גוש 6048 חולון ח-500

גוש 6048 מכיל 195חלקות:

גוש 6048 חלקה 174, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 180, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 181, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 182, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 183, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 184, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 185, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 186, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 187, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 188, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 189, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 190, סטטוס: מוסדר - מחיר


גוש 6048 חלקה 192, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 193, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 194, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 195, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 196, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 197, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 198, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 199, סטטוס: מוסדר - מחיר


גוש 6048 חלקה 200, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 201, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 202, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 203, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 204, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 205, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 206, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 207, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 208, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 209, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 210, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 211, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 212, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 213, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 214, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 215, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 216, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 217, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 218, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 219, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 220, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 221, סטטוס: מוסדר - מחיר


גוש 6048 חלקה 225 , סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 226, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 227, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 228, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 229, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 230, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 231, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 232, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 233, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 234, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 235, סטטוס: מוסדר - מחיר


גוש 6048 חלקה 240, סטטוס: מוסדר - מחיר


גוש 6048 חלקה 242, סטטוס: מוסדר - מחיר


גוש 6048 חלקה 243, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 244, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 245, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 246, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 247, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 248, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 249, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 250, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 251, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 252, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 253, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 254, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 255, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 256, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 257, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 258, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 259, סטטוס: מוסדר - מחיר


גוש 6048 חלקה 269, סטטוס: מוסדר - מחיר


גוש 6048 חלקה 282, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 283, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 284, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 285, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 286, סטטוס: מוסדר - מחיר


גוש 6048 חלקה 288, סטטוס: מוסדר - מחיר


גוש 6048 חלקה 295, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 296, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 297, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 298, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 299, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 300, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 301, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 302, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 303, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 304, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 305, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 306, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 307, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 308, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 309, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 310, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 311, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 312, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 313, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 314, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 315, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 316, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 317, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 318, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 319, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 320, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 321, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 322, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 323, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 324, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 325, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 326, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 327, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 328, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 329, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 330, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 331, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 332, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 333, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 334, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 335, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 336, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 337, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 338, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 339, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 340, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 341, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 342, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 343, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 344, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 345, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 346, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 347, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 348, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 349, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 350, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 351, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 352, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 353, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 354, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 355, סטטוס: מוסדר - מחיר


גוש 6048 חלקה 396, סטטוס: מוסדר - מחיר


גוש 6048 חלקה 410, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 411, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 412, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 413, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 414, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 415, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 416, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 417, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 418, סטטוס: מוסדר - מחיר


גוש 6048 חלקה 424, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 425 , סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 426, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 427, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 428, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 429, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 430, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 431, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 432, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 433, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 434, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 435, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 437, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 438, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 439, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 440, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 441, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 442, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 443, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 444, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 445, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 446, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 447, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 448, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 449, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 450, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 451, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 452, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 453, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 454, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 455, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 456, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 457, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 458, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 459, סטטוס: מוסדר - מחיר


גוש 6048 חלקה 462, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 463, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 464, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 465, סטטוס: מוסדר - מחיר


גוש 6048 חלקה 467, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 468, סטטוס: מוסדר - מחיר


גוש 6048 חלקה 477, סטטוס: מוסדר - מחיר


גוש 6048 חלקה 485, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 486, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 6048 חלקה 487, סטטוס: מוסדר - מחיר

מידע על גוש 6048 חולון:

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע.
מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן:


עא 5445/05 חיים יודוביץ בע"מ נ' חברת חלקה 16 בגוש 6048 בע"מ

בין המבקשת לבין המשיבה 1 (להלן: המשיבה) נחתם ביום 21.8.95 הסכם לפיו רכשה המבקשת את המגרש המצוי בחלקה 16 בגוש 6048 בחולון (להלן: המגרש). בשם המשיבה חתם על חוזה המכר המשיב 3 (להלן: עו"ד איתן), אשר פעל על פי ייפוי כוח חתום על ידי מר חיים בן יאיר (להלן: בן יאיר). המבקשת טוענת כי בשעתו נמסר לה כי בן יאיר החזיק בשליטה הבלעדית במשיבה. בעקבות החתימה על ההסכם הפקידה המבקשת בידי עו"ד איתן כמחצית מן התמורה בגין המגרש ונרשמה לטובתה הערת אזהרה. בשלב מסוים, נתגלעה מחלוקת באשר לבעלות במשיבה ובפסק דין הצהרתי שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב נקבע כי מר יוסף אשר (להלן: אשר) הוא בעל מחצית הזכויות בה. במסגרת ההליך האמור נתן בית המשפט צו מניעה זמני המעכב את הליכי העברת הזכויות במגרש למבקשת. בהמשך, צומצמה תחולת צו זה, לבקשתו של עו"ד איתן, למחצית מן הזכויות במגרש. המבקשת סיכמה עם עו"ד איתן כי העסקה תתייחס רק למחצית מן המגרש ויושבו לה הכספים העודפים ששילמה.


תא (פ"ת) 4932/99 גירון רינה נ' נאות דברת פיתוח ובנין בע"מ

לתיק הוגש תצהיר עדות ראשית חתום על ידי האח.
במועד החקירה הנגדית היתה עדותו של האח מבולבלת משהו ונתברר, כי עובר לעדות עבר ארועים מוחיים. כמו כן הודיעו התובעים, כי בהמשך נפטר האח ממחלתו. את עדות האח יש, איפוא, לקרוא לאור מצבו הרפואי.
לתצהיר האח צורף יפוי כוח נוטריוני , שהעניק לו וודקה הרי, עוד בשנת 1972 ובו צויין כך:
"הואיל ואני ... הרי וודקה בעל דרכון אמריקאי..מתגורר באופן קבוע בחוץ לארץ...והואיל והורי ...עומדים להעביר לבעלותי מחצית המגרש הידוע כחלקה 208 בגוש 6048 בחולון...אי לכך אני ממנה בזאת את אחי אריה בן-יהודה בעל ת.ז.... להיות בא כוחי החוקי שלי בכל הנוגע לקבלת העברת בעלות...".
לנתבעת טענות כלפי יפוי כח זה באשר צויין בו מספר גוש שגוי.
בעוד שעניננו נסוב סביב הקרקע המצויה בחלקה 208 בגוש 6760 , הרי שיפוי הכח מתייחס לחלק 208 בגוש 6048 .לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גוש 6048

 2. גוש 6045 חולון

 3. גוש 6050 חולון

 4. גוש 6052 חולון

 5. גוש 6751 חולון

 6. גוש 6757 חולון

 7. גוש 6048 חולון ח-500

 8. גוש 6657 הוד השרון

 9. גוש 6413 הוד השרון

 10. גוש 6444 הוד השרון

 11. גוש 6572 הוד השרון

 12. גוש 6409 הוד השרון

 13. גוש 6410 הוד השרון

 14. גוש 6590 הרצליה

 15. גוש 6605 הרצליה

 16. גוש 6606 הרצליה

 17. גוש 6524 הרצליה

 18. גוש 6606

 19. גוש 6607 הרצליה

 20. גוש 6608 הרצליה

 21. גוש 6591 הרצליה

 22. גוש 10108

 23. גוש 10209 בנימינה

 24. גוש 10214 בנימינה

 25. גוש 10224 בנימינה

 26. גוש 10161 בנימינה

 27. גוש 3727 פתחיה

 28. גוש 3743 בית חנן

 29. גוש 3940 ראשון לציון

 30. גוש 3944 ראשון לציון

 31. גוש 3947 חלקה 12

 32. גוש 3947 חלקה 6

 33. גוש 3947 ראשון לציון

 34. גוש 6285 ראשון לציון

 35. גוש 7692 חרוצים

 36. גוש 10040 חדרה

 37. גוש 10404 חדרה

 38. גוש 7730 חדרה

 39. גוש 10097 פרדס חנה

 40. גוש 10094 פרדס חנה

 41. גוש 10100 פרדס חנה

 42. גוש 10136 גבעת עדה

 43. גוש 11194 חיפה

 44. גוש 11275 זכרון יעקב

 45. גוש 11323 זכרון יעקב

 46. גוש 11339 זכרון יעקב

 47. גוש 13700 ראש פינה

 48. גוש 17527 נצרת עילית

 49. גוש 1935 אשקלון

 50. גוש 1936 אשקלון

 51. גוש 2061 אשדוד

 52. גוש 29540 אבו גוש

 53. גוש 29945 מטה יהודה

 54. גוש 5504 ראש העין

 55. גוש 6090 נחלת יהודה

 56. גוש 6369 גבעת שמואל

 57. גוש 6391 פתח תקווה

 58. גוש 6429 כפר סבא

 59. גוש 6430 כפר סבא

 60. גוש 7595 כפר סבא

 61. גוש 7623 כפר סבא

 62. גוש 6443 הוד השרון

 63. גוש 6453 הוד השרון

 64. גוש 6455 הוד השרון

 65. גוש 6573 הוד השרון

 66. גוש 6597 רמת השרון

 67. גוש 6609 תל אביב

 68. גוש 6617 רמת השרון

 69. גוש 6632 תל אביב

 70. גוש 7650 רעננה

 71. גוש 7660 רעננה

 72. גוש 7661 רעננה

 73. גוש 7667 רעננה

 74. גוש 7676 שדה ורבורג

 75. גוש 7695 חוף השרון

 76. גוש 8022 אבן יהודה

 77. גוש 8023 אבן יהודה

 78. גוש 8024 אבן יהודה

 79. גוש 8212 בית יצחק

 80. גוש 8212 חלקה 90 בית יצחק

 81. גוש 8216 נורדיה

 82. גוש 10107 פרדס חנה

 83. גוש 10108 פרדס חנה

 84. גוש 10168 בנימינה

 85. גוש 12080 בנימינה

 86. גוש 15059 הזורעים

 87. גוש 17030 כפר תבור

 88. גוש 191 אשדוד

 89. גוש 3630 ראשון לציון

 90. גוש 3640 נס ציונה

 91. גוש 3643 ראשון לציון

 92. גוש 3645 רחובות

 93. גוש 3650 רחובות

 94. גוש 3688 רחובות

 95. גוש 3691 רחובות

 96. גוש 3692 רחובות

 97. גוש 3693 רחובות

 98. גוש 3696 רחובות

 99. גוש 3699 רחובות

 100. גוש 3792 רחובות

 101. גוש 5574 אלעד

 102. גוש 6675 רשפון

 103. גוש 6588 רעננה

 104. גוש 7658 רעננה

 105. גוש 7696 שפיים

 106. גוש 7708 נתניה

 107. גוש 7710 יקום

 108. גוש 7799 תל מונד

 109. גוש 7814 קדימה צורן

 110. גוש 7815 קדימה צורן

 111. גוש 8034 קדימה צורן

 112. גוש 8025 אבן יהודה

 113. גוש 8026 אבן יהודה

 114. גוש 9001 תל אביב

 115. גוש 8243 נתניה - מתחם לב המטרופולין

 116. גוש 8244 נתניה

 117. גוש 9043 נתניה

 118. גוש 9133 נתניה

 119. גוש 7934 נתניה

 120. גוש 10005 חדרה

 121. גוש 10006 חדרה

 122. גוש 10007 חדרה

 123. גוש 10008 חדרה

 124. גוש 10010 חדרה

 125. גוש 10012 חדרה

 126. גוש 10015 חדרה

 127. גוש 10020 חדרה

 128. גוש 10021 חלקה 26 חדרה

 129. גוש 10025 חדרה

 130. גוש 10030 חדרה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון