גוש 6609 תל אביב

מידע על גוש 6609 תל אביב:

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע.
מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן:


עתמ (ת ארגון בעלי מגרשים בחלקה 8 בגוש 6621 השופטת ן א-יפו<BR) 2053/99 ארגון בעלי מגרשים בחלקה 8 בגוש 6621 ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ת"א-יפו

העותרת מס. 1 היא עמותה רשומה המייצגת בעלי זכויות רבים בחלקה 8 בגוש 6621; העותרים 2 ו- 3 הינם בעלי זכויות בחלקה 53 בגוש 6609, בשטח של כ- 34 דונם הנמצאת צפונה מחלקה 10 הנ"ל בו אושרה הבניה. הם צורפו לעתירה כמי שעלול להיפגע ממנה.
לצורך מימוש תוכנית הפיתוח הגיעה העיריה למסקנה שעליה להפקיע חלקים מחלקה 1 הנ"ל.
לצורך ההפקעה פוצלה חלקה 1 לשתי חלקות:נ הראשונה חלקה 5 בשטח של כ- 60 דונם, והשניה חלקה 6 בשטח של כ- 300 דונם.
בישיבת ועדת ההפקעות מ- 23/8/64 הוחלט, כי העיריה תפקיע את חלקה 5 לזכות חברת הירקון בע"מ- אשר הוקמה ע"י העיריה והממשלה; חברת הירקון תדאג לכך שתכנון השטח יתאים לתוכניות המאושרות (ת7/).
חלקה 6 נותרה בידי הבעלים המקוריים.
לאחר מכן הופקעו כ- 10 דונמים נוספים מבעלי הזכויות בחלקה 1, להקמת בסיס צבאי.
הבעלויות הפרטיות הועברו לחלקה 8 בגוש 6621.
החלטת הועדה הנ"ל פורסמה לציבור כמתחייב מס' 5 ו- 7 לפקודת הקרקעות, בתאריך ה- 17/12/64 (עת8/).


תא (ת"א) 1962/99 מדינת ישראל נ' חברת הירקון בע"מ

מר בבאי טען בסעיף 24 לתצהירו כי עובר לחתימת הסכם 1990 כבר נרשמו על שם הנתבעת כל המקרקעין נשוא נספח ד' להסכם 1979, פרט לחלקה 1 בגוש 6610, שהפכה לחלקה 49 בגוש 6609; סעיף 9(ג) להסכם 1990 קובע כי המדינה מסכימה לרישומה של חלקה זו על שם הנתבעת. אולם, מסעיף 9(ב) להסכם 1990 עולה כי גם שטח גדול של כ- 156 דונם בחלקה 11 (לשעבר 1) בגוש 6620, הכלול בנספח ד' להסכם 1979, לא הועבר עדיין על שם הנתבעת, ולכן נקבע כי הנתבעת זכאית לרשום לגביו הערת אזהרה. זאת ועוד, אם אכן קיבלה הנתבעת עובר להסכם 1990 את השטחים שהגיעו לה בחלקות 4 ו- 217 שבגוש 6634, בהתאם לנספח ד' להסכם 1979, לא ברור מדוע עובדה זו לא צוינה בסעיף 9 להסכם 1990, הקובע כי המדינה חייבת לרשום על שם הנתבעת את הבעלות במקרקעין המתוארים בנספח ד' הנ"ל, כאשר המקרקעין שבמחלוקת כלולים בנספח ד' וטרם הועברו על שם הנתבעת. כל אלו מתיישבים עם טענת הנתבעת, כי הסכם 1990 לא בא לגרוע מן המקרקעין המגיעים לה על-פי הסכם 1979 ונספח ד', אלא להבטיח שמקרקעין אלו יועברו על שמה בשלמותם, בנוסף על המקרקעין שכבר הועברו על שמה בגוש 7222 בשנת 1982.



עת"מ 99 / 2053
העותרת 1 היא עמותה רשומה המייצגת בעלי זכויות רבים בחלקה 8 בגוש 6621; העותרים 2 ו3- הינם בעלי זכויות בחלקה 53 בגוש 6609, בשטח של כ34- דונם הנמצאת צפונית לחלקה 10 הנ"ל שבו אושרה הבנייה. הם צורפו לעתירה כמי שעלולים להיפגע ממנה.
לצורך מימוש תכנית הפיתוח הגיעה העירייה למסקנה שעליה להפקיע חלקים מחלקה 1 הנ"ל.
לצורך ההפקעה פוצלה חלקה 1 לשתי חלקות: הראשונה, חלקה 5 בשטח של כ60- דונם, והשנייה, חלקה 6 בשטח של כ300- דונם.

תנג (ת"א) 20136-09-12 אליהו ביטון נ' פאנגאיה נדל"ן בע"מ

הבקשה מתייחסת לעסקת מקרקעין אשר בוצעה על ידי המשיבים בשתי חלקות בגוש 6609 (להלן: "המגרש") ולזכויות בחלקה נוספת בגוש 6610 (להלן: "החלקה" או "החלקה הנוספת") (ולהלן יחד: "המקרקעין").
בבקשה נאמר כי המבקש הוא משקיע בעל מניות מיעוט בחברה מאז שנת 2006.
החברה היא חברה שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א ועיסוקה העיקרי הוא בתחום הנדל"ן.
לדברי המבקש, התעוררו אצלו חששות וחשדות מבוססים לפיהם הפרו המשיבים את חובת האמונים והנאמנות שהם חייבים לחברה והם פעלו על מנת לנכס לעצמם הזדמנות עסקית של החברה.
המבקש תיאר בבקשה פניות לחברה ולמשיבים ומכתב בו נדחתה דרישתו להגיש תביעה כנגד המשיבים.

תא (ת"א) 220296/02 וירוקה דלנו נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

התובעת ביקשה לרכוש דירת סטודיו במלון מנדרין בתל אביב בגוש 6609, חלקה 85 (להלן: "הנכס") תמורת סך השווה בשקלים ל- 103,000 דולר, וזאת בחודש דצמבר 2001.
129371לצורך מימון רכישת הנכס, ביקשה התובעת לקבל משכנתא מהבנק.נ
אין חולק על כך, שעוד בטרם נחתם הסכם המכר, פנתה התובעת לבנק בבקשה לקבל משכנתא בסך 400,000 ₪ ואף קיבלה אישור עקרוני להלוואה מיום 5/12/2001.ב
על גבי האישור העקרוני צוין כי יש צורך ברישום הערת אזהרה, הערכת שמאי, משכון זכויות חוזיות, צירוף חוזה רכישה, לבדוק בעלות מוכרים + שעבודים, משכון הנכס לטובת הבנק בלבד, וכי ההלוואה היא תשלום אחרון על חשבון הרכישה.ו



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גוש 6048

 2. גוש 6045 חולון

 3. גוש 6050 חולון

 4. גוש 6052 חולון

 5. גוש 6751 חולון

 6. גוש 6757 חולון

 7. גוש 6048 חולון ח-500

 8. גוש 6657 הוד השרון

 9. גוש 6413 הוד השרון

 10. גוש 6444 הוד השרון

 11. גוש 6572 הוד השרון

 12. גוש 6409 הוד השרון

 13. גוש 6410 הוד השרון

 14. גוש 6590 הרצליה

 15. גוש 6605 הרצליה

 16. גוש 6606 הרצליה

 17. גוש 6524 הרצליה

 18. גוש 6606

 19. גוש 6607 הרצליה

 20. גוש 6608 הרצליה

 21. גוש 6591 הרצליה

 22. גוש 10108

 23. גוש 10209 בנימינה

 24. גוש 10214 בנימינה

 25. גוש 10224 בנימינה

 26. גוש 10161 בנימינה

 27. גוש 3727 פתחיה

 28. גוש 3743 בית חנן

 29. גוש 3940 ראשון לציון

 30. גוש 3944 ראשון לציון

 31. גוש 3947 חלקה 12

 32. גוש 3947 חלקה 6

 33. גוש 3947 ראשון לציון

 34. גוש 6285 ראשון לציון

 35. גוש 7692 חרוצים

 36. גוש 10040 חדרה

 37. גוש 10404 חדרה

 38. גוש 7730 חדרה

 39. גוש 10097 פרדס חנה

 40. גוש 10094 פרדס חנה

 41. גוש 10100 פרדס חנה

 42. גוש 10136 גבעת עדה

 43. גוש 11194 חיפה

 44. גוש 11275 זכרון יעקב

 45. גוש 11323 זכרון יעקב

 46. גוש 11339 זכרון יעקב

 47. גוש 13700 ראש פינה

 48. גוש 17527 נצרת עילית

 49. גוש 1935 אשקלון

 50. גוש 1936 אשקלון

 51. גוש 2061 אשדוד

 52. גוש 29540 אבו גוש

 53. גוש 29945 מטה יהודה

 54. גוש 5504 ראש העין

 55. גוש 6090 נחלת יהודה

 56. גוש 6369 גבעת שמואל

 57. גוש 6391 פתח תקווה

 58. גוש 6429 כפר סבא

 59. גוש 6430 כפר סבא

 60. גוש 7595 כפר סבא

 61. גוש 7623 כפר סבא

 62. גוש 6443 הוד השרון

 63. גוש 6453 הוד השרון

 64. גוש 6455 הוד השרון

 65. גוש 6573 הוד השרון

 66. גוש 6597 רמת השרון

 67. גוש 6609 תל אביב

 68. גוש 6617 רמת השרון

 69. גוש 6632 תל אביב

 70. גוש 7650 רעננה

 71. גוש 7660 רעננה

 72. גוש 7661 רעננה

 73. גוש 7667 רעננה

 74. גוש 7676 שדה ורבורג

 75. גוש 7695 חוף השרון

 76. גוש 8022 אבן יהודה

 77. גוש 8023 אבן יהודה

 78. גוש 8024 אבן יהודה

 79. גוש 8212 בית יצחק

 80. גוש 8212 חלקה 90 בית יצחק

 81. גוש 8216 נורדיה

 82. גוש 10107 פרדס חנה

 83. גוש 10108 פרדס חנה

 84. גוש 10168 בנימינה

 85. גוש 12080 בנימינה

 86. גוש 15059 הזורעים

 87. גוש 17030 כפר תבור

 88. גוש 191 אשדוד

 89. גוש 3630 ראשון לציון

 90. גוש 3640 נס ציונה

 91. גוש 3643 ראשון לציון

 92. גוש 3645 רחובות

 93. גוש 3650 רחובות

 94. גוש 3688 רחובות

 95. גוש 3691 רחובות

 96. גוש 3692 רחובות

 97. גוש 3693 רחובות

 98. גוש 3696 רחובות

 99. גוש 3699 רחובות

 100. גוש 3792 רחובות

 101. גוש 5574 אלעד

 102. גוש 6675 רשפון

 103. גוש 6588 רעננה

 104. גוש 7658 רעננה

 105. גוש 7696 שפיים

 106. גוש 7708 נתניה

 107. גוש 7710 יקום

 108. גוש 7799 תל מונד

 109. גוש 7814 קדימה צורן

 110. גוש 7815 קדימה צורן

 111. גוש 8034 קדימה צורן

 112. גוש 8025 אבן יהודה

 113. גוש 8026 אבן יהודה

 114. גוש 9001 תל אביב

 115. גוש 8243 נתניה - מתחם לב המטרופולין

 116. גוש 8244 נתניה

 117. גוש 9043 נתניה

 118. גוש 9133 נתניה

 119. גוש 7934 נתניה

 120. גוש 10005 חדרה

 121. גוש 10006 חדרה

 122. גוש 10007 חדרה

 123. גוש 10008 חדרה

 124. גוש 10010 חדרה

 125. גוש 10012 חדרה

 126. גוש 10015 חדרה

 127. גוש 10020 חדרה

 128. גוש 10021 חלקה 26 חדרה

 129. גוש 10025 חדרה

 130. גוש 10030 חדרה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון