גוש 7650 רעננה

גוש 7650 מכיל 485 חלקות:

גוש 7650 חלקה 1, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 2, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 3, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 4, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 5, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 6, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 7, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 8, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 9, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 10, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 11, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 12, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 13, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 14, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 15, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 16, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 17, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 18, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 19, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 20, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 21, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 22, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 23, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 24, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 25, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 26, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 27, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 28, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 29, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 30, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 31, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 32, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 33, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 34, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 35, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 36, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 37, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 38, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 39, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 40, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 41, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 42, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 43, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 44, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 45, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 46, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 47, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 48, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 49, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 50, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 51, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 52, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 53, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 54, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 55, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 56, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 57, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 58, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 60, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 61, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 62, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 63, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 64, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 65, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 66, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 67, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 68, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 69, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 70, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 71, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 72, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 73, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 74, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 75, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 76, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 77, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 78, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 79, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 80, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 81, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 82, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 83, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 84, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 85, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 86, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 87, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 88, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 89, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 90, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 91, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 92, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 93, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 94, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 95, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 96, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 97, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 98, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 99, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 100, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 101, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 102, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 103, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 104, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 105, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 106, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 107, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 108, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 109, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 110, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 111, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 112, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 113, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 114, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 115, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 116, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 117, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 118, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 119, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 120, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 121, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 122, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 123, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 124, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 125 , סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 126, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 127, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 128, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 129, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 130, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 131, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 132, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 133, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 134, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 135, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 137, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 138, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 139, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 140, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 141, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 142, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 143, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 144, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 145, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 146, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 147, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 148, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 149, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 150, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 151, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 152, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 153, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 154, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 155, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 156, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 157, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 158, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 159, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 160, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 161, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 162, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 163, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 164, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 165, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 166, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 167, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 168, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 169, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 170, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 171, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 172, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 173, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 174, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 175, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 176, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 177, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 178, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 179, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 180, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 181, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 182, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 183, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 184, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 185, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 186, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 187, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 188, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 189, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 190, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 191, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 192, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 193, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 194, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 195, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 196, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 197, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 198, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 199, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 200, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 201, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 202, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 203, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 204, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 205, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 206, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 207, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 208, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 209, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 210, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 211, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 212, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 213, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 214, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 215, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 216, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 217, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 218, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 219, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 220, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 221, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 222, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 223, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 224, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 225 , סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 226, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 227, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 228, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 229, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 230, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 231, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 232, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 233, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 234, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 235, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 237, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 238, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 239, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 240, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 241, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 242, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 243, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 244, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 245, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 246, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 247, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 248, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 249, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 250, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 251, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 252, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 253, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 254, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 255, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 256, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 257, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 258, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 259, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 260, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 261, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 262, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 263, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 264, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 265, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 266, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 267, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 268, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 269, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 270, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 271, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 272, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 273, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 274, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 275, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 276, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 277, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 278, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 279, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 280, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 281, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 282, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 283, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 284, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 285, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 286, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 287, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 288, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 289, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 290, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 291, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 292, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 293, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 294, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 295, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 296, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 297, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 298, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 299, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 300, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 301, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 302, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 303, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 304, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 305, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 306, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 307, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 308, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 309, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 310, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 311, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 312, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 313, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 314, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 315, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 316, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 317, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 318, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 319, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 320, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 321, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 322, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 323, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 324, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 325, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 326, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 327, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 328, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 329, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 330, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 331, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 332, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 333, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 334, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 335, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 336, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 337, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 338, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 339, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 340, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 341, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 342, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 343, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 344, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 345, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 346, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 347, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 348, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 349, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 350, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 351, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 352, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 353, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 354, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 355, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 356, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 357, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 358, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 360, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 361, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 362, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 363, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 364, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 365, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 366, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 367, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 368, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 369, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 370, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 371, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 372, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 373, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 374, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 375, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 376, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 377, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 378, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 379, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 380, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 381, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 382, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 383, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 384, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 385, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 386, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 387, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 388, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 389, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 390, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 391, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 392, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 393, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 394, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 395, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 396, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 397, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 398, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 399, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 400, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 401, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 402, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 403, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 404, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 405, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 406, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 407, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 408, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 409, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 410, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 411, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 412, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 413, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 414, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 415, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 416, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 417, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 418, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 419, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 420, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 421, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 422, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 423, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 424, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 425 , סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 426, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 427, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 428, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 429, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 430, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 431, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 432, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 433, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 434, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 435, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 437, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 438, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 439, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 440, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 441, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 442, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 443, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 444, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 445, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 446, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 447, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 448, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 449, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 450, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 451, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 452, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 453, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 454, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 455, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 456, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 457, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 458, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 459, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 460, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 461, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 462, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 463, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 464, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 465, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 466, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 467, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 468, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 469, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 470, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 471, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 472, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 473, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 474, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 475, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 476, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 477, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 478, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 479, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 480, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 481, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 482, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 483, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 484, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7650 חלקה 485, סטטוס: מוסדר - מחיר

מידע על גוש 7650 רעננה:

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע.
מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן:


עא 3352/07 בנק הפועלים בע"מ נ' קריסטין הורש

ביום 1.12.1996 נחתם הסכם שיתוף בין בעלים שונים וביניהם המשיב 2 וחברה שבבעלותו, בקשר עם מקרקעין הידועים כחלקה 329 בגוש 7650. על פי הסכם השיתוף חולקו זכויות השימוש והחזקה במגרש בין קבוצת סדן, קבוצה שהמשיב 2 נמנה עליה, לבין קבוצת השותפים הנותרת. החברה שבבעלותו של המשיב 2 יזמה פרויקט בניה על המקרקעין האמורים (להלן: הפרויקט).
לצורך הקמת הפרויקט נעשתה פניה על ידי המשיב 2 למערער לקבלת אשראי. ביום 10.12.1996 נחתם בין החברה שבבעלותו של המשיב 2 לבין המערער כתב התחייבות – אשראי למימון בניה (להלן: כתב ההתחייבות). כנגד האשראי התחייבו המשיב 2 והחברה שבבעלותו להמציא למערער בטוחות שונות וביניהן משכנתא מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על הזכויות במקרקעין שיועדו למשיב 2 ולקבוצת השותפים שהוא מייצג. המשיב 2, אשר היה אחד מבעלי הזכויות במקרקעין האמורים, יצר לטובת המערער משכנתא מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על 2/20 חלקים במגרש (שטר מס' 30549/96/3). החברה שבבעלותו של המשיב 2 יצרה לטובת המערער משכנתא מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על 46/200 חלקים במגרש (שטר מס' 30549/96/5).

הפ (ת"א) 1106-04 קריסטין הורש נ' בנק פועלים בע"מ

בתצהירו מיום 25.4.2010 מצהיר דוד כי רכישת המקרקעין (חלקה 329) נעשתה ביום 16.5.1996 על ידי מר אורן מנחם בנאמנות עבור קבוצת "כלפון" וקבוצת "סדן" שכללה אותו, את הוריו, את בת דודתו ואת החברה. ההתקשרות לרכישת המקרקעין נועדה לבניית שני בניינים, אחד לכל קבוצה, כשבכל אחד מהבניינים שבע דירות.
דוד צירף לתצהירו הסכם שנכרת בין הסתדרות נשי מזרחי באמריקה לבין מנחם אורן, בחודש מאי 1996 (נספח ב) ממנו עולה כי מנחם אורן רכש את חלקות 327, 328 ו – 329 בגוש 7650 בלב הפארק ברעננה תמורת 4,650,000$. לתצהירו של דוד צורף הסכם שיתוף שנכרת ביום 16.5.1996 בין 3 קבוצות רוכשים לרכישת החלקות האמורות על ידי מר מנחם אורן בנאמנות (נספח ג). כן צירף דוד לתצהירו הסכם שיתוף שנכרת ביום 1.12.1996 בין יחידי קבוצת הרוכשים של חלקה 329 (נספח ד). מהסכמים אלה עולה שכל אחד מהפרטים המופיעים בכותרת הסכם השיתוף מיום 16.5.1996 רכש חלק מהחלקות האמורות.
בהסכמי השיתוף מיום 16.5.1996 ומיום 1.12.1996 מופיע דוד באופן אישי כצד להסכמים.


הפ (ת"א) 1155/05 פרזאד הלוי נ' ישראל אמויאל

בסמוך לשנת 1972 רכש המבקש, אזרח ארה"ב, את חלקות 194, 195, 208 ו – 209 בגוש 7650 ברעננה (להלן: "המקרקעין").
לאחרונה גילה המבקש, כי משיב 3 (להלן: "הבדלה") אשר יוצג על ידי משיב 5 (להלן: "עו"ד פנחס") התקשר בהסכם לרכישת המקרקעין עם מאן דהוא שהתחזה להיות המבקש (להלן: "המוכר") ומיד לאחר מכן מכר את המקרקעין למשיבים 1 ו – 2 (להלן: "האחים אמויאל") שיוצגו על ידי משיב 6 (להלן: "עו"ד רואש"), אשר שעבדו את המקרקעין לטובת משיב 4 (להלן: "בנק איגוד") להבטחת פרעון הלוואה שנטלו ממנו.
לטענת המבקש, לא מכר את המקרקעין להבדלה ו/או לאחים אמויאל וככל שבוצעה מכירה כזו הרי שזו בוצעה בתרמית שהמשיבים ידעו עליה ו/או היו אמורים לדעת עליה ועל כך אף הגיש תלונה במשטרה.
בתובענה שלפני, עותר המבקש להצהיר כי הוא הבעלים של המקרקעין וכי עסקאות המכר והמשכנתה שנעשו במקרקעין על ידי המשיבים, בטלות. כן עתר להורות על שינוי הרישום באופן שהזכויות במקרקעין ישובו וירשמו על שמו.


הפ (ת"א) 52095-11-12 טרמוסינטקס החזקות בע"מ נ' מ.ע.צ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

על פי הנטען בתובענה, המבקשת היא בעלת הזכויות בחלקה 240 בגוש 7650 ששטחה 34.831 דונם. החלקה מצוייה בתחום הערים רעננה והרצליה. על פי הנטען, ביום 16.4.2007 הופקע מתוכה שטח של 11.307 דונם, המהווה 32.462% משטח החלקה. יצויין כי המשיבה טוענת שמדובר למעשה בשתי הפקעות: הראשונה פורסמה ביום 12.10.1997 ובגדרה הופקע שטח של 8,506 מ"ר והשניה פורסמה ביום 16.4.2007 ובגדרה הופקע שטח נוסף של 5,364 מ"ר.
ביום 13.12.2007 פורסמה למתן תוקף תכנית לתשתיות לאומיות תת"ל 15- "מסילות השרון ודרך מס' 531" (להלן: "תת"ל 15"). מטרתה של תוכנית זו היא קביעת מסגרת תכנונית לסלילת דרך מס' 531 בקטע שבין מחלף מלל לבין מחלף שמריהו מזרח וקביעת מגבלות בניה של שטחים הסמוכים לדרך. בהתאם לתת"ל 15 שונה יעוד החלק הצפוני של החלקה באופן המונע כליל את הבניה שם.
המבקשת טוענת כי בגין ההפקעה, היא זכאית לקבל פיצויי הפקעה מהמטר הראשון, בלא הפחתה של 25%. בנוסף, כך טוענת המבקשת, היא זכאית לקבל פיצוי בגין אישורה של תת"ל 15 עבור פגיעה בשווי יתרת החלקה אשר לא הופקעה, עקב ירידת ערכה ופגיעה קשה באפשרויות השימוש והניצול שהיו קיימות לה בשטח שלא הופקע.
הסכום הכולל של הפיצוי המבוקש בשני ראשי הנזק גם יחד הינו סך של 13,980,000 ש"ח, כמפורט בחוות דעתה של השמאית נחמה בוגין.


עתמ (מרכז) 27326-12-10 נשי אמי"ת נ' עיריית רעננה

ביום 2.11.10 התקבלו אצל העותרת דרישות תשלום בגין היטלי פיתוח (היטל ביוב, היטל אספקת מים, היטל סלילה והיטל תיעול), המתייחסות לנכסים בכפר בתיה בשטח של
כ-120 דונם (גוש 7650 חלקות 4, 38 ו-273; גוש 7651 חלקה 5). ביום 8.11.10 פנתה העותרת אל המשיבה בבקשה שזו תמסור לה פירוט של כל העבודות שבגינן היא נדרשת לשלם את היטלי הפיתוח. ביום 7.12.10 מסרה המשיבה לעותרת את נימוקי דרישת התשלום, במסמך מפורט בן 75 עמודים. ברם, ביום 16.12.10 הודיעה העותרת למשיבה כי אין בכוונתה להתייחס לנימוקי דרישות התשלום לגופם, בטענה כי היא אינה בעלת הנכסים נשוא דרישות התשלום.
ימים ספורים לאחר מכן הגישה העותרת את העתירה, שבה טענה כי יש לבטל את דרישות התשלום שהוצאו לה. לטענתה, החבות לשלם את היטלי הפיתוח מוטלת לפי חוקי העזר הרלוונטיים על "בעל הנכס", שהוא הבעל הרשום של הנכס, והיא אינה בעלת הנכסים. הבעלים של הנכסים הוא לטענתה "ארגון נשות מזרחי באמריקה אינק.", אשר קרוי, לפי הטענה, גם "הסתדרות נשי מזרחי באמריקה". נטען כי ארגון זה נרשם כבעל הנכסים בלשכת רישום המקרקעין בפתח תקווה, עוד לפני ייסודה של העותרת. כן נטען כי העותרת אמנם מפעילה בנכסים אלה מוסדות חינוך בהסכמת בעליהם, אך אין בכך כדי להטיל עליה חבות כלשהי לשלם את היטלי הפיתוח. העתירה לא כללה טענות לגופם של החיובים, אך העותרת ציינה כי היא שומרת לעצמה את זכותה לטעון כל טענה גם בקשר לכך, אם לא יבוטל החיוב. כן צוין כי העותרת הגישה ערר על היטל הביוב, הכלול בדרישות התשלום, לוועדת הערר לענייני ביוב בנתניה.

תא (מרכז) 18391-11-09 ליאור כהן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה

זוהי תביעה בגין אי מתן היתר לשימוש חורג, בניגוד להבטחות ומצגים מצד הנתבעים, למתקן משחקים לילדים אותו ביקשו להקים התובעים - ליאור כהן וסיגל בכר (להלן: "התובעים"), על חלקה 11 בגוש 7650 (להלן: "המקרקעין"), המהווה מובלעת בתחום הפארק העירוני ברעננה. התביעה היא לפיצויים בגין אבדן הוצאות והשקעות ובגין הפסדים בהכנסות בסכום כולל של 7,033,168 ₪ (נכון ליום הגשת התביעה).
עיקר העובדות הצריכות לעניין
ביום 25.5.06 פנתה התובעת 2 בכתב לראש עיריית רעננה בהצעה להקים מתקן משחקים לילדים על המקרקעין (ת/3 נספח 1) (להלן: "המיזם"). בתגובה כתב ראש העירייה למר מוני בן-נון, שהיה חתום אף הוא על המכתב, כי העירייה מעוניינת לעודד את הקמת המיזם ועליו לפנות בעניין זה אל מהנדס העיר ואל הממונה על רישוי העסקים על מנת לקדם קבלת רישיון למיזם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גוש 6048

 2. גוש 6045 חולון

 3. גוש 6050 חולון

 4. גוש 6052 חולון

 5. גוש 6751 חולון

 6. גוש 6757 חולון

 7. גוש 6048 חולון ח-500

 8. גוש 6657 הוד השרון

 9. גוש 6413 הוד השרון

 10. גוש 6444 הוד השרון

 11. גוש 6572 הוד השרון

 12. גוש 6409 הוד השרון

 13. גוש 6410 הוד השרון

 14. גוש 6590 הרצליה

 15. גוש 6605 הרצליה

 16. גוש 6606 הרצליה

 17. גוש 6524 הרצליה

 18. גוש 6606

 19. גוש 6607 הרצליה

 20. גוש 6608 הרצליה

 21. גוש 6591 הרצליה

 22. גוש 10108

 23. גוש 10209 בנימינה

 24. גוש 10214 בנימינה

 25. גוש 10224 בנימינה

 26. גוש 10161 בנימינה

 27. גוש 3727 פתחיה

 28. גוש 3743 בית חנן

 29. גוש 3940 ראשון לציון

 30. גוש 3944 ראשון לציון

 31. גוש 3947 חלקה 12

 32. גוש 3947 חלקה 6

 33. גוש 3947 ראשון לציון

 34. גוש 6285 ראשון לציון

 35. גוש 7692 חרוצים

 36. גוש 10040 חדרה

 37. גוש 10404 חדרה

 38. גוש 7730 חדרה

 39. גוש 10097 פרדס חנה

 40. גוש 10094 פרדס חנה

 41. גוש 10100 פרדס חנה

 42. גוש 10136 גבעת עדה

 43. גוש 11194 חיפה

 44. גוש 11275 זכרון יעקב

 45. גוש 11323 זכרון יעקב

 46. גוש 11339 זכרון יעקב

 47. גוש 13700 ראש פינה

 48. גוש 17527 נצרת עילית

 49. גוש 1935 אשקלון

 50. גוש 1936 אשקלון

 51. גוש 2061 אשדוד

 52. גוש 29540 אבו גוש

 53. גוש 29945 מטה יהודה

 54. גוש 5504 ראש העין

 55. גוש 6090 נחלת יהודה

 56. גוש 6369 גבעת שמואל

 57. גוש 6391 פתח תקווה

 58. גוש 6429 כפר סבא

 59. גוש 6430 כפר סבא

 60. גוש 7595 כפר סבא

 61. גוש 7623 כפר סבא

 62. גוש 6443 הוד השרון

 63. גוש 6453 הוד השרון

 64. גוש 6455 הוד השרון

 65. גוש 6573 הוד השרון

 66. גוש 6597 רמת השרון

 67. גוש 6609 תל אביב

 68. גוש 6617 רמת השרון

 69. גוש 6632 תל אביב

 70. גוש 7650 רעננה

 71. גוש 7660 רעננה

 72. גוש 7661 רעננה

 73. גוש 7667 רעננה

 74. גוש 7676 שדה ורבורג

 75. גוש 7695 חוף השרון

 76. גוש 8022 אבן יהודה

 77. גוש 8023 אבן יהודה

 78. גוש 8024 אבן יהודה

 79. גוש 8212 בית יצחק

 80. גוש 8212 חלקה 90 בית יצחק

 81. גוש 8216 נורדיה

 82. גוש 10107 פרדס חנה

 83. גוש 10108 פרדס חנה

 84. גוש 10168 בנימינה

 85. גוש 12080 בנימינה

 86. גוש 15059 הזורעים

 87. גוש 17030 כפר תבור

 88. גוש 191 אשדוד

 89. גוש 3630 ראשון לציון

 90. גוש 3640 נס ציונה

 91. גוש 3643 ראשון לציון

 92. גוש 3645 רחובות

 93. גוש 3650 רחובות

 94. גוש 3688 רחובות

 95. גוש 3691 רחובות

 96. גוש 3692 רחובות

 97. גוש 3693 רחובות

 98. גוש 3696 רחובות

 99. גוש 3699 רחובות

 100. גוש 3792 רחובות

 101. גוש 5574 אלעד

 102. גוש 6675 רשפון

 103. גוש 6588 רעננה

 104. גוש 7658 רעננה

 105. גוש 7696 שפיים

 106. גוש 7708 נתניה

 107. גוש 7710 יקום

 108. גוש 7799 תל מונד

 109. גוש 7814 קדימה צורן

 110. גוש 7815 קדימה צורן

 111. גוש 8034 קדימה צורן

 112. גוש 8025 אבן יהודה

 113. גוש 8026 אבן יהודה

 114. גוש 9001 תל אביב

 115. גוש 8243 נתניה - מתחם לב המטרופולין

 116. גוש 8244 נתניה

 117. גוש 9043 נתניה

 118. גוש 9133 נתניה

 119. גוש 7934 נתניה

 120. גוש 10005 חדרה

 121. גוש 10006 חדרה

 122. גוש 10007 חדרה

 123. גוש 10008 חדרה

 124. גוש 10010 חדרה

 125. גוש 10012 חדרה

 126. גוש 10015 חדרה

 127. גוש 10020 חדרה

 128. גוש 10021 חלקה 26 חדרה

 129. גוש 10025 חדרה

 130. גוש 10030 חדרה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון