סעיף 75 לחוק בתי המשפט

סעיף 75 לחוק בתי המשפט קובע סמכות כללית לתת סעד וזו לשונו:
כל בית משפט הדן בענין אזרחי מוסמך לתת פסק דין הצהרתי, צו עשה, צו לא-תעשה, צו ביצוע בעין וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו.

סעיף 75 לחוק בתי המשפט מקנה לבית המשפט סמכות רחבה ליתן סעד במסגרת הליך אזרחי, לאחר שהוכיח מבקש הסעד כי הנתבע הפר זכות הקנויה לו בדין (ראו רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה(1) 199, 268 (1999)).

סעיף 75 עוסק בסמכותו של "בית משפט הדן בענין אזרחי" ליתן סעדים הדרושים במסגרת אותו הליך. סעיף זה אינו מקנה סמכות ליתן סעד מחוץ לגדרי הליך אזרחי.

הסעיף בא להבטיח את העיקרון בדבר "במקום שבו יש זכות – יש גם סעד", אך לא מדובר בזכות "באוויר" אלא בזכות שהופרה על-ידי מי שהסעד מבוקש נגדו.

אם פלוני הפר את זכותו של אלמוני, יכול אלמוני לדרוש סעד נגד פלוני מכוח סעיף 75 לחוק בתי המשפט. אך אם פלוני הפר את זכותו של אלמוני, אין סעיף 75 – מכוחו הוא – מאפשר לאלמוני לדרוש סעד כנגד צד שלישי שאינו פלוני ואף אינו בהכרח קשור לפלוני.

לשם כך דרוש מקור סמכות נפרד. לשון אחרת: אין אדם מרים את עצמו בשרוכי-נעליו, ובענייננו אין אדם יכול ליצור לעצמו "עניין אזרחי" נגד צד שלישי באמצעות סעיף שנועד לגוון את האפשרויות למתן סעד נגד מי שקיימת נגדו עילה אזרחית.

ברע"א 4447/07 רמי מור נ' ברק אי.טי.סי. (1995) החברה לשירותי בזק בינלאומיים בע"מ (25.3.10) נדחתה בקשת המבקש להורות לספקית האינטרנט למסור לידיו את פרטי הגולש האנונימי.
בית המשפט העליון קבע כי לא קיימת כיום מסגרת דיונית הולמת למתן צו המורה לחשוף את זהותו של גולש אנונימי באינטרנט, ואין "להמציא" מסגרת זו בעת חקיקה שיפוטית.

"בבתי המשפט הוצעו מקורות נורמטיביים שונים למתן הסעד המבוקש בגדרי הליך עצמאי לחשיפת זהותו של מעוול פוטנציאלי. בעיקר ביקשו בתי המשפט לבסס את סמכותם ליתן צו לחשיפת זהותו של גולש אנונימי על הוראת סעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

נמצאו 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. הפרת הסכם מכר עגלים
2. הארכת מועד התיישנות ע''י בית הדין לעבודה
3. תאונת דרכים של חיילת ללא רישיון נהיגה
4. ייצוג שני צדדים רשלנות מקצועית עורך דין
5. ידועה בציבור של דייר מוגן שנפטר
6. עיכוב בטיפול בקשה לאיחוד משפחות
7. שיהוי בהגשת בקשה להעברת מקום דיון
8. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל
9. המצאת כתבי בי-דין לעורך דין
10. הקלטת ישיבות מועצה
11. הכשרת בניה ללא היתר - עיכוב צו הריסה
12. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה
13. שכר טרחת נאמן בהקפאת הליכים
14. פינוי דייר בשכירות מוגנת בחנות
15. תביעת פיצויים על מכות
16. תאונת דרכים בדרך לבית ספר
17. חתימת עולה חדש על מסמכים בבנק
18. דוקטרינת מעשה בית דין
19. תביעה להחזר כספי בגין תקלה בפלאפון
20. הפרשי הצמדה וריבית בגין אי איחור בתשלום הוצאות
21. זכאות לשעות נוספות בגין הסעת עובדים
22. עתירה לבג''ץ נגד החלטת בית דין רבני
23. פרסום ביקורת או לשון הרע
24. ערעור על החלטת בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין
25. אחריות בעל הרכב לעבירות תנועה
26. תביעה לפי פקודת הנזיקין בגין נזקי גוף בתאונת דרכים
27. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע
28. עיכוב בתשלום משכורת
29. התנגדות לבניית בניין קומות
30. לשון הרע במהלך עדות בוועדה
31. אישור תביעה ייצוגית נגד סלקום בגין הטעיית הצרכן
32. אכיפת הסכם עם תנועת המושבים
33. שינוי ייעוד של קרקע חקלאית לתחנת דלק
34. ביטול חברות במועצה מקומית
35. תאונת דרכים ילדה בדואית
36. המחאת חוב ללא הודעה לחייב
37. הגשת תביעת לשון הרע - מעשה בית דין
38. מכירה כפויה של מניות
39. ערעור על דחיית בקשה לאישור פסק בוררות
40. העברת הדיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית
41. בור מים בירושלים - צו מניעה
42. מינוי נציג בועדה המקומית לתכנון ולבניה
43. תאונה במשחק כדורסל בעבודה
44. זכאות ל 25% מהנזק
45. ערעור על פסק דין תביעות קטנות בהעדר הגנה
46. תביעה נגד הדקה ה90
47. עיכוב ביצוע פסק דין - נזק בלתי הפיך
48. פיצוי על מיקום המלון - חבילת נופש בחו''ל
49. ירידה מתא נהג של משאית תאונת דרכים
50. השארת צינורית לאחר ניתוח
51. ערעור שומות על הפרשי הון
52. מעצר פליט המבקש מקלט בישראל
53. ערעור על בית הדין הרבני הגדול
54. שחרור ממעצר בעבירת התעללות בילדים
55. האם תנועה לא נכונה מהווה תאונת עבודה
56. הדברה בבית משותף
57. ערעור על החלטת ועדת ערעורים על שומות
58. תאונת אופניים בדרך מהעבודה
59. פרויקט הקמת אתר להפרחת בלון פורח
60. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח
61. מיסוי אופציות לעובדים
62. התקף לב של בעל מכולת
63. פגיעת טרקטור בקו טלפון
64. לשון הרע מרומזת
65. פיצוי על עיכוב מטען במכס
66. רשלנות המדינה צו עיכוב יציאה מהארץ
67. פיצויי פיטורים מטפלת בילדים
68. פיטורי עובד במושב אמירים
69. קצבת זקנה רטרואקטיבית
70. בקשה למתן צו מניעה קבוע האוסר על שינוי ייעוד
71. מעצר עקב איומים על עורך דין
72. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי
73. נזקים לדירה עקב שיפוץ
74. עמלת שורה בנק הפועלים
75. הוצאת דיבה טוקבקים
76. התחייבות לתת מתנה מול עיקול
77. דמי תיווך למי שאינו מתווך
78. דמי תיווך עסקה עם חברה בחו''ל
79. ביטול תוכנית בניה בשלבים סופיים
80. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל
81. הבטחה בעל פה לתשלום שכר טרחת עו''ד
82. ביטול כתב ויתור
83. פעולה מלחמתית
84. פיצויי פיטורים מהמעביד האחרון
85. זכאות נערת ליווי לפיצויים
86. ביטול פס''ד עקב אי ידיעה על קיומו של הליך משפטי
87. ביטול הסכם פשרה בתיק פלת''ד
88. הוצאת לשון הרע נגד עורך דין
89. תאונה בכיכר - מי אשם
90. ריבוי נושים
91. תביעה לתשלום משכורת על תקופת אי עבודה
92. בקשה לצו עיכוב ביצוע פסק דין של בית הדין לעבודה
93. צ'ק חוזר עקב טעות של הבנק
94. תאונת עבודה עם סכין
95. תאונה בזמן ליווי עובד אחר לבית חולים
96. פיטורים של נכה מלחמה
97. התפטרות שומר מעבודה
98. פיטורים או התפטרות
99. אי רישום תקבול ע''י יועץ מס
100. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז


תוכן עניינים

תאונות דרכים
תאונת אופנוע
דיני תעבורה
דריסת הולך רגל
מוות בתאונה
רשלנות רפואית
תאונות עבודה
תאונות ילדים
תאונה ברחוב
נזקי גוף
דיני בנקאות
רישוי עסקים
דיני מכרזים
תביעה ייצוגית
דיני מיסים
הוצאה לפועל

מוצרים פגומים
חומרים מסוכנים
תקיפה
תקיפת כלב
לשון הרע
נזקי רכוש
פוליסות ביטוח
פגיעה בעבודה
מחלות מקצוע
נכות כללית
הגנת הצרכן
ארנונה
קרן פנסיה
דיני שטרות
משפט פלילי
פשיטת רגל

קצבת ניידות
נפגעי איבה
נפגעי פוליו
נפגעי גזזת
דיני עבודה
דיני חוזים
משפט מסחרי
נדל"ן / מקרקעין
ליקויי בניה
ירושה צוואה
משרד הביטחון
נישואין - גירושין
דיני מזונות
הסכם ממון
משמורת קטינים
תכנון ובניה
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון