גוש 6617 רמת השרון

מידע על גוש 6617 רמת השרון:

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע.
מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן:תא (ת"א) 1268-08 אילה הדרי נ' מינהל מקרקעי ישראל וקק"ל

תחילתו של מעשה, כאמור, הינה בשנת 1950, אז נחתם בין עודארי יוסף יחיא ז"ל (חמה של התובעת 1 וסבם של התובעים 2-5) לבין חברת נווה עובד בע"מ הסכם הרכישה שכותרתו "חוזה שיכון עולים" (נספח א' לתצהיר אילה). במסגרת ההסכם רכש יוסף דירת חדר בת 28 מ"ר בבית דו-משפחתי שהוקם על "אדמה השייכת לקק"ל". אין בהסכם זה כל התייחסות לחלקה עליה הוקם הבית הדו-משפחתי, או לשטח קרקע הצמוד לדירה. ביום 19.4.59 חתמו יוסף ורעייתו שרה על "חוזה חכירת משנה", שברשימה שבסופו מתואר הנכס המוחכר כדלקמן: "חלק מהבנין הבנוי על המגרש הידוע בתור חלקה ½84 בגוש 6617 בשטח ___ מ"מ לפי התרשים הר"ב, המכיל ___ חדר/ים, מטבח מרפסת ונוחיות" (נספח ב' לתצהיר אילה, להלן: "חוזה החכירה הראשון"). המקום המיועד לציון שטח החלקה נותר ריק, ולהסכם לא צורף תרשים של החלקה (בן ארי בעמ' 6). השמאי בן ארי הסביר כי ככל הנראה, מאחר והקרקע לא היתה בבעלות חברת נווה עובד, שהקימה את הבית, נערכו שני החוזים המתוארים לעיל: החוזה הראשון נערך מול החברה הקבלנית, לרכישת הבית עצמו, ואילו החוזה השני הינו חוזה לחכירת הקרקע מקק"ל (עמ' 8-9 לפרוטוקול).


תא (ת"א) 4493/85 פסח משה ואח' נ' הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול

מחלוקת בין התובעים לנתבעים בדבר חבות הנתבעים לשלם לתובעים דמי שימוש או פיצויים עבור החזקה ועיבוד שטחי קרקע ללא רשות התובעים, שהיו והינם בעלים משותפים בחלקה 7(מקודם חלקה 1) גוש 6617, ע"י הנתבע 1, הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ (להלן - הכפר הירוק).
ב. המקרקעין ובעליהם
חלקה 7בגוש 6617, ששיטחה 60.353דונם, נוצרה אחרי חלוקת חלקה 1בגוש זה, ששיחה היה 062.330, 1דונם, בין קבוצות שונות של בעליה המשותפים (במושע), בהתאם לפסק-דין של בית-משפט השלום משנת 1959והחלטה על תיקון פסה"ד (שאיננו נוגע לענייננו) מ- .4.1.62החלוקה נרשמה בלשכת רישום המקרקעין ב-.28.3.62
בעליה המשותפים של חלקה 7היו קודם לכן בעלים במשותף עם אחרים בחלקה 1, והתובעים הינם אותם בעלים או אלה שרכשו מהם (מכוחה של ירושה או רכישה) את זכויות הבעלות.
לרשות הפיתוח, המנוהלת ע"י מנהל מקרקעי ישראל, ולקרן קיימת לישראל היתה זכות בעלות בחלקה 1ביחד עם אחרים (אנשים פרטיים), ביניהם אחדים מהתובעים, אך בחלקה 7, שנוצרה ב-1962, אחרי חלוקת חלקה 1, לא היתה להם זכות בעלות, או זכות אחרת כלשהי.
הכפר הירוק הינו בעלים של בית-ספר חקלאי שהוקם בשנת .1930מאז הקמתו ועד 15.5.85תפס הכפר הירוק חזקה ועיבד שטחים שונים, ביניהם של חלקה 1ואח"כ חלקה 7, ללא הסכמתם של כל בעלי המקרקעין, למעט קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח.
ב- 18.6.68רכש הכפר הירוק זכות בעלות על 60/603 53חלקים של חלקה 7בגוש 6617ומאז הינו בעלים משותף עם התובעים ואחרים ל חלקה זו.


הפ (ת"א) 101/01 בסר אברהם נ' בנק לאומי סניף תל מונד

זוהי תובענה למתן פסק-דין הצהרתי לפיו שטר משכנתא ראשונה שמספרו 23775/99 (להלן: "שטר המשכנתא"), עליו חתמו המבקשים לטובת המשיב (להלן: "הבנק" או "המשיב") ביום 4.8.99, ואשר נרשם בלשכת רשם המקרקעין ביום ה-8 באוג' 99', ומתייחס לנכס מקרקעין הידוע כחלקה 7 בגוש 6617 (להלן: "הנכס") – בטל, ולכן יש להורות על ביטול כל ההליכים למימוש שטר המשכנתא בתיק ההוצאה לפועל מס' 2-00-11667-12 בלשכת הוצל"פ בחדרה (להלן: "תיק הוצל"פ"), שנפתח על ידי המשיב נגד המבקשים, ועל סגירת תיק ההוצל"פ.


הפ (ת"א) 1224/00 דפנה סומך נ' המגן חברה לביטוח בע"מ

ביום 27/8/96 נחתם באמצעות צבר הסכם הלוואה שני בין המבקשת והמשיב לבין המגן, בסכום של 175,000₪ (מסומן ב1 במוצגי המגן), כאשר סעיף 5 להסכם קובע כי הבטחונות שיעמידו לצורך הלוואה זו הינם משכנתא על הנכס, משכנתא על קרקע ברמת השרון הידועה כגוש 6617 חלקה 9 (להלן: "המגרש"), משכנתא על חנות ברחוב פרישמן בתל אביב הידועה כגוש 6952 חלקה 30 (להלן: "החנות"), שטר חוב ויפוי כח נוטריוני.
המשיב בלבד חתם עוד באותו היום על יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר לעורך-דין מטעם המגן לצורך מישכון החנות, כאשר את חתימתו אישר עו"ד בשם ישראל קישון (מסומן ב2 למוצגי המגן). ביום 14/8/96 מישכן המשיב לטובת המגן, גם הפעם בחתימתו בלבד, את המגרש במשכנתא מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום, אשר אושרה לרישום אצל רשם המקרקעין (מסומן ב3 במוצגי המגן).
יוער כי לא הוצג בפני שטר חוב ספציפי המתייחס להלוואה השנייה, ומשהוצג בפני העד שטר חוב ריק הנחזה להיות חתום על ידי המשיב כעושה השטר ועל ידי המבקשת כמי שערבה לו כאשר החתימות מאושרות בידי צבר, לא ידע לאמר לאיזו הלוואה "שייך" שטר זה (עמ' 31 לפרוטוקול ש' 21-22) אשר יצויין שהמבקשת בכלל מכחישה את חתימתה על גביו (ראו: עדות המבקשת עמ' 17 ש' 26 עד עמ' 18 ש' 1 והתייחסות ב"כ המגן לעדות זו בעמ' 31 ש' 10-13).בלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גוש 6048

 2. גוש 6045 חולון

 3. גוש 6050 חולון

 4. גוש 6052 חולון

 5. גוש 6751 חולון

 6. גוש 6757 חולון

 7. גוש 6048 חולון ח-500

 8. גוש 6657 הוד השרון

 9. גוש 6413 הוד השרון

 10. גוש 6444 הוד השרון

 11. גוש 6572 הוד השרון

 12. גוש 6409 הוד השרון

 13. גוש 6410 הוד השרון

 14. גוש 6590 הרצליה

 15. גוש 6605 הרצליה

 16. גוש 6606 הרצליה

 17. גוש 6524 הרצליה

 18. גוש 6606

 19. גוש 6607 הרצליה

 20. גוש 6608 הרצליה

 21. גוש 6591 הרצליה

 22. גוש 10108

 23. גוש 10209 בנימינה

 24. גוש 10214 בנימינה

 25. גוש 10224 בנימינה

 26. גוש 10161 בנימינה

 27. גוש 3727 פתחיה

 28. גוש 3743 בית חנן

 29. גוש 3940 ראשון לציון

 30. גוש 3944 ראשון לציון

 31. גוש 3947 חלקה 12

 32. גוש 3947 חלקה 6

 33. גוש 3947 ראשון לציון

 34. גוש 6285 ראשון לציון

 35. גוש 7692 חרוצים

 36. גוש 10040 חדרה

 37. גוש 10404 חדרה

 38. גוש 7730 חדרה

 39. גוש 10097 פרדס חנה

 40. גוש 10094 פרדס חנה

 41. גוש 10100 פרדס חנה

 42. גוש 10136 גבעת עדה

 43. גוש 11194 חיפה

 44. גוש 11275 זכרון יעקב

 45. גוש 11323 זכרון יעקב

 46. גוש 11339 זכרון יעקב

 47. גוש 13700 ראש פינה

 48. גוש 17527 נצרת עילית

 49. גוש 1935 אשקלון

 50. גוש 1936 אשקלון

 51. גוש 2061 אשדוד

 52. גוש 29540 אבו גוש

 53. גוש 29945 מטה יהודה

 54. גוש 5504 ראש העין

 55. גוש 6090 נחלת יהודה

 56. גוש 6369 גבעת שמואל

 57. גוש 6391 פתח תקווה

 58. גוש 6429 כפר סבא

 59. גוש 6430 כפר סבא

 60. גוש 7595 כפר סבא

 61. גוש 7623 כפר סבא

 62. גוש 6443 הוד השרון

 63. גוש 6453 הוד השרון

 64. גוש 6455 הוד השרון

 65. גוש 6573 הוד השרון

 66. גוש 6597 רמת השרון

 67. גוש 6609 תל אביב

 68. גוש 6617 רמת השרון

 69. גוש 6632 תל אביב

 70. גוש 7650 רעננה

 71. גוש 7660 רעננה

 72. גוש 7661 רעננה

 73. גוש 7667 רעננה

 74. גוש 7676 שדה ורבורג

 75. גוש 7695 חוף השרון

 76. גוש 8022 אבן יהודה

 77. גוש 8023 אבן יהודה

 78. גוש 8024 אבן יהודה

 79. גוש 8212 בית יצחק

 80. גוש 8212 חלקה 90 בית יצחק

 81. גוש 8216 נורדיה

 82. גוש 10107 פרדס חנה

 83. גוש 10108 פרדס חנה

 84. גוש 10168 בנימינה

 85. גוש 12080 בנימינה

 86. גוש 15059 הזורעים

 87. גוש 17030 כפר תבור

 88. גוש 191 אשדוד

 89. גוש 3630 ראשון לציון

 90. גוש 3640 נס ציונה

 91. גוש 3643 ראשון לציון

 92. גוש 3645 רחובות

 93. גוש 3650 רחובות

 94. גוש 3688 רחובות

 95. גוש 3691 רחובות

 96. גוש 3692 רחובות

 97. גוש 3693 רחובות

 98. גוש 3696 רחובות

 99. גוש 3699 רחובות

 100. גוש 3792 רחובות

 101. גוש 5574 אלעד

 102. גוש 6675 רשפון

 103. גוש 6588 רעננה

 104. גוש 7658 רעננה

 105. גוש 7696 שפיים

 106. גוש 7708 נתניה

 107. גוש 7710 יקום

 108. גוש 7799 תל מונד

 109. גוש 7814 קדימה צורן

 110. גוש 7815 קדימה צורן

 111. גוש 8034 קדימה צורן

 112. גוש 8025 אבן יהודה

 113. גוש 8026 אבן יהודה

 114. גוש 9001 תל אביב

 115. גוש 8243 נתניה - מתחם לב המטרופולין

 116. גוש 8244 נתניה

 117. גוש 9043 נתניה

 118. גוש 9133 נתניה

 119. גוש 7934 נתניה

 120. גוש 10005 חדרה

 121. גוש 10006 חדרה

 122. גוש 10007 חדרה

 123. גוש 10008 חדרה

 124. גוש 10010 חדרה

 125. גוש 10012 חדרה

 126. גוש 10015 חדרה

 127. גוש 10020 חדרה

 128. גוש 10021 חלקה 26 חדרה

 129. גוש 10025 חדרה

 130. גוש 10030 חדרה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון