ערובה להוצאות הנתבע

המלומד, ד"ר זוסמן בספרו, מבהיר כי ראוי לעשות שימוש בתקנה 519 לתקנות סדר דין אזרחי, ערובה להוצאות נתבע - כאשר מדובר בתובע יחיד, להבדיל מחברה- בשני מצבים. הראשון, תובע המתגורר בחוץ לארץ, והשני תובע אשר לא המציא את מענו.

צויין, כי אין שיקול דעתו של בית משפט בהפעלת תקנה 519 לתקנות סד"א מוגבל בשני המקרים האמורים בלבד. הובאה דוגמא של תובע בתביעת נזיקין, שהציג עצמו כשבר כלי אשר צולם בהיותו הולך כאחד האדם. אך המקרה מיוחד הואיל ונוצר חשד שהתובע מתחזה. (ראה הספר סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 901-899).

הכלל הוא כי אין המטרה בחיוב תובע במתן ערובה להוצאות הנתבע לסגור דלתות בית המשפט בשל חוסר יכולת כלכלית.

מעניין כי לפי הוראה מפורשת של התקנות, על המבקש פטור מאגרה להראות לבית משפט שההליך מגלה עילה (תקנה 13 לתקנות בית משפט (אגרות), תשמ"ח - 1987).

הוראה מפורשת דומה אינה מופיעה בתקנה לחיוב בערובה להוצאות.

תשלום האגרה הנו הכלל, ועל הטוען לפטור לבסס, ולו לכאורה, כי תביעתו מגלה עילה. החיוב בהמצאת ערובה בהליך המתנהל בערכאה ראשונה , אינו הכלל ועולה לדיון רק אם מוגשת בקשה על ידי הנתבע. (ראה והשווה תקנה 428 לתקנות סד"א - ערובה להוצאות בערעור).ולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אמנת האג ערובה

 2. ערובה תושב חוץ

 3. בקשה להפקדת ערובה

 4. הפקדת ערובה להוצאות

 5. ערובה להוצאות הנתבע

 6. ערובה לקיום פסק בוררות

 7. חיוב חברה בהפקדת ערובה

 8. בקשה למתן ערובה להוצאות

 9. חיוב תושב זר בהפקדת ערובה

 10. הפקדת ערובה בתביעה שכנגד

 11. חיוב חברה זרה בהפקדת ערובה

 12. ערובה להוצאות תביעה נגזרת

 13. ערובה להוצאות בבית הדין הארצי

 14. בקשה לחייב חברה בהפקדת ערובה

 15. חיוב הנתבע בהפקדת ערובה להוצאות

 16. הפקדת ערובה להוצאות בתיק פלת''ד

 17. הפקדת ערובה להוצאות חברה בחו''ל

 18. שיקולים בקביעת גובה ערובה להוצאות

 19. ערובה להוצאות חברה בקשיים כלכליים

 20. הפקדת ערובה להוצאות צו אנטון פילר

 21. בקשה להפקדת ערובה לאחר דיון הוכחות

 22. ערובה להוצאות בקשה לאכיפת שעבוד צף

 23. הפקדת ערובה להוצאות בבית הדין לעבודה

 24. אי הפקדת ערובה לפלסטינים עקב מצב כלכלי

 25. המועד להגשת בקשה להפקדת ערובה להוצאות

 26. ערובה להוצאות תובעים שגרים מחוץ לישראל

 27. בר''ע על החלטה על הפקדת ערובה להוצאות

 28. תביעה בגין עופרת יצוקה - ערובה להוצאות

 29. חיוב התעשיה הצבאית בהפקדת ערובה להוצאות

 30. בקשה לחיוב חברה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות

 31. הפקדת ערובה נפגע ירי תושב הרשות הפלסטינית

 32. בקשה לחייב חברה להפקיד ערובה בקופת ביהמ''ש

 33. ערובה להוצאות בתביעה למניעת קיפוח המיעוט בחברה

 34. הפקדת ערובה של תושב פלסטיני להבטחת הוצאות הנתבע

 35. החלטות על הפקדת ערובה כתנאי לערעור בבית הדין לעבודה

 36. בקשה על פי סעיף 29(א) לחוק הבוררות לחיוב בהפקדת ערובה

 37. תקנה 519 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי: בקשה להפקדת ערובה

 38. האם אישור רו"ח מספיק כדי לא לחייב חברה בהפקדת ערובה להוצאות ?

 39. טענת המערער שהחתימה על גבי ההמחאות אינה חתימתו וכי מעולם לא הסכים לערוב לביצוען

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון