גוש 6608 הרצליה

מידע על גוש 6608 הרצליה:

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע.
מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן:

עא 210/80 אמוני זרע בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין


ערעור על החלטת ועדת הערר לעניין מס שבח מקרקעין ליד בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו. וזה הרקע העובדתי שהביא להחלטה:נ
לפי הסכם מיום 31.1.77, נספח א' לערר (להלן - נספח א'), שנעשה בין המערערים מצד אחד לבין מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל) והכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ (להלן - הכפר הירוק) מצד אחר, התחייבו המערערים להעביר לבעלות המינהל את חלקיהם ( 36.930חלקים מתוך 52.414חלקים) בחלקה 10בגוש 6617(להלן - החלקה המקורית) תמורת חלקים מתוך חלקות 6ו- 7בגוש 6608, הרשומות על שם המינהל (להלן - חלקת התמורה). חלקים אלה טרם נקבעו וטרם הוגדרו בנספח א' הנ"ל, אשר קבע רק את אופן קביעתם והגדרתם. בסעיף 3נאמר, כי
"שטחה של חלקת התמורה יהיה בגודל שערכו במחירי השוק ביום חתימת הסכם זה יהיה זהה לערכו של הנכס המעבר".
בהמשכו מסדיר סעיף 3את אופן קביעת השווי של שני הנכסים.
מטרת הצדדים בנספח א' הייתה להביא לרישום בעלות נפרדת של המערערים בחלקת התמורה. סעיף 5(ג) של נספח א' מורה, כ ייעשו צעדים לחלוקת החלקות 6ו- 7בגוש 6608בין המערערים לבין המינהל, וסעיף 5(א) מורה, כי עוד טרם תיעשה החלוקה, יוחכר למערערים השטח המיועד להם (על סמך מפה ותרשים), באופן שהם יוכלו להחכיר אותו בחכירת משנה, אם ירצו בכך.
הפ (ת"א) 1312-09 אברהם לאלו נ' אמוני זרע בע"מ


המרצת הפתיחה נסבה על שתי מערכות הסכמיות נטענות-
הסכם בין מר אברהם לאלו, המבקש 1, לבין המשיבים 1 - 5, שלפיו 4,800 מ"ר מתוך זכויותיהם במקרקעין הועברו לבעלותו. על פי הנטען, ביום 11/1/89 נרשמה על ידי המשיבים 6 ו-7 (אשר ייצגו את המבקש 1) הערת אזהרה בגין התחייבות זו. המשיב 6 חתם על ההסכם מטעם המבקש 1, על פי ייפוי כח. על פי הנטען, ההסכם הוא תולדה של חלוקת נכסים שנכללו בעזבונות המנוחים רחמים לאלו ז"ל- אביו של המבקש 1 ויעקב לאלו ז"ל, בעלה של המשיבה 3 ואביהם של המשיבים 4 ו-5. ההסכם האמור צורף כנספח א' להמרצת הפתיחה, ובפתחו נאמר כי המוכרים, כלומר המשיבים 1-5, הם הבעלים החוקיים והרשומים של 4,800 מ"ר בחלקות 6 ו-7 בגוש 6608, וברצונם למכור ולהעביר למבקש 1 את המקרקעין, ללא תמורה.
תא (ת"א) 3078/99 מרגלית אמיר נ' פרומוביץ נדבי רחל


העברת מניות בחברת אהרון ולאה והעברת זכויות בחלקה 5 בגוש 6608
התובע אכן ביצע את העבודות לעיל. מהעדויות עלה כי בזמן אמת הנתבעת רחל ביקשה לשלם לתובע אולם זה גרס כי המדובר בעבודה מינורית ולכן לא רצה לקבל תשלום.
כפי שציינתי לעיל, בדרך למטרה הרחבה יותר של עיסקת הקומבינציה, היה התובע נכון לתת שירותים משפטיים .
"פטור" זה מתשלום, נתן התובע על סמך הנחת העבודה שהוא זה שיטפל בעיסקת הקומבינציה ובמכירת הדירות. מאחר ובסופו של יום לא זה המצב, אזי זכאי התובע לדרוש תשלום בגין פעולותיו אלה.
התובע דורש בגין זאת סכום של 8,661 ₪ נכון ליום הגשת התביעה (כולל מע"מ) מן הנתבעות רחל ותלמה.
תא (ת"א) 57385-07 שטרנליב מגדלנה מיכל ואח' נ' איציק בוכשרייבר


עפ"י כתב התביעה המתוקן מיום 15.9.08 התביעה דנן נוגעת למגרש בהרצליה הידוע כחלקה 130 בגוש 6608 (להלן: "המגרש"), שנמכר ע"י נתבע 2 לתובעים ביום 5.7.07.
ביחס למגרש בוצעו שתי עסקאות.
העסקה הראשונה מיום 14.6.07 אשר בה, כפי שהוצג לתובעים ע"י הנתבעים, מכרה הבעלים הרשום של המגרש, גב' רחל לונדר (להלן: "הבעלים הרשום") את המגרש לנתבע 2.
העסקה השניה מיום 5.7.07, היא העסקה נשוא התובענה דנן, בה מכר נתבע 2 לתובעים את המגרש בתמורה לסך כולל של 340,000 $.
לטענת התובעים, המשיב הציג עצמו כלפי ב"כ התובעים כמי שייצג הן את הבעלים הרשום והן את נתבע 2 בעסקה הראשונה וכן כמי שמייצג את נתבע 2 בעסקה השניה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גוש 6048

 2. גוש 6045 חולון

 3. גוש 6050 חולון

 4. גוש 6052 חולון

 5. גוש 6751 חולון

 6. גוש 6757 חולון

 7. גוש 6048 חולון ח-500

 8. גוש 6657 הוד השרון

 9. גוש 6413 הוד השרון

 10. גוש 6444 הוד השרון

 11. גוש 6572 הוד השרון

 12. גוש 6409 הוד השרון

 13. גוש 6410 הוד השרון

 14. גוש 6590 הרצליה

 15. גוש 6605 הרצליה

 16. גוש 6606 הרצליה

 17. גוש 6524 הרצליה

 18. גוש 6606

 19. גוש 6607 הרצליה

 20. גוש 6608 הרצליה

 21. גוש 6591 הרצליה

 22. גוש 10108

 23. גוש 10209 בנימינה

 24. גוש 10214 בנימינה

 25. גוש 10224 בנימינה

 26. גוש 10161 בנימינה

 27. גוש 3727 פתחיה

 28. גוש 3743 בית חנן

 29. גוש 3940 ראשון לציון

 30. גוש 3944 ראשון לציון

 31. גוש 3947 חלקה 12

 32. גוש 3947 חלקה 6

 33. גוש 3947 ראשון לציון

 34. גוש 6285 ראשון לציון

 35. גוש 7692 חרוצים

 36. גוש 10040 חדרה

 37. גוש 10404 חדרה

 38. גוש 7730 חדרה

 39. גוש 10097 פרדס חנה

 40. גוש 10094 פרדס חנה

 41. גוש 10100 פרדס חנה

 42. גוש 10136 גבעת עדה

 43. גוש 11194 חיפה

 44. גוש 11275 זכרון יעקב

 45. גוש 11323 זכרון יעקב

 46. גוש 11339 זכרון יעקב

 47. גוש 13700 ראש פינה

 48. גוש 17527 נצרת עילית

 49. גוש 1935 אשקלון

 50. גוש 1936 אשקלון

 51. גוש 2061 אשדוד

 52. גוש 29540 אבו גוש

 53. גוש 29945 מטה יהודה

 54. גוש 5504 ראש העין

 55. גוש 6090 נחלת יהודה

 56. גוש 6369 גבעת שמואל

 57. גוש 6391 פתח תקווה

 58. גוש 6429 כפר סבא

 59. גוש 6430 כפר סבא

 60. גוש 7595 כפר סבא

 61. גוש 7623 כפר סבא

 62. גוש 6443 הוד השרון

 63. גוש 6453 הוד השרון

 64. גוש 6455 הוד השרון

 65. גוש 6573 הוד השרון

 66. גוש 6597 רמת השרון

 67. גוש 6609 תל אביב

 68. גוש 6617 רמת השרון

 69. גוש 6632 תל אביב

 70. גוש 7650 רעננה

 71. גוש 7660 רעננה

 72. גוש 7661 רעננה

 73. גוש 7667 רעננה

 74. גוש 7676 שדה ורבורג

 75. גוש 7695 חוף השרון

 76. גוש 8022 אבן יהודה

 77. גוש 8023 אבן יהודה

 78. גוש 8024 אבן יהודה

 79. גוש 8212 בית יצחק

 80. גוש 8212 חלקה 90 בית יצחק

 81. גוש 8216 נורדיה

 82. גוש 10107 פרדס חנה

 83. גוש 10108 פרדס חנה

 84. גוש 10168 בנימינה

 85. גוש 12080 בנימינה

 86. גוש 15059 הזורעים

 87. גוש 17030 כפר תבור

 88. גוש 191 אשדוד

 89. גוש 3630 ראשון לציון

 90. גוש 3640 נס ציונה

 91. גוש 3643 ראשון לציון

 92. גוש 3645 רחובות

 93. גוש 3650 רחובות

 94. גוש 3688 רחובות

 95. גוש 3691 רחובות

 96. גוש 3692 רחובות

 97. גוש 3693 רחובות

 98. גוש 3696 רחובות

 99. גוש 3699 רחובות

 100. גוש 3792 רחובות

 101. גוש 5574 אלעד

 102. גוש 6675 רשפון

 103. גוש 6588 רעננה

 104. גוש 7658 רעננה

 105. גוש 7696 שפיים

 106. גוש 7708 נתניה

 107. גוש 7710 יקום

 108. גוש 7799 תל מונד

 109. גוש 7814 קדימה צורן

 110. גוש 7815 קדימה צורן

 111. גוש 8034 קדימה צורן

 112. גוש 8025 אבן יהודה

 113. גוש 8026 אבן יהודה

 114. גוש 9001 תל אביב

 115. גוש 8243 נתניה - מתחם לב המטרופולין

 116. גוש 8244 נתניה

 117. גוש 9043 נתניה

 118. גוש 9133 נתניה

 119. גוש 7934 נתניה

 120. גוש 10005 חדרה

 121. גוש 10006 חדרה

 122. גוש 10007 חדרה

 123. גוש 10008 חדרה

 124. גוש 10010 חדרה

 125. גוש 10012 חדרה

 126. גוש 10015 חדרה

 127. גוש 10020 חדרה

 128. גוש 10021 חלקה 26 חדרה

 129. גוש 10025 חדרה

 130. גוש 10030 חדרה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון