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 22, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 23, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 24, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 25, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 26, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 27, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 28, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 29, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 30, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 31, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 32, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 33, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 34, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 35, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 36, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 37, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 38, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 39, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 40, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 41, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 42, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 43, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 44, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 45, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 46, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 47, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 48, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 49, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 50, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 51, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 52, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 53, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 54, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 55, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 56, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 57, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 58, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 60, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 61, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 62, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 63, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 64, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 65, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 66, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 67, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 68, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 69, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 70, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 71, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 72, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 73, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 74, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 75, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 76, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 77, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 78, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 79, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 80, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 81, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 82, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 83, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 84, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 85, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 86, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 87, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 88, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 89, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 90, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 91, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 92, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 93, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 94, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 95, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 96, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 97, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 98, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 99, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 100, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 101, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 102, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 103, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 104, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 105, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 106, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 107, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 108, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 109, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 110, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 111, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 112, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 113, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 114, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 115, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 116, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 117, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 118, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 119, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 120, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 121, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 122, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 123, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 124, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 125 , סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 126, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 127, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 128, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 129, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 130, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 131, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 132, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 133, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 134, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 135, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 137, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 138, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 139, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 140, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 141, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 142, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 143, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 144, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 145, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 146, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 147, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 148, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 149, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 150, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 151, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 152, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 153, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 154, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 155, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 156, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 157, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 158, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 159, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 160, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 161, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 162, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 163, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 164, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 165, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 166, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 167, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 168, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 169, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 170, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 171, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 172, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 173, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 174, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 175, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 176, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 177, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 178, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 179, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 180, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 181, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 182, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 183, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 184, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 185, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 186, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 187, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 188, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 189, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 190, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 191, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 192, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 193, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 194, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 195, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 196, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 197, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 198, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 199, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 200, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 201, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 202, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 203, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 204, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 205, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 206, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 207, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 208, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 209, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 210, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 211, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 212, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 213, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 214, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 215, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 216, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 217, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 218, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 219, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 220, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 221, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 222, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 223, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 224, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 225 , סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 226, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 227, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 228, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 229, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 230, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 231, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 232, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 233, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 234, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 235, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 237, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 238, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 239, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 240, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 241, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 242, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 243, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 244, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 245, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 246, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 247, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 248, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 249, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 250, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 251, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 252, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 253, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 254, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 255, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 256, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 257, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 258, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 259, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 260, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 261, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 262, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 263, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 264, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 265, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 266, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 267, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 268, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 269, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 270, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 271, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 272, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 273, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 274, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 275, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 276, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 277, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 278, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 279, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 280, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 281, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 282, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 283, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 284, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 285, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 286, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 287, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 288, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 289, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 290, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 291, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 292, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 293, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 294, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 295, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 296, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 297, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 298, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 299, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 300, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 301, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 302, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 303, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 304, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 305, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 306, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 307, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 308, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 309, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 310, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 311, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 312, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 313, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 314, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 315, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 316, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 317, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 318, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 319, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 320, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 321, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 322, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 323, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 324, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 325, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 326, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 327, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 328, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 329, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 330, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 331, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 332, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 333, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 334, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 335, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 336, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 337, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 338, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 339, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 340, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 341, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 342, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 343, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 344, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 345, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 346, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 347, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 348, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 349, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 350, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 351, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 352, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 353, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 354, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 355, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 356, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 357, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 358, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 360, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 361, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 362, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 363, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 364, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 365, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 366, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 367, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 368, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 369, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 370, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 371, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 372, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 373, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 374, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 375, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 376, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 377, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 378, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 379, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 380, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 381, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 382, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 383, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 384, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 385, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 386, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 387, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 388, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 389, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 390, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 391, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 392, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 393, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 394, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 395, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 396, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 397, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 398, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 399, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 400, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 401, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 402, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 403, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 404, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 405, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 406, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 407, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 408, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 409, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 410, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 411, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 412, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 413, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 414, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 415, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 416, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 417, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 418, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 419, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 420, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 421, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 422, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 423, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 424, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 425 , סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 426, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 427, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 428, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 429, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 430, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 431, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 432, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 433, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 434, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 435, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 437, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 438, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 439, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 440, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 441, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 442, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 443, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 444, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 445, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 446, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 447, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 448, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 449, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 450, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 451, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 452, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 453, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 454, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 455, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 456, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 457, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 458, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 459, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 460, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 461, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 462, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 463, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 464, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 465, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 466, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 467, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 468, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 469, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 470, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 471, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 472, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 473, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 474, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 475, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 476, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 477, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 478, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 479, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 480, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 481, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 482, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 483, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 484, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 485, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 486, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 487, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 488, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 489, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 490, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 491, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 492, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 493, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 494, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 495, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 496, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 497, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 498, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 499, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 500, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 501, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 502, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 503, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 504, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 505, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 506, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 507, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 508, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 509, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 510, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 511, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 512, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 513, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 514, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 515, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 516, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 517, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 518, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 519, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 520, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 521, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 522, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 523, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 524, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 525 , סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 526, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 527, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 528, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 529, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 530, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 531, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 532, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 533, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 534, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 535, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 537, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 538, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 539, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 540, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 541, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 542, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 543, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 544, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 545, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 546, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 547, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 548, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 549, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 550, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 551, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 552, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 553, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 554, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 555, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 556, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 557, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 558, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 559, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 560, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 561, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 562, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 563, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 564, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 565, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 566, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 567, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 568, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 569, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 570, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 571, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 572, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 573, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 574, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 575, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 576, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 577, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 578, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 579, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 580, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 581, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 582, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 583, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 584, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 585, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 586, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 587, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 588, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 589, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 590, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 591, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 592, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 593, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 594, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 595, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 596, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 597, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 598, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 599, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 600, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 601, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 602, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 603, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 604, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 605, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 606, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 607, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 608, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 609, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 610, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 611, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 612, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 613, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 614, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 615, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 616, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 617, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 618, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 619, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 620, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 621, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 622, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 623, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 624, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 625 , סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 626, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 627, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 628, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 629, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 630, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 631, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 632, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 633, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 634, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 635, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 637, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 638, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 639, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 640, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 641, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 642, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 643, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 644, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 645, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 646, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 647, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 648, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 649, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 650, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 651, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 652, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 653, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 654, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 655, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 656, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 657, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 658, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 659, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 660, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 661, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 662, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 663, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 664, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 665, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 666, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 667, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 668, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 669, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 670, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 671, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 672, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 673, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 674, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 675, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 676, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 677, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 678, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 679, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 680, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 681, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 682, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 683, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 684, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 685, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 686, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 687, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 688, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 689, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 690, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 691, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 692, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 693, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 694, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 695, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 696, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 697, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 698, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 699, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 700, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 701, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 702, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 703, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 704, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 705, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 706, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 707, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 708, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 709, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 710, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 711, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 712, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 713, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 714, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 715, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 716, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 717, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 718, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 719, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 720, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 721, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 722, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 723, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 724, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 725 , סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 726, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 727, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 728, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 729, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 730, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 731, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 732, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 733, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 734, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 735, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 737, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 738, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 739, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 740, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 741, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 742, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 743, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 744, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 745, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 746, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 747, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 748, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 749, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 750, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 751, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 752, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 753, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 754, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 755, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 756, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 757, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 758, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 759, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 760, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 761, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 762, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 763, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 764, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 765, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 766, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 767, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 768, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 769, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 770, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 771, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 772, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 773, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 774, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 775, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 776, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 777, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 778, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 779, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 780, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 781, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 782, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 783, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 784, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 785, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 786, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 787, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 788, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 789, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 790, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 791, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 792, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 793, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 794, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 795, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 796, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 797, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 798, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6590 חלקה 799, סטטוס: מוסדר - מחיר

מידע על גוש 6590 הרצליה:

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע.
מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן:
עתמ (ת"א) 16109-08-11 קאסיופיאה ארועים בע"מ נ' עיריית הרצליה


קסיופיאה אירועים בע"מ (להלן: "העותרת") ומנהלה, מר יצחקי שמעון, מנהלים, החל מסוף שנת 2005, עסק של אולם אירועים המכונה "קסיופיאה", ברח' השונית 2, קניון ארנה, הרצליה פיתוח (חלקות 5 ו-26 בגושים 6590, 6516).
חלק מאירועי החתונה במקום, ובפרט – קבלת הפנים והחופה – מתקיימים ברחבת "דק" פתוחה מחוץ לאולם, אשר נבנתה על ידי העותרים ללא היתר, עליה הציבו העותרים בר, אדניות, דוכנים, מחיצות, שולחנות, כיסאות וספות, מתקני תאורה והגברה (רחבת הדק מכונה על ידי הצדדים גם "הרחבה הפתוחה" או "הרחבה הצפונית").
אין חולק, כי רחבת הדק נבנתה על שטח המוגדר בתכנית מפורטת מס' הר/2003 א (מרינה הרצליה) כשצ"פ מיוחד, פתוח לרשות הציבור, בו מותרות תכליות כגון: שטחים לנופש פעיל, מתקנים פתוחים לספורט ומשחקים, שבילים, רחבות מרוצפות, כיכרות ומעברים, מתקני תשתיות שונים, בריכות ותעלות נוי, ועוד (ראו נספח 2 לעתירה).
תא (ת"א) 2131/05 חלי מולדבסקי נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ


המנוח היה בעלים משותפים, עם עוד בני משפחה, של קרקע בשטח 7 דונמים בגוש 6590 חלקה 4 בהרצליה (להלן: "המקרקעין" או "הנכס"). חלקו של המנוח בנכס היה שלוש שביעיות. ביום 18.2.94 חתמו המנוח ובני משפחתו השותפים במקרקעין על שטר משכנתא ללא הגבלה בסכום, לפיו שועבדו לטובת הבנק זכויותיהם במקרקעין להבטחת כל הכספים "המגיעים או שיגיעו לבנק" מן השותפות (להלן: "המשכנתא" – נספחים ו'-ז' לתצהיר רודיך, וראה סעיף 3 לתנאים המיוחדים). אין מדובר בנכס של השותפות.
עא 45/80 יואל קלמס נ' מנהל מס שבח מקרקעין, נתניה


השופט יהודה כהן:ו הנושא, שעמד לדיון לפנינו בערעור זה, נדון בהרחבה בע"א 208/78 [1] וההלכה שנפסקה באותו ערעור - מפי כבוד השופט ויתקון - הייתה נר לרגלי המשיב, מנהל מס שבח מקרקעין בנתניה, כשבא לקבוע את שיעור מס השבח, שחל על עיסקת מכר במקרקעין, אשר בוצעה עלידי המערערים, והמהווה נושא ערעור זה.
המערערים, מלכה ליננברג ויואל קלמס, הם אח ואחות, שירשו, במועדים שונים, חלקים בלתי מסוימים בחלקת אדמה (החלקה 13בגוש 6590).
בשנת 1969נפטרה אמם, שהייתה אחד הבעלים השותפים בחלקה הנ"ל (להלן - החלקה או הנכס), והורישה למערערים ולאביהם - שאף הוא היה שותף בבעלות על החלקה - את חלקה בנכס. בשנת 1972נפטר האב, וחלקו בנכס עבר למערערים בירושה. בכך לא תמה פרשת ההורשות, כי בשנת 1975נפטרה סבתם של המערערים, שאף לה היה חלק בלתי מסוים בחלקה האמורה, והיא הורישה למערערים את חלקה זה בנכס. נמצא, שהמערערים היו לבעלים משותפים של הנכס, כאשר לכל אחד מהם חלקים בלתי מסוימים בו, אשר באו לו בירושה בשלשה מועדים שונים.
וע (ת"א) 1019/09 אדריאן איצקוביץ נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה


ביום 14.1.2008 רכשו העוררים (אדריאן ושירה איקוביץ) מליאוניד נבזלין "דירת נופש" בגוש 6590 חלקה 5 דירה מס' 210 בבניין מספר 46 ברחוב העוגן 7, המרינה הרצליה פיתוח (להלן - "הדירה").
הדירה נמצאת במתחם המרינה בהרצליה שהוקמה על קרקע המוגדרת בתב"ע כ"תמ"א 13" - קרקע המיועדת לאיזור מלונאות ונופש ואשר נאסר לבנות במרחק של כ- 100 מטרים מחוף הים.
בש (הרצ') 41/07 קסיופאה ארועים בע"מ נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה


ביום 10.10.07 ניתן על ידי המשיבה צו הריסה מנהלי על פי סעיף 238א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 (להלן: "החוק"). בצו נאמר כי הוא מתייחס לבניה שנבנתה ללא היתר והיא "מבנה מעמודים וקורות פלדה וסגירתו בקירות אלומיניום וזכוכית וגג מחומר קל בגובה משתנה וממוצע של כ- 3.40 מ' בשטח כולל של כ- 295 מ"ר ברחבה עליונה וצפון מזרחית בקניון ארנה כתוספת לבית עסק קסיופאה", רחוב השונית 2 בהרצליה, חלקות 5 ו - 26 בגושים 6590, 6516. בצו נאמר כי הוא ניתן "לאחר שהוצג תצהיר חתום בידי מהנדס שהוסמך לכך ע"י מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה מרחב הרצליה ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של העירייה".

בשא (ת"א) 7461/04 ברזלי בעז מנהל עזבון המנוח מולדבסקי ז"ל נ' זהבי מרדכי כונס הנכסים


לפני בקשת עו"ד בעז ברזילי, מנהל עזבון המנוח עופר מולדבסקי ז"ל (להלן: "המנוח") להורות על עיכוב הליכי הוצאה לפועל הננקטים על ידי בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") למימוש משכנתא שנרשמה בלשכת רשום המקרקעין ב-20.4.94 לטובת הבנק על חלקו של המנוח בחלקה 4 בגוש 6590 (להלן: "המשכנתא").
הפ (ת"א) 11144-12-11 דן צבי גולן נ' פלוני


לאחר עיון בבקשות מיום 19.03.12 ומיום 7.6.12, בהמרצת הפתיחה ובכתב ההגנה (שהוגש ביום 1.3.12) בו נאמר כי אין לנתבע התנגדות לקבלת התביעה, אני מורה למשיב 2 רשם המקרקעין נתניה: (א) למחוק את רישום צו המניעה הזמני שניתן במסגרת התיק הנוכחי ואשר נרשם בלשכת רישום המקרקעין לגבי הנכס הידוע כחלקה 37 בגוש 6590 הרצליה בהתאם לשטר מס': 024714-0001 (ב) לבטל את רישום הזכויות אשר בוצע ביום 15 בספטמבר 2011 על שם משיב 1 בחלקה הנ"ל בהרצליה הידוע כחלקה 37 בגוש 6590, באופן שהזכויות בחלקה הנ"ל ישובו ויירשמו על-שם המנוחה.
2069/07 )ת"א) חסן מנור נ' סוניה מכילובסקי


כתב התביעה בהליך העיקרי בתיק אשר הוגש ביום 5.7.2007, נסב על הסכם מכר מיום 10.3.2005 (להלן: "ההסכם"), בקשר למכירת זכויות המשיבה 2 (להלן: "המוכרת"), בדירת מגורים "הידוע כיחידה מס' 132 – C + חניה כפולה מס' 107, כל אלו בגוש 6590 חלקה 5, מגרש מס' 7 בפרוייקט המרינה ויליג' במרינה בהרצליה" (להלן: "הדירה"). בהתאם להסכם, רכשה המשיבה 1, היא התובעת (להלן: "התובעת"), מהמוכרת את זכויות האחרונה בדירה. המשיב 2, הנו עורך דין במקצועו, (להלן: "עוה"ד"), קרוב משפחה של המוכרת, אשר לטענת התובעת ערך את ההסכם מטעם שני הצדדים. המבקש, הינו נכדה של התובעת (להלן: "המבקש"), ומי שהיה מעורב בעסקה נשוא התובענה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גוש 6048

 2. גוש 6045 חולון

 3. גוש 6050 חולון

 4. גוש 6052 חולון

 5. גוש 6751 חולון

 6. גוש 6757 חולון

 7. גוש 6048 חולון ח-500

 8. גוש 6657 הוד השרון

 9. גוש 6413 הוד השרון

 10. גוש 6444 הוד השרון

 11. גוש 6572 הוד השרון

 12. גוש 6409 הוד השרון

 13. גוש 6410 הוד השרון

 14. גוש 6590 הרצליה

 15. גוש 6605 הרצליה

 16. גוש 6606 הרצליה

 17. גוש 6524 הרצליה

 18. גוש 6606

 19. גוש 6607 הרצליה

 20. גוש 6608 הרצליה

 21. גוש 6591 הרצליה

 22. גוש 10108

 23. גוש 10209 בנימינה

 24. גוש 10214 בנימינה

 25. גוש 10224 בנימינה

 26. גוש 10161 בנימינה

 27. גוש 3727 פתחיה

 28. גוש 3743 בית חנן

 29. גוש 3940 ראשון לציון

 30. גוש 3944 ראשון לציון

 31. גוש 3947 חלקה 12

 32. גוש 3947 חלקה 6

 33. גוש 3947 ראשון לציון

 34. גוש 6285 ראשון לציון

 35. גוש 7692 חרוצים

 36. גוש 10040 חדרה

 37. גוש 10404 חדרה

 38. גוש 7730 חדרה

 39. גוש 10097 פרדס חנה

 40. גוש 10094 פרדס חנה

 41. גוש 10100 פרדס חנה

 42. גוש 10136 גבעת עדה

 43. גוש 11194 חיפה

 44. גוש 11275 זכרון יעקב

 45. גוש 11323 זכרון יעקב

 46. גוש 11339 זכרון יעקב

 47. גוש 13700 ראש פינה

 48. גוש 17527 נצרת עילית

 49. גוש 1935 אשקלון

 50. גוש 1936 אשקלון

 51. גוש 2061 אשדוד

 52. גוש 29540 אבו גוש

 53. גוש 29945 מטה יהודה

 54. גוש 5504 ראש העין

 55. גוש 6090 נחלת יהודה

 56. גוש 6369 גבעת שמואל

 57. גוש 6391 פתח תקווה

 58. גוש 6429 כפר סבא

 59. גוש 6430 כפר סבא

 60. גוש 7595 כפר סבא

 61. גוש 7623 כפר סבא

 62. גוש 6443 הוד השרון

 63. גוש 6453 הוד השרון

 64. גוש 6455 הוד השרון

 65. גוש 6573 הוד השרון

 66. גוש 6597 רמת השרון

 67. גוש 6609 תל אביב

 68. גוש 6617 רמת השרון

 69. גוש 6632 תל אביב

 70. גוש 7650 רעננה

 71. גוש 7660 רעננה

 72. גוש 7661 רעננה

 73. גוש 7667 רעננה

 74. גוש 7676 שדה ורבורג

 75. גוש 7695 חוף השרון

 76. גוש 8022 אבן יהודה

 77. גוש 8023 אבן יהודה

 78. גוש 8024 אבן יהודה

 79. גוש 8212 בית יצחק

 80. גוש 8212 חלקה 90 בית יצחק

 81. גוש 8216 נורדיה

 82. גוש 10107 פרדס חנה

 83. גוש 10108 פרדס חנה

 84. גוש 10168 בנימינה

 85. גוש 12080 בנימינה

 86. גוש 15059 הזורעים

 87. גוש 17030 כפר תבור

 88. גוש 191 אשדוד

 89. גוש 3630 ראשון לציון

 90. גוש 3640 נס ציונה

 91. גוש 3643 ראשון לציון

 92. גוש 3645 רחובות

 93. גוש 3650 רחובות

 94. גוש 3688 רחובות

 95. גוש 3691 רחובות

 96. גוש 3692 רחובות

 97. גוש 3693 רחובות

 98. גוש 3696 רחובות

 99. גוש 3699 רחובות

 100. גוש 3792 רחובות

 101. גוש 5574 אלעד

 102. גוש 6675 רשפון

 103. גוש 6588 רעננה

 104. גוש 7658 רעננה

 105. גוש 7696 שפיים

 106. גוש 7708 נתניה

 107. גוש 7710 יקום

 108. גוש 7799 תל מונד

 109. גוש 7814 קדימה צורן

 110. גוש 7815 קדימה צורן

 111. גוש 8034 קדימה צורן

 112. גוש 8025 אבן יהודה

 113. גוש 8026 אבן יהודה

 114. גוש 9001 תל אביב

 115. גוש 8243 נתניה - מתחם לב המטרופולין

 116. גוש 8244 נתניה

 117. גוש 9043 נתניה

 118. גוש 9133 נתניה

 119. גוש 7934 נתניה

 120. גוש 10005 חדרה

 121. גוש 10006 חדרה

 122. גוש 10007 חדרה

 123. גוש 10008 חדרה

 124. גוש 10010 חדרה

 125. גוש 10012 חדרה

 126. גוש 10015 חדרה

 127. גוש 10020 חדרה

 128. גוש 10021 חלקה 26 חדרה

 129. גוש 10025 חדרה

 130. גוש 10030 חדרה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון