תיקון רישום בית משותף

איך מגישים בקשת תיקון רישום בית משותף ?

בעל דירה, או בעל זכות בדירה, המבקש תיקון רישום בית משותף צריך לצרף לבקשתו את המסמכים הבאים:נסח מרישום הבית המשותף על כל דירותיו בפנקס הבתים המשותפים;
תשריט הבית, מאושר על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, או תשריט אחר הנותן, להנחת-דעתו של המפקח, תמונה נאמנה של הבית המשותף על דירותיו;
העתק מהבקשה בשביל כל בעל דירה ובעל זכות בדירה בבית המשותף, זולת המבקש.


אם הוגשה בקשה לתיקון צו-רישום, ימסור המפקח הודעה על כך לכל בעל דירה ולכל בעל זכות בדירה מדירות הבית המשותף זולת המבקש (השכן) יציין בה את זכותו לטעון טענותיו לבקשה ויצרף אליה העתק מהבקשה.

כל שכן רשאי, תוך חמישה-עשר יום מהיום שנמסרה לו ההודעה, להגיש למפקח טענות בכתב בקשר לבקשה.

המפקח ידון בבקשה ובטענות שהוגשו לו - אם הוגשו - על סמך החומר בכתב שהוגש לו בלי לשמוע את הצדדים, ואולם רשאי הוא, אם היה משוכנע שהדבר דרוש לעשיית צדק, להורות על קיום דיון לפניו.

לאחר הדיון בטענות או עם תום המועד להגשת טענות - אם לא הוגשו טענות, יתן המפקח צו לתיקון צו הרישום או ידחה את הבקשה.


נמצאו 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. סעיף 353א לחוק החברות
2. אישור תביעה ייצוגית נגד שטראוס
3. תאונת דרכים נהג שרשיונו נפסל
4. בקשה למינוי מומחה רפואי עם התמחות ספציפית
5. הגדרת נושא משרה
6. מעצר אזרח לבנוני בישראל
7. עיון בתיק בית דין לעבודה
8. אוטם שריר הלב עקב תאונה
9. זמזומים באוזניים - רעש בעבודה
10. טעות בחישוב פנסיה
11. מדידת רעש בעבודה כתנאי להכרה בתאונת עבודה
12. עונש על גניבת רכב
13. תביעה נגד בנק אוצר החייל
14. חוק סוכן ביטוח
15. התנגדות להענקת עיטור המופת
16. זכות שביושר תוצרת הארץ
17. יחסי עובד מעביד בין בעל מניות לחברה
18. רישיון עסק לחנות בנתב''ג
19. זכויות ילדי אסיר בטחוני
20. עיכוב ביצוע גזר דין בעבירות מס
21. מכרז כריתת עצים
22. פיטורים לא חוקיים
23. כישלון בבדיקת פוליגרף בתביעת ביטוח
24. עונש על הברחת סמים בגבול מצרים
25. ביטול השעיית עובד ללא שימוע
26. ערעור על קבלת טענת פרעתי
27. דין משמעתי בגין שינוי פרטים במחשב צה''ל
28. קנס לקיבוץ על עבירות תכנון ובניה
29. תאונה עם מנוף תאונת דרכים
30. שביתה בעיריית ראשון לציון
31. התאבדות לאחר חתונה
32. הפחתת פיצוי מוסכם לא סביר
33. מפוני גוש קטיף - פיצויים לבעלי עסק
34. בקשה להארכת מועד להגשת הודעה
35. פרישה מוקדמת עקב מצב בריאותי
36. ריבית על תגמולי ביטוח
37. העתקת מודעות דרושים
38. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל
39. גמלה רטרואקטיבית
40. תוספת שכר לפרקליטים בשירות המדינה
41. הגנת המפר התמים
42. טענת דיירות מוגנת בתביעת פינוי
43. עיכוב פיקדון אצל עורך דין
44. חוזה שחקן כדורגל הנוגד את תקנון ההתאחדות
45. צו עשה זמני לתשלום משכורת עובד
46. פציעה בנסיבות מחמירות
47. שכר טרחת כונס נכסים - עסקת קומבינציה
48. חישוב מענק נכות מעבודה
49. תאונה בגלל שינוי נתיב אחרי רמזור ירוק
50. תביעה בגין פיצוץ בניין ע''י צה''ל
51. עזרה משפחתית דמי אבטלה
52. פגיעת שאסי ירידת ערך
53. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח
54. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי
55. תקופת אי כושר ארוכה ביחס לפגיעה בתאונת עבודה
56. טינטון - ערעור על החלטת ועדה רפואית
57. פסק דין בפשרה בניגוד לדין המהותי
58. אחריות המדינה על לשון הרע
59. בקשה להארכת אשפוז חשוד בעבירה פלילית
60. הארכת מועד בגין שירות מילואים של עורך דין
61. ערעור על תוצאות הבחירות למועצה
62. הזרמת כספים לחברה במסגרת הסכם שותפות
63. פיטורי עובד נמל
64. הזנחת דירה בשכירות
65. חוות דעת מומחה מטעם בית הדין לעבודה
66. סירוב קורס לשכת האבטלה
67. בקשה לשינוי החלטה
68. תשלום ביטוח לאומי על עובד עצמאי
69. תביעה שטרית מבלי להציג שיק לפרעון
70. אי סיכום מראש על מחיר שירות
71. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה
72. תיקון דיסקמן - תביעות קטנות
73. צו פינוי לבית כנסת
74. עתירה נגד מכירת עליית גג
75. נהיגה בשכרות ביטוח מקיף
76. הגנת הסתכנות מרצון
77. הצמדה על מזונות מול שחיקת השכר
78. סעד הצהרתי בבית משפט לפי חוק ההתנתקות
79. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה
80. בחירת סגן ראש מועצה
81. הפרת זכויות יוצרים - אחריות אישית של מנהל חברה
82. מעוולים ביחד ולחוד
83. זכות העיון בחומר חקירה בקובלנה פלילית
84. סחר בסמים בכמויות גדולות
85. האם הפסקת תובענה מהווה מעשה בית דין
86. מומחה רפואי בית דין לעבודה
87. לשון הרע בעיתונות
88. ארכה לתיקון הפרת חוזה
89. סמכות עניינית ביטול החלטת רשם האגודות השיתופיות
90. פרישה מוקדמת מהעירייה
91. בעלות על חניה בבית משותף
92. אשם תורם בדיני עבודה
93. התפטרות לאחר לידה - הוראות התקשי''ר
94. הארכת מעצר 3 חודשים לצורכי חקירה
95. חכירה ישירה במקום חכירת משנה
96. תביעות קטנות נופש
97. חישוב פיצויים לקטין שנפגע בתאונת דרכים קשה
98. סילוק יד מדירת עמידר
99. אחריות עורך דין על ייעוץ רשלני
100. ערעור על פסק דין לפי 79א


תוכן עניינים

תאונות דרכים
תאונת אופנוע
דיני תעבורה
דריסת הולך רגל
מוות בתאונה
רשלנות רפואית
תאונות עבודה
תאונות ילדים
תאונה ברחוב
נזקי גוף
דיני בנקאות
רישוי עסקים
דיני מכרזים
תביעה ייצוגית
דיני מיסים
הוצאה לפועל

מוצרים פגומים
חומרים מסוכנים
תקיפה
תקיפת כלב
לשון הרע
נזקי רכוש
פוליסות ביטוח
פגיעה בעבודה
מחלות מקצוע
נכות כללית
הגנת הצרכן
ארנונה
קרן פנסיה
דיני שטרות
משפט פלילי
פשיטת רגל

קצבת ניידות
נפגעי איבה
נפגעי פוליו
נפגעי גזזת
דיני עבודה
דיני חוזים
משפט מסחרי
נדל"ן / מקרקעין
ליקויי בניה
ירושה צוואה
משרד הביטחון
נישואין - גירושין
דיני מזונות
הסכם ממון
משמורת קטינים
תכנון ובניה
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון