התקף לב בדרך לעבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התקף לב בדרך לעבודה:

סגן הנשיא (קובובי)
.1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי בירושלים (אב-בית-הדין - השופט גוטמן; נציגי ציבור - ה"ה גיספאן ויואלי; תב"ע מב/11-0) שהצהיר כי אוטם שריר הלב שפקד את המשיב ביום 12.7.1979היווה תאונת עבודה.
.2העובדות הצריכות לעניין נקבעו על-ידי בית-הדין האזורי כלהלן -
"התובע יליד שנת 1918, הינו עובד מכס שעיקר עבודתו היא ביקורת חשבונות וניהול חקירות אצל מעלימי מס. עבודתו זו מלווה במתח נפשי ותנאי עבודה קשים תוך ויכוחים עם מעלימי מס, השפלות ולעתים אף איומים. ביום 12.71979, בדרכו לעבודה, לקה התובע בהתקף לב והוא נלקח לבית-החולים, שם אושפז. בימים שלפני ההתקף עסק התובע בביקורת חשבונות של אדם בשם יוסף שריג שהיה חשש כי העלים מס, ובינו לבין התובע שררו יחסים מתוחים בקשר לכך. שלושה-ארבעה חודשים לפני יום 12.7.1979ניגש התובע למכרז של "רכזי מבקרי חשבונות", ומשלא נתקבל לתפקיד פגע בו הדבר קשות. שבוע ימים לפני יום 12.7.1979, הוצע לתובע על-ידי הממונה הישיר עליו, לפרוש פרישה מוקדמת לגמלאות. הצעה זו גרמה לתובע רוגז רב. ביום 12.7.1979לאחר המתחים הנפשיים המבוארים לעיל, לקה התובע בלבו כאמור".
.3עובדות אלה, שנקבעו בהחלטת בית-הדין מיום 5.3.1984, תוקנו ב- 8.5.1985ושוב ב- 1.8.1986עד שנתקבל הנוסח "המשולב" שבסעיף הקודם. כל אימת שתוקנה מערכת העובדות נתבקש המומחה הרפואי פרופ' להמן, שמונה על-ידי בית-הדין, לשוב ולהשלים את חוות-דעתו, תוך התחשבות בפרטים עובדתיים שנוספו או תוקנו. על סמך מכלול תשובותיו של המומחה, קבע בית-הדין האזורי "כי ביום 12.7.1979ארעה לתובע תאונת עבודה".
.4ערעורו של המוסד נסב בעיקר על הקביעה, כי ההצעה לפרוש פרישה מוקדמת הוצעה למשיב "שבוע ימים לפני 12.7.1979".
.5בטיעונו בעל-פה הבהיר בא-כוח המוסד, לעניין הפרישה המוקדמת, שמדובר בהצעה שהוצעה למשיב ולא בדרישה לפרישה, והצעה כזו, לדברי המשיב עצמו, הוצעה לו מספר פעמים בעבר, הוא דחה אותה ולא קרה כלום (נ/10). אשר למועד ההצעה שנקבע בפסק-הדין ("שבוע ימים לפני...") אין לדעת כיצד נקבע. אשתו של המשיב הגב' גוסטה גלסברג והעד פנחס עיני (בתצהירו הראשון, מיום 20.1.1982) הצהירו שהשיחה בה הוצעה ההצעה התקיימה "כחודש לפני התקף הלב". כשנחקר על תצהירו (הראשון) דיבר מר עיני פעמיים על "חודש וחצי" לפני ההתקף. כארבע שנים אחרי תצהירו הראשון - (ב-21.11.1985) - הגיש עיני תצהיר נוסף. ובו צומצם מעבר הזמן ל-"מספר ימים". אולם במהלך החקירה הנגדית נאלץ להודות כי האמור בתצהיר הראשון ובחקירה הנגדית על התצהיר
זה הוא הנכון, וכי בינואר 1982היו הדברים זכורים לו טוב יותר (ע' 41לפרוטוקול). העד מרדכי שבת, בתצהירו הראשון, לא הזכיר את נושא ההצעה לפרישה. בתצהירו השני (21.11.1985) דיבר על "מספר ימים" ובחקירה הנגדית (ע' 37) על "שבוע-שבועיים לפני". משום מה ראה בית-הדין לקבוע "שבוע לפני". לקביעה זו יכולה להיות אחיזה אחת כל שהיא, אם גם חלקית; בחומר הראיות:נ עדותו של שבת. אך שומה היה על בית-הדין לקבל את הגרסה של "שבוע-שבועיים" כולה.
אולם אפילו אם בשבוע אחד מדובר, די בו כדי להביא לניתוק בין האירוע המרגש לבין בוא האוטם, שהרי כבר נפסק ש"ידוע לבית-הדין שמעבר זמן של שבעה ימים פוסל אפשרות של קשר סיבתי" (דב"ע מו/36- 0[1]). אפילו לגבי מעבר זמן של 3, 4, 5ימים נאמר שהוא מנתק את הקשר הסיבתי בין אירוע בעבודה לבין אוטם (דב"ע מג/54-0, עניין אפרת ורדי - לא פורסם).
.6בא-כוח המשיב ניסה כמיטב יכולתו להעתיק את מרכז הכובד מאירוע (ההצעה להתפטרות), שמועדו לוט בערפל, לאירוע אחר שארע יום אחד בלבד לפני האוטם, והוא בירור סוער שהיה ב- 11.7.1979בין המשיב לבין נישום אחד בשם שריג. הפרקליט המלומד היה מודע לכך שתצהירו של מד שריג (מיום 19.4.1983) אינו מסייע למרשו, והסברו היה שמר שריג גילה עוינות כלפי המשיב.
.7עיון בחומר שבתיק - פרוטוקול המשפט, תצהירים, החלטות, שאלות למומחה הרפואי, וכו' - מראה שחלו מספר תהפוכות בניהול המשפט.
בישיבה הראשונה (ב-20.12.1982), בתחילת חקירתו הנגדית של פנחס עיני על תצהירו (הראשון) לאחד שהעיד על "חודש, חודש וחצי", קטע בית-הדין את החקירה, והורה לבא-כוח המוסד להתרכז באמור בסעיפים 6ו- 7לתצהירו של התובע; כלומר במה שארע "יום או יומיים" לפני ה- .12.7.1979בכך גילה בית-הדין את דעתו כי אין רלבנטיות וממילא אין עניין באירוע (ההצעה לפרישה), שארע חודש או חודש וחצי לפני בוא האוטם. אולם משהותר, כעבור שלוש שנים, להגיש תצהיר נוסף של פנחס עיני ובו צומצם הפער ל"מספר ימים" (בחקירה נגדית "לשבוע-שבועיים") חזר בית-הדין ומצא רלבנטיות לאירוע ה"נטוש", ואף קבע את מועדו ל"שבוע ימים לפני". דעתו של המומחה הרפואי שטולטל אנה ואנה, ונתבקש מדי פעם להשלים את חוות-דעתו, היתה כי לאירוע הנ"ל, שהגיע "כשבוע לפני הופעת האוטם היתה יכולה להיות השפעה אקומולטיבית מאז קיבל הודעה על אי-זכאות למשרה של רכז מבקרי חשבונות".
.8התמונה המתקבלת היא של רצף ממושך של מתח נפשי, התעצבנויות ותסכול, תחילת העניין שלושה-ארבעה חודשים לפני בוא האוטם, המשכו בהצטברות (אקומולציה) של מצבי התמרמרות, מתח ורוגז שהשפיעו לרעה על בריאותו של המשיב. ההצעה לפרוש פרישה מוקדמת היתה "המכה" שהביאה להתדרדרות במצבו, ובעיקר ל"חוסר שקט, מתח מצטבר עצום והתפרצויות רוגז פתאומיות, לא מובנות ולא מוסברות". כך הוצג העניין בתצהירי הגב' גוסטה גלסברג ומר פנחס עיני. בפיהם מדובר לא על "הצעה לפרוש" (כדברי
המשיב עצמו) אלא על "דרישה מצד הנהלת המשרד" לפרוש והדבר היה "כחודש לפני התקף הלב".

9לאור האמור לעיל הגענו למסקנה שפסק-הדין שבערעור עומד על מערכת עובדות בלתי-מעוגנות בחומר הראיות. בהעדר אירוע חריג בעבודה, בסמוך לבוא האוטם, הרי שעלה בידי המוסד להוכיח שהשפעת העבודה על בוא האוטם היתה פחותה הרבה מהשפעת גורמים אחרים. גורמים אלה הם, אליבא דפרופ' להמן, טרשת עורקים סמויה ועישון 40סיגריות ליום.
.10הערעור מתקבל.
אין צו להוצאות.

נמצאו 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. תביעה להפרת הבטחת נישואין
2. התנגדות לצוואה של יורש אחר יורש
3. ביטול צו ירושה עקב קיום צוואה
4. אחריות אישית על הפרת חוזה
5. הסדר שלילי בחוזה
6. פטור מהפקדת ערובה להוצאות - חברה בקשיים כלכליים
7. גילוי מחלה בחו''ל
8. בקשת רשות להתגונן
9. הארכת מועד להגשת תשובה
10. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי
11. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה
12. פגמים בהתראת פשיטת רגל
13. מהו עיקול
14. העלאת דרגה של עובד מדינה
15. צו למשרד הרישוי - תוקף רישיון נהיגה
16. שינוי תנאי העסקה לאחר חופשת לידה
17. נישואי נכים - זכויות בביטוח לאומי
18. תוקף רשיון נהיגה אמריקאי בישראל
19. כלב נובח בלילה מה עושים
20. דחיית מועד תשלום חובות קבלנים עבור החזר הוצאות פיתוח
21. ביטול חכירה - מס רכוש
22. חוב לאגד
23. תאונת דרכים במתכוון
24. התפטרות בגין העתקת מקום מגורים לישוב חקלאי
25. ערעור מטעם ביטוח לאומי על קצבת נכות כללית
26. הפרת הסכם מכר דירה בהעדר מימון
27. עתירה לבג''צ על תוואי גדר ההפרדה
28. פרסום מכתב פרטי
29. תנאים לאישור תביעה ייצוגית
30. צו מניעה נגד מספרה מתחרה
31. התיישנות תביעה לביצוע פסק דין
32. חתימה בשם חברה
33. בוררות זבל''א במחלוקת עסקית
34. זכות הקיזוז בכינוס נכסים
35. הכרעה בסכסוך באמצעות פוליגרף
36. בקשה לפדיון מקרקעין מעוקלים
37. צו מניעה נגד פעילות בחוף הים
38. עיכוב הליכים בבית הדין לעבודה
39. סיכונים לסרטן עקב הקרנות נגד גזזת
40. שחרור למעצר בית בשטחים
41. ערעור על עבירת נהיגה בפסילה
42. מכרז מינויים בחברת החשמל
43. סמכות עניינית בתביעת פיצויים בגין אי זכייה במכרז
44. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים
45. החזר כספים למעביד מקופת פיצויים
46. התפטרות עקב התנהגות מעליבה
47. מכתב הסכמה לבוררות
48. למי יש זכות לבקש ביטול צו הריסה
49. צו משמורת ילדים נזקקים
50. חובת הגילוי של סוכנות נסיעות
51. דחיית התביעה על הסף ללא שמיעת ראיות
52. פגיעה בהולכת רגל במעבר חציה
53. עבודות בניה בשכירות מוגנת
54. עתירה בנושא כריית מנהרה
55. ועדת ערר אי כושר
56. הגשת חוות דעת משלימה בתביעת רשלנות רפואית
57. סירוב להיבדק ע''י מומחה רפואי מטעם בית המשפט
58. קבילות ראיות במסגרת בקשה למעצר עד תום ההליכים
59. הפקדת רשיון נהיגה בבית משפט אחר
60. הגשת תביעת לשון הרע בחוסר תום לב
61. סילוק תביעה כספית על הסף מחמת התיישנות
62. דיון מקדמי בערעור מנהלי
63. היתר להצבת מטלטלין בחוף הים
64. פטור מהגשת חוות דעת בשל חסרון כיס
65. זיכוי מנהיגה במהירות מעל המותר
66. חוזה אחיד עם ספק
67. תביעה להכיר באוטם שריר הלב כתאונת עבודה
68. ביטול רישום בית משותף
69. אחריות מדריך רכיבה על סוסים
70. פסיקת שכר טרחת עו''ד לצד הזוכה בפסק דין
71. ביטול זכרון דברים למכירת מגרש
72. פגיעת צליפת שוט - שבר בעצם הבריח
73. פרשנות הסכם זיכיון
74. פיצוי נמוך מדי על תאונת דרכים
75. ארנונה שימוש מעורב
76. נפילה תוך כדי יציאה מהרכב
77. עיכוב הליכים אמנת ניו יורק
78. תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי
79. למי שייך שכר טרחת עורך דין
80. קצבת זקנה תקופת אכשרה
81. פטירה ממחלה לאחר השחרור מצה''ל
82. הסכם זכות קדימה
83. השכרת דירה בלי טופס 4
84. הכרה במשפחה שכולה
85. הוצאה לפועל פשיטת רגל
86. דחיית בקשת ביטול פיטורים
87. השבה לאחר ביטול הסכם קומבינציה
88. תקלות במקרר אמנה
89. הגנת ערב יחיד
90. פסיקה בנושא מעצרים
91. אספקת מוצר שונה באופן מהותי ממה שסוכם
92. פטור מדמי ביטוח לאומי על תגמולי מילואים לעובדים
93. צו מניעה זמני האוסר על שיווק מוצר
94. עובד קבוע בחברת דן לפי הסכם קיבוצי
95. התפטרות עקב מעבר דירה
96. ביטול קניית אביזרים לחדר שינה
97. תביעת בנק נגד לקוח על חוב
98. מהי הסתדרות הפקידים
99. בניית מחסן בחצר ללא היתר
100. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה


תוכן עניינים

תאונות דרכים
תאונת אופנוע
דיני תעבורה
דריסת הולך רגל
מוות בתאונה
רשלנות רפואית
תאונות עבודה
תאונות ילדים
תאונה ברחוב
נזקי גוף
דיני בנקאות
רישוי עסקים
דיני מכרזים
תביעה ייצוגית
דיני מיסים
הוצאה לפועל

מוצרים פגומים
חומרים מסוכנים
תקיפה
תקיפת כלב
לשון הרע
נזקי רכוש
פוליסות ביטוח
פגיעה בעבודה
מחלות מקצוע
נכות כללית
הגנת הצרכן
ארנונה
קרן פנסיה
דיני שטרות
משפט פלילי
פשיטת רגל

קצבת ניידות
נפגעי איבה
נפגעי פוליו
נפגעי גזזת
דיני עבודה
דיני חוזים
משפט מסחרי
נדל"ן / מקרקעין
ליקויי בניה
ירושה צוואה
משרד הביטחון
נישואין - גירושין
דיני מזונות
הסכם ממון
משמורת קטינים
תכנון ובניה
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון