תיקון רישום בית משותף

איך מגישים בקשת תיקון רישום בית משותף ?

בעל דירה, או בעל זכות בדירה, המבקש תיקון רישום בית משותף צריך לצרף לבקשתו את המסמכים הבאים:נסח מרישום הבית המשותף על כל דירותיו בפנקס הבתים המשותפים;
תשריט הבית, מאושר על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, או תשריט אחר הנותן, להנחת-דעתו של המפקח, תמונה נאמנה של הבית המשותף על דירותיו;
העתק מהבקשה בשביל כל בעל דירה ובעל זכות בדירה בבית המשותף, זולת המבקש.


אם הוגשה בקשה לתיקון צו-רישום, ימסור המפקח הודעה על כך לכל בעל דירה ולכל בעל זכות בדירה מדירות הבית המשותף זולת המבקש (השכן) יציין בה את זכותו לטעון טענותיו לבקשה ויצרף אליה העתק מהבקשה.

כל שכן רשאי, תוך חמישה-עשר יום מהיום שנמסרה לו ההודעה, להגיש למפקח טענות בכתב בקשר לבקשה.

המפקח ידון בבקשה ובטענות שהוגשו לו - אם הוגשו - על סמך החומר בכתב שהוגש לו בלי לשמוע את הצדדים, ואולם רשאי הוא, אם היה משוכנע שהדבר דרוש לעשיית צדק, להורות על קיום דיון לפניו.

לאחר הדיון בטענות או עם תום המועד להגשת טענות - אם לא הוגשו טענות, יתן המפקח צו לתיקון צו הרישום או ידחה את הבקשה.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תיקון תביעה

 2. תיקון פסק דין

 3. תיקוני שנת בדק

 4. תיקון פסק בורר

 5. תיקון שנת לידה

 6. תיקון טעות קולמוס

 7. תיקון חיוב ארנונה

 8. תיקון פליטת קולמוס

 9. בקשה לתיקון גבולות

 10. זכות תיקון אי התאמה

 11. תיקון טעות בגזר דין

 12. חוב למוסך על תיקונים

 13. תיקון טעות בפסק דין

 14. תיקון דרך - תאונת דרכים

 15. חוב למוסך על תיקון רכב

 16. תיקון סדק בתקרה בחנות

 17. תיקון רישום בית משותף

 18. תיקון 29 לחוק ההוצל''פ

 19. תיקון צנרת בדירה שכורה

 20. בקשה לתיקון סכום התביעה

 21. דרישה לתיקון מבנה מסוכן

 22. בקשה לתיקון הודעת ערעור

 23. תיקון מס' 2 לחוק החוזים

 24. תביעה לתיקון תנאים במכרז

 25. תיקון סעיף 6 לחוק החברות

 26. תיקון ליקויים בדירה שכורה

 27. בקשה לתיקון טעות בפסק דין

 28. תיקון סעיף 25 לחוק החוזים

 29. תיקון ליקויים בדירה באשדוד

 30. הוצאות תיקונים בדירה שכורה

 31. תיקון לקוי של ליקויים בדירה

 32. תביעה בגין תיקון שמשות לרכב

 33. תביעה על תיקון סובארו ג'אסטי

 34. תביעה לתשלום תיקון נזק לרכב

 35. תאונת דרכים בזמן תיקון פנצ'ר

 36. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 37. בקשה לתיקון הודעת ערעור מנהלי

 38. מתי מתחילה אחריות על תיקון רכב

 39. מועד להגשת בקשה לתיקון פסק דין

 40. תיקון בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 41. תביעה לתשלום על תיקון ציוד מכני

 42. בקשה לתיקון פסק דין לאחר 3 שנים

 43. התנגדות לתיקון צו רישום בית משותף

 44. כניסת גוף זר לעין במהלך תיקון דרך

 45. תשלום לעובד על תיקון רכב מהעבודה

 46. תשלום על תיקון רכב בתקופת האחריות

 47. חובת ביטוח לאומי ליידע על תיקון חוק

 48. אישור מצב סופי של בית לאחר תיקונים

 49. התיישנות תיקון רישום בפנקסי המקרקעין

 50. פציעה במהלך "תיקון דרך" של החלפת גלגל

 51. תיקון הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין

 52. ? תאונה בעבודה תיקון צינור מים בבור – פיצויים

 53. תיקון בסיס השכר בביטוח לאומי תאונת עבודה

 54. זכות תיקון אי התאמה - סעיף 4ב לחוק המכר

 55. האם בקשה לתיקון פסק דין דוחה מועד ערעור

 56. בקשה לתיקון צו רישום בית משותף - סעיף 145(א)

 57. חובת השתתפות שוכרים בבית משותף בעלויות תיקון

 58. תביעה נגד הביטוח לקבלת ההפרש הכספי על תיקון רכב

 59. הזמנת עד ביוזמת בית המשפט - תיקון טענות ביוזמת בית הדין לעבודה

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון