גוש 6657 הוד השרון

מידע על גוש 6657 הוד השרון:

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע.
מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן:
תא (ת"א) 1268-08 אילה הדרי נ' מינהל מקרקעי ישראל וקק"ל


תביעה למתן צו המצהיר כי התובעים הינם הבעלים של מחצית מזכויות החכירה במקרקעין המצויים ברחוב שח"ל 9 בהוד השרון, והידועים כחלקה 158 בגוש 6657 (לשעבר חלקה 84 - להלן: "החלקה"). עוד מבוקש להורות לנתבעים לתקן הרישום בפנקסי המקרקעין כך שישקף את זכויות התובעים כאמור, ולהרוס כל חריגת בניה שבוצעה על ידי נתבעים 3-4 בשטחם של התובעים. לחלופין, מבוקש לפצות את התובעים בגין הפגיעה בזכויותיהם הקנייניות בסך של 151,500 דולר.תאמ (כ"ס) 1639/08 משה שנברן נ' (גואטה) קדמי שולמית


במהלך שנת 2005 בקשו הנתבעת ובעלה לשעבר למכור נכס שבבעלותם, קוטג' בן 5.5 חדרים ברחוב ששת הימים 32, הוד השרון, חלקה 365 גוש 6657 (להלן: "הנכס").
הנתבעת התקשרה עם מתווכים שונים באזור שחלקם פנו אליה נוכח תלית שלט למכירה על הנכס.
אין חולק, כי ביום 22.5.05 נחתם טופס הזמנת שירותי תיווך במסגרתו התחייבה הנתבעת לשלם דמי תיווך בשיעור של 2% מתמורה עתידית אשר תתקבל בגין מכירת הנכס.
לגרסת הנתבעת פנה אליה עובר לחתימת הסכם התיווך מתווך בשם מר דוד כהן והציע לטפל במציאת רוכשים לנכס. עת שחתמה על הטופס השאירה לו את פרטי גרושה לטיפול בעניין ומאז לא ראתה את אותו מתווך.תא (ת"א) 1228/04 פרנק פביאן נ' עו"ד יוסף שטבהולץ


בשלהי שנות ה- 80 חבר פביאן לאדם בשם ג'ון אליאסוב (להלן: "אליאסוב") - עימו עסק במתן ייעוץ וסיוע למשקיעים פוטנציאליים בישראל. במסגרת פעילות זו, ובאופן שלא הוברר די הצורך, היו פביאן ואליאסוב בעלי עניין בחברה אחרת בשם אם. אס. איי ספנות מסחרית (ישראל) בע"מ (להלן: "MSI"). בראשית שנות ה- 90 החליטה MSI להתקשר עם אדם בשם עזרא קריגר (להלן: "קריגר") ועם אדם נוסף על מנת לרכוש יחדיו קרקע בהוד השרון בשטח של כ- 62,000 מ"ר שהיתה ידועה כחלקה 12 בגוש 6657 (להלן: "הקרקע") – ולצורך ביצוע העסקה הם הקימו את חברת מ.ק.ר. MSI החזיקה ב- 40% ממניותיה של מ.ק.ר וקריגר החזיק ב- 30% מהמניותתא (פ"ת) 6378/01 מדינת ישראל רשות הפיתוח מנהל מקרקעי ישראל נ' דואני יצחק


התובעת הינה הבעלים החוקי והרשום של מקרקעין הידועים כגוש 6657, חלקי חלקות 12, 28, 29 ו – 31 והנמצאים ברח' הפטיש באזור התעשייה המזרחי הוד השרון (להלן: "המקרקעין").
לטענת התובעת, הנתבע ו/או מי מטעמו פלשו לשטח המקרקעין בשנת 1987. בעקבות זאת הגישה התובעת תביעה לפינוי וסילוק ידו של הנתבע במקרקעין (ת.א. 407/89 בית משפט השלום בפ"ת).
תא (ת"א) 73186/04 זילבר חנה ואח' נ' אביעד גוז


במבוא זה אציין את השתלשלות האירועים כפי שהיא עולה מהמסמכים, ולאחר מכן, בגוף פסק הדין, אנתח את תוקפם המשפטי של חלק מהמסמכים הרלוונטיים.נ
ביום 10/6/2004 נחתם הסכם הלוואה בין אופיר ואורנה גוז – הטוענים 5, 6 ובין אחיו של אופיר גוז, אביעד גוז – הטוען 1 (להלן: "הסכם ההלוואה").ב
בהתאם להסכם ההלוואה, אישרו אורנה ואופיר גוז כי הם קיבלו בין השנים 97 ל- 2004 סך של 680,000 ₪ מאביעד גוז, וכבטוחה להחזרת ההלוואות, ימושכן ביתם הנמצא ברחוב שנת היובל 44 בהוד השרון הידוע כגוש 6657 חלקה 1 (להלן: "הנכס").ותא (רח') 1320-04 מנהל מקרקעי ישראל - תל אביב נ' דוד דגה


על פי התביעה, המקרקעין הידועים כגוש 6657 חלקה 298 (לשעבר 31) (להלן: "המקרקעין") הם מקרקעי ישראל על פי הגדרתם בחוק יסוד: מקרקעי ישראל ומנוהלים מכוחו על ידי התובע.
התובע הגיש תביעה כנגד הנתבע בבית משפט השלום בכפר-סבא לפינוי וסילוק יד מהמקרקעין (ת.א. 1926/97).
ביום 25.11.97 ניתן כנגד הנתבע פסק דין לפינוי המקרקעין (להלן: "פסק הדין לפינוי") (צורף לתביעה כנספח א').
התובע עותר לחייב את הנתבע לשלם דמי שימוש ראויים עבור התקופה שמיום 1.1.97 ועד יום 31.12.03 בה עשה הנתבע שימוש בלתי חוקי במקרקעין הכולל מבנה מגורים, חנות ושטח חצר.תאמ (כ"ס) 1639-08 משה שנברן נ' (גואטה) קדמי שולמית


התובעים מבקשים לחייב את הנתבעת בתשלום דמי תיווך בסך של 31,778 ₪ למרות שהצדדים לעסקת מכר מקרקעין לא חתמו על הסכם מכר אצל עורך דין.
במהלך שנת 2005 בקשו הנתבעת ובעלה לשעבר למכור נכס שבבעלותם, קוטג' בן 5.5 חדרים ברחוב ששת הימים 32, הוד השרון, חלקה 365 גוש 6657 (להלן: "הנכס").
הנתבעת התקשרה עם מתווכים שונים באזור שחלקם פנו אליה נוכח תלית שלט למכירה על הנכס.
אין חולק, כי ביום 22.5.05 נחתם טופס הזמנת שירותי תיווך במסגרתו התחייבה הנתבעת לשלם דמי תיווך בשיעור של 2% מתמורה עתידית אשר תתקבל בגין מכירת הנכס.
לגרסת הנתבעת פנה אליה עובר לחתימת הסכם התיווך מתווך בשם מר דוד כהן והציע לטפל במציאת רוכשים לנכס. עת שחתמה על הטופס השאירה לו את פרטי גרושה לטיפול בעניין ומאז לא ראתה את אותו מתווך.תא (כ"ס) 5414-07 ירון יריב נ' ליאור רובינשטיין


ביום 4.08.05 נכרת בין התובעים לבין הנתבעים חוזה מכר (להלן: "ההסכם"), על פיו התחייבו הנתבעים למכור לתובעים בית צמוד קרקע, במבנה דו משפחתי השוכן ברחוב מבצע קדש 9, הידוע כתת חלקה 2 בחלקה 137 בגוש 6657 בהוד השרון (להלן: "הבית").
בהסכם, נקבע כי הנתבעים ימכרו את הבית לתובעים וכן יעבירו את זכויות החזקה והבעלות בבית, כשהוא נקי מכל חוב, שעבוד, עיקול או זכויות צד ג' כלשהן, תמורת 265,000 $.
במהלך ביצוע ההסכם דיווחו הנתבעים, או מי מטעמם, לעירייה על ביצוע עסקת המכר וזאת לצורך קבלת אישורה לביצוע העברת הזכויות בלשכת רישום המקרקעין. בהמשך לפנייה כאמור, שלחה העירייה, במהלך חודש דצמבר 2005, פקח לנכס אשר מצא כי בבית קיימות חריגות בניה ו/או עבודות בניה שבוצעו ללא היתר ו/או בניגוד להיתר, אותם נדרשו הנתבעים להסדיר ללא דיחוי אל מול גורמי העירייה, כתנאי לקבלת אישורה.תא (נת') 8786/03 קרן קיימת לישראל באמצ' מנהל מקרקעי ישראל נ' נהרי שמואל


ביום 30.5.04 נחתם הסכם בין התובע לנתבע מס' 3 שהינו אביו של נתבע מס' 1 ולפיו בתמורה לתשלום דמי שימוש שנתיים מהוונים הוקצה לנתבע מס' 3 מגרש המיועד לתעשיה ומלאכה בשטח של 1,947 מ"ר בגוש 6657 חלקה 280, בכפוף להריסת הנגריה שבנה ביחד עם נתבע1 בחלקה 5.
לטענת התובע, אכן הרס נתבע מס' 3 את הנגריה, ובמקומה הקימו הנתבעים 1-2 מחסן על הרכוש המשותף.
הנתבעים טוענים שהנגריה נבנתה לפני כ-30 שנה ולאחר שחדלה לשמש כנגריה שימשה כמחסן במשך כל השנים.תא (כ"ס) 2165-08 אמירה רחמים נ' רונן קיסר


התובעת רשומה כבעלים של חלק מהמקרקעין הידועים כחלקה 25 בגוש 6657 (5 דונם מתוך 21,801 מ"ר) (להלן: "המקרקעין").
על המקרקעין בנוי בית בן קומה אחת, אשר לצידו מבנה עזר (להלן: "המחסן"). הבית והמחסן הושכרו לנתבעים החל מיום 18.6.97 לתקופות שכירות שונות שהסתיימו ביום 14.8.07 להלן: "המושכר").
במושכר התנהל גן ילדים כאשר בבית התנהל הגן עצמו והמחסן הפך לתינוקיה.
תא (פ"ת) 4622/01 יתום דני נ' נהרי יוסף


במסגרת חקירתו הנגדית לב"כ הנתבע מציין העד "אני רואה שהוא בא לכאן עם החשבונית" (6) וכשהכוונה לבנו של הנתבע ואזי, מוגשת החשבונית נ/1, אשר מוצאת היא ע"י ג.ל.י.מ סחר עץ בע"מ לינוב, וכשמצויין בה "סיוע ותווך בהזמנת ביצוע בניית בנין שלד במגרש בגוש 6657 באזור תעשיה ג.ל עמל בהוד השרון" וכשבנו של הנתבע מאשר בעדותו בעמ' 7, שהוא אכן זה שהוציא את החשבונית (7) וכן כי מדובר בשווה ערך ל-10,000 דולר דאז, בתוספת מע"מ. כן מסתבר כי החשבונית הוצאה , לכאורה, אכן בחודש דצמבר 94 (להלן: "החשבונית").נ
בעמ' 6 מציין העד, כי הנוסח שבחשבונית נעשה "כאילו שהוא המתווך". הכוונה לבנו של הנתבע, אשר אמר "כי יש לו הוצאות, בין היתר, הוצאות תווך".בבשא (ת"א) 30433/07 מזרחי אמיר נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון


בפני בקשה למתן צו ביניים האוסר על המשיבה 2 ו/או מי מטעמה לבצע ו/או להמשיך לבצע כל עבודות בניה ו/או הקמה של תחנת התדלוק המוקמת על חלקה 305 בגוש 6657 (להלן: "תחנת התדלוק") וזאת עד להכרעה בעתירה.
אין מחלוקת שהמשיבה 2 מצויה בעיצומן של עבודות הקמה של תחנת תדלוק בהוד
השרון, תחנה הגובלת בדירת המגורים של המבקשים הנמצאת ברח' שנת היובל 66 הוד
השרון גוש 6657, חלקה 1 (להלן: "הבית").
המבקשים הגישו ביום 18/3/07 עתירה מנהלית להצהיר כי היתר הבניה מס' 4160 מיום 20/9/06 שהוצא ע"י המשיבה 1 לבקשת משיבה 2 להקמת תחנת התדלוק בטל מעיקרו וחסר כל תוקף ולהורות על הפסקת הבניה וההקמה של תחנת התדלוק מכוח ההיתר האמור.
טענתם העיקרית של המבקשים הינה שההיתר שניתן הינו בניגוד להוראות תמא 18 תכנית מתאר לתחנות דלק שינוי מס' 4 (להלן: "תכנית 18/4") התשס"ו-2006 וכן בניגוד להוראות תמא 18 תכנית מתאר לתחנת דלק שינוי מס' 2, התשס"ו-2006 (להלן: "תכנית 18/2"), עקב זאת שלא מתקיים הנדרש לגבי קיומו של מרחק מינימלי בין ביתם של המבקשים לבין איי עמדות התדלוק ופתח המילוי של מיכלי הדלק, העומד על פחות מ-40 מטר כנדרש מהתכניות הנ"ל.הפ (כ"ס) 258/04 חביב רווה נ' יגאל רצון


הצדדים לתובענה גרים זה לצד זה בהוד השרון ברחוב גולומב 19 במקרקעין הידועים כחלקה 216 בגוש 6657 (להלן: "המקרקעין").
המקרקעין רשומים בבעלות קק"ל בשלמות והצדדים חוכרים במקרקעין.
ההליך שלפני נפתח ביום 18.4.04 והוא מהווה חוליה בשרשרת הליכים המתקיימים בין הצדדים זה 15 שנים ומונחים על שולחנה של המערכת השיפוטית בערכאות שונות.
בבקשה עותר המבקש כי ביהמ"ש יצהיר כי קו הגבול הנוכחי המפריד בין קטע המקרקעין המוחזק על ידו לבין קטע המקרקעין המוחזק ע"י המשיבים ממוקם במקום שגוי. כיוון שכך, עותר המבקש כי המשיבים יעתיקו את הגדר ממיקומה הנוכחי למיקום שהוא עותר לו.
תוך כדי ניהול ההליכים הוריתי על צירוף ממ"י כמי שמנהל את מקרקעי המדינה ולענייננו את קרקעות קק"ל.תא (רמ') 1232/00 בן נון ציפורה נ' מדינת ישראל מ.ע.צ מחלקת עבודות ציבוריות


לטענת התובעים הם חוכרים את מחצית הזכויות של חלקה 47 בגוש 6657, בשטח של 2 דונם המצויה בשכונת גיל עמל בהוד השרון (להלן "החלקה").נ
על החלקה בנוי בית המגורים של התובעים.ב
לאחרונה החלה הנתבעת בסלילת קטע בכביש מספר 55 , בסמוך לחלקה ובתחום המועצה המקומית דרום השרון.ו
הכביש הוא בן 4 מסלולים, ברוחב משתנה והוא מחבר בין כפר סבא לבין נווה ירק.נ
הכביש במהותו הוא כביש בינעירוני והוא יעביר עומסי תנועה כבדים בסמוך לבית המגורים של התובעים.בתא (פ"ת) 3810/00 אלימור יוסף נ' גן הפקאן קבלנות והנדסה בע"מ


בתאריך 25.2.98 נעשה הסכם מכר (להלן:ב "ההסכם"), בין התובעים והנתבעת, לפיו רכשו התובעים מהנתבעת קוטג' (להלן:"הבית"), בן ששה חדרים, במגרש 32 , בגוש 6657 חלקה 1 וחלק מחלקות 2 ו- 12 .
 התובעים טוענים כי הנתבעת בנתה את הבית עם ליקויים שונים. לטענתם, הנתבעת ביצעה תיקונים חלקיים בלבד, ואת מרבית הליקויים לא תיקנה. גם ליקויים שתוקנו, לא בוצעו כהלכה והם חזרו לאחר זמן.
התובעים טוענים, כי על פי חוות דעת מומחה פרטי מטעמם, עלות תיקון הליקויים הינה סכום של 132,226 ₪, כולל מע"מ (כולל פיקוח הנדסי, ותוספת לחוות הדעת בגין רטיבות). בנוסף, דורשים התובעים פיצוי בגין צער, עוגמת נפש ואי נוחות בסך 50,000 ₪, וכן החזר הוצאותיהם.
 ערר (מרכז) 21/03 מירי גלבוע ואח' נ' הועדה המקומית לתו"ב הדרים


ביום 10.12.02, החליטה הועדה המקומית לתכנון ובניה "הדרים" לדחות התנגדותם של העוררים למתן היתר לשימוש חורג ולהקמתו של מקווה לגברים ונשים במגרש 62 חלקה 1 גוש 6657 הוד השרון. על החלטה זו הוגש הערר שבפנינו.
העוררים הם תושבים של שכונת "נאות הפקאן" המהוה חלק משכונה גדולה יותר הידועה כשכונת "גיל עמל" בהוד השרון.
החלטת הועדה המקומית אינה מנומקת, אף כי במסגרת התנאים למתן ההיתר נכללו תנאים שקבעה הועדה על מנת להקטין את המטרדים נטענים ולמנוע הפגיעה בעוררים ובין אלה - כניסה מצד אזור התעשייה, בניית חומה דקורטיבית, נטיעות עצים ומיגון אקוסטי.נ
ערר (מרכז) 267/01 סלקום נ' ועדה מקומית לתו"ב הדרים


הערר הוגש על החלטת הועדה המקומית לתו"ב הדרים מיום 19/7/01, בה דחתה הועדה את בקשת העוררת להוספת תורן למתקן תקשורת על גג בנין ברחוב הפטיש 8 הוד השרון חלקה 303 בגוש 6657, וקבעה כי יש צורך בפרסום הקלה לשימוש חורג.
מדובר במתקן תקשורת קיים אשר אושר בהחלטת ועדת הערר בערר 72/99 עליו מבקשת העוררת להוסיף אנטנות נוספות, גג בו נמצאים תרנים של חברות תקשורת אחרות.
אין מחלוקת כי על המקרקעין חלה תוכנית הר / 453 / 3א' ומייעדת את המקרקעין להקמת בתי חרושת, חנויות למסחר, מוסדות ציבור הדרושים להפעלת אזור תעשיה וכן להעמדתם ותפעולם של מתקנים הנדסיים שונים ותכליות נוספות (סעיף 4 לתוכנית).נ
ערר (מרכז) 99/72 סלקום בע"מ נ' ועדה מקומית לתו"ב הדרים


בפנינו ערר על החלטת מליאת הועדה המקומית "הדרים", מיום 6.1.99 בה קבעה כי היא מאשרת את בקשת העוררת להקמת מתקן תקשורת בכפוף לתיקון הבקשה והמצאת האישורים הנדרשים והוראות הנחיות לתוכנית המנחה לאנטנות ומתקני תקשורת.
העוררת הגישה לועדה המקומית את הבקשה להיתר, להקמת מתקן תקשורת בגוש 6657 חלקה 303 ברח' הפטיש 5 א.ת. הוד השרון ביום 21.4.98, מדובר בגג בניין תעשייתי קיים בן 3 קומות.
אין חולק כי על המקרקעין נשוא ערר זה חלות תוכניות מפורטות 3/453 ו - 3/453א', המייעדות את המקרקעין למטרות תעשייה.
כמו כן, אין חולק כי בלוח האזורים אשר בתוכנית הר3/453/א' נקבע כי: "השימושים והתכליות הבאים מותרים באזור ... : בתי חרושת... מתקנים הנדסיים שונים".ערר (מרכז) 353/08 בגפן הוד השרון נ' הוועדה המקומית לתו"ב הוד השרון


לפנינו ערר על החלטת הועדה המקומית הוד השרון (להלן:"הועדה המקומית") לדחות תכנית הר / מק / 600 / 1 / 2 / מו', אשר תכליתה להמיר כ – 550 מ"ר מתוך 1100 מ"ר המיועדים למסחר לדירות מגורים, כל זאת במקרקעין הידועים כחלקה 370 בגוש 6657 שהינם מגרש בשטח של כ – 2620 מ"ר בשכונת נאות הפקאן שבמזרח הוד השרון.
התכנית הומלצה בשעתו על ידי הצוות המקצועי אשר סבר כי נוכח הסטגנציה בפיתוח המגרש מזה למעלה מעשור, יש מקום לשקול שינוי תמהיל השימושים כמבוקש על ידי היזמים.
הועדה המקומית סירבה ברוב של 3 נגד 1 בנימוקים כי התכנית לא משפרת מהותית את גובה המבנים בצמוד לקוטג'ים, נכון יותר לשמר את כל מכסת המסחר הקבועה בה, בתכנית המקורית, קיימת הפחתה במספר החניות, התכנית אינה תואמת הנחיות איכות הסביבה בנושאי מרתפים, התכנית טומנת בחובה הגדלת התכסית.ערר (מרכז) 461/07 פז חברת נפט בע"מ נ' הוועדה המקומית לתו"ב הוד השרון


ענייננו בבקשה להקמת תחנת תדלוק מדרגה ב' על מקרקעין הידועים כחלקה 304 בגוש 6657 בשכונת גיל עמל בהוד השרון (להלן: "המקרקעין"). המקרקעין מיועדים לתעשייה ומלאכה והבקשה הוגשה במסלות של היתר תואם תמ"א 18 תיקון מס' 4.
סמוך למקרקעין בחלקה 305 הוקמה לא מכבר תחנת תדלוק אחרת, הכוללת המבנה בהיקף של 402.73 מ"ר.ערר (מרכז) 353/08 בגפן הוד השרון נ' הוועדה המקומית לתו"ב הוד השרון


לפנינו ערר על החלטת הועדה המקומית הוד השרון (להלן:"הועדה המקומית") לדחות תכנית הר / מק / 600 / 1 / 2 / מו', אשר תכליתה להמיר כ – 550 מ"ר מתוך 1100 מ"ר המיועדים למסחר לדירות מגורים, כל זאת במקרקעין הידועים כחלקה 370 בגוש 6657 שהינם מגרש בשטח של כ – 2620 מ"ר בשכונת נאות הפקאן שבמזרח הוד השרון.
התכנית הומלצה בשעתו על ידי הצוות המקצועי אשר סבר כי נוכח הסטגנציה בפיתוח המגרש מזה למעלה מעשור, יש מקום לשקול שינוי תמהיל השימושים כמבוקש על ידי היזמים.
הועדה המקומית סירבה ברוב של 3 נגד 1 בנימוקים כי התכנית לא משפרת מהותית את גובה המבנים בצמוד לקוטג'ים, נכון יותר לשמר את כל מכסת המסחר הקבועה בה, בתכנית המקורית, קיימת הפחתה במספר החניות, התכנית אינה תואמת הנחיות איכות הסביבה בנושאי מרתפים, התכנית טומנת בחובה הגדלת התכסית.ערר (מרכז) 129/11 יריב וחן ירון נ' הוועדה המקומית לתו"ב הוד השרון


לפנינו ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה הוד השרון (להלן: "הועדה המקומית"), שלא לאשר תוספת בניה לבית קיים הכוללת פרגולה, סגירת מרפסת, חניה מקורה ומשטח חניה במקרקעין הידועים כחלקה 137 בגוש 6657 (להלן: "המקרקעין") , ברחוב מבצע קדש 9 בהוד השרון.
מדובר בהכשרה של בניה שנעשתה לפני עשרות שנים, וחריגותה נתגלתה עת רכשו העוררים המקרקעין לפני כ – 6 שנים.
בין העוררים והמשיבים 2 נתגלעה מחלוקת אשר נדונה בערכאות מספר, כאשר גם בחלקתם של המשיבים 2 התגלו חריגות, בהיקף גדול אשר חייבו הסדרתם בתכנית בסמכות הועדה המחוזית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גוש 6048

 2. גוש 6045 חולון

 3. גוש 6050 חולון

 4. גוש 6052 חולון

 5. גוש 6751 חולון

 6. גוש 6757 חולון

 7. גוש 6048 חולון ח-500

 8. גוש 6657 הוד השרון

 9. גוש 6413 הוד השרון

 10. גוש 6444 הוד השרון

 11. גוש 6572 הוד השרון

 12. גוש 6409 הוד השרון

 13. גוש 6410 הוד השרון

 14. גוש 6590 הרצליה

 15. גוש 6605 הרצליה

 16. גוש 6606 הרצליה

 17. גוש 6524 הרצליה

 18. גוש 6606

 19. גוש 6607 הרצליה

 20. גוש 6608 הרצליה

 21. גוש 6591 הרצליה

 22. גוש 10108

 23. גוש 10209 בנימינה

 24. גוש 10214 בנימינה

 25. גוש 10224 בנימינה

 26. גוש 10161 בנימינה

 27. גוש 3727 פתחיה

 28. גוש 3743 בית חנן

 29. גוש 3940 ראשון לציון

 30. גוש 3944 ראשון לציון

 31. גוש 3947 חלקה 12

 32. גוש 3947 חלקה 6

 33. גוש 3947 ראשון לציון

 34. גוש 6285 ראשון לציון

 35. גוש 7692 חרוצים

 36. גוש 10040 חדרה

 37. גוש 10404 חדרה

 38. גוש 7730 חדרה

 39. גוש 10097 פרדס חנה

 40. גוש 10094 פרדס חנה

 41. גוש 10100 פרדס חנה

 42. גוש 10136 גבעת עדה

 43. גוש 11194 חיפה

 44. גוש 11275 זכרון יעקב

 45. גוש 11323 זכרון יעקב

 46. גוש 11339 זכרון יעקב

 47. גוש 13700 ראש פינה

 48. גוש 17527 נצרת עילית

 49. גוש 1935 אשקלון

 50. גוש 1936 אשקלון

 51. גוש 2061 אשדוד

 52. גוש 29540 אבו גוש

 53. גוש 29945 מטה יהודה

 54. גוש 5504 ראש העין

 55. גוש 6090 נחלת יהודה

 56. גוש 6369 גבעת שמואל

 57. גוש 6391 פתח תקווה

 58. גוש 6429 כפר סבא

 59. גוש 6430 כפר סבא

 60. גוש 7595 כפר סבא

 61. גוש 7623 כפר סבא

 62. גוש 6443 הוד השרון

 63. גוש 6453 הוד השרון

 64. גוש 6455 הוד השרון

 65. גוש 6573 הוד השרון

 66. גוש 6597 רמת השרון

 67. גוש 6609 תל אביב

 68. גוש 6617 רמת השרון

 69. גוש 6632 תל אביב

 70. גוש 7650 רעננה

 71. גוש 7660 רעננה

 72. גוש 7661 רעננה

 73. גוש 7667 רעננה

 74. גוש 7676 שדה ורבורג

 75. גוש 7695 חוף השרון

 76. גוש 8022 אבן יהודה

 77. גוש 8023 אבן יהודה

 78. גוש 8024 אבן יהודה

 79. גוש 8212 בית יצחק

 80. גוש 8212 חלקה 90 בית יצחק

 81. גוש 8216 נורדיה

 82. גוש 10107 פרדס חנה

 83. גוש 10108 פרדס חנה

 84. גוש 10168 בנימינה

 85. גוש 12080 בנימינה

 86. גוש 15059 הזורעים

 87. גוש 17030 כפר תבור

 88. גוש 191 אשדוד

 89. גוש 3630 ראשון לציון

 90. גוש 3640 נס ציונה

 91. גוש 3643 ראשון לציון

 92. גוש 3645 רחובות

 93. גוש 3650 רחובות

 94. גוש 3688 רחובות

 95. גוש 3691 רחובות

 96. גוש 3692 רחובות

 97. גוש 3693 רחובות

 98. גוש 3696 רחובות

 99. גוש 3699 רחובות

 100. גוש 3792 רחובות

 101. גוש 5574 אלעד

 102. גוש 6675 רשפון

 103. גוש 6588 רעננה

 104. גוש 7658 רעננה

 105. גוש 7696 שפיים

 106. גוש 7708 נתניה

 107. גוש 7710 יקום

 108. גוש 7799 תל מונד

 109. גוש 7814 קדימה צורן

 110. גוש 7815 קדימה צורן

 111. גוש 8034 קדימה צורן

 112. גוש 8025 אבן יהודה

 113. גוש 8026 אבן יהודה

 114. גוש 9001 תל אביב

 115. גוש 8243 נתניה - מתחם לב המטרופולין

 116. גוש 8244 נתניה

 117. גוש 9043 נתניה

 118. גוש 9133 נתניה

 119. גוש 7934 נתניה

 120. גוש 10005 חדרה

 121. גוש 10006 חדרה

 122. גוש 10007 חדרה

 123. גוש 10008 חדרה

 124. גוש 10010 חדרה

 125. גוש 10012 חדרה

 126. גוש 10015 חדרה

 127. גוש 10020 חדרה

 128. גוש 10021 חלקה 26 חדרה

 129. גוש 10025 חדרה

 130. גוש 10030 חדרה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון