עובד יומי לעומת עובד חודשי - הרעה בתנאי עבודה

מה הדין במקרה של התפטרות עקב הפיכת עובד חודשי לעובד שעתי ?
האם שינוי תנאי עבודה מעובד חודשי לעובד לפי שעות מהווה הרעה מוחשית בתנאי עבודה ?

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עובד יומי לעומת עובד חודשי - הרעה בתנאי עבודה:

.1הנתבעת עוסקת בתפירת סדינים, ציפיות וכו', והתובעת הועסקה על-ידה מ- 1.10.1981ועד שהתפטרה ב-.30.10.1983
.2טענת התובעת הינה, כי התפטרה לרגל הרעה מוחשית בתנאי עבודתה ועל כן יש לראות את התפטרותה כפיטורים המזכים בפיצויי פיטורים.
.3אין חולק, כי התובעת הועסקה כעובדת חודשית, והמחלוקת נסובה סביב השאלה, מתי הציעה הנתבעת לתובעת לעבוד כעובדת בשכר לפי שעות (או בשכר יומי), והאם התובעת הסכימה או לאו להצעה זו.
.4גרסת התובעת, כפי שהושמעה בעדותה שלה ונתמכה על-ידי מר אוחיון מאיר, הינה, כי בחודש אוקטובר 1983הודיע מר פליבה - מנהל הנתבעת - לתובעת, כי תועסק להבא בשכר יומי ללא תשלום עבור ימי מחלה וחג. התובעת סרבה ומשהנתבעת לא היתה מוכנה להעסקה כפי שהעסיקה אותה בעבר - היא התפטרה.

.5גרסת הנתבעת, כפי שהושמעה מפי מר פליבה, היא, כי התובעת נעדרה רבות מעבודתה במשך שלושת החודשים שקדמו ליולי 1983, לרגל בעיות משפחתיות, והנתבעת שילמה לה שכר עבודה מלא מבלי לנכות את ימי ההעדרויות.
בחודש יולי 1983הציע מר פליבה לתובעת לעבור לשכר לפי שעות עבודה בפועל, בצירוף תוספת שכר של % 30ותנאים סוציאליים כלעובדת חודשית (לרבות ימי חג ומחלה), והתובעת הסכימה וכך עבדה בחודשים אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר.
בחודש אוקטובר 1983הודיעה התובעת, כי היא מתפטרת, והנתבעת תולה את סיבת ההתפטרות במציאת מקום עבודה אחר אצל המתחרה ולא בהרעת תנאי עבודתה.
הנתבעת אף הוסיפה וגרסה, כי לא היתה הפחתה בשכרה של התובעת לפי ההסדר הנ"ל, אלא להיפך - שכרה גדל בשיעורים ניכרים (מעבר להעלאה בתוספת היוקר), כפי שבא לידי ביטוי ברשימה נ/ 2ונ/.3
.6התובעת מודה, כי היתה העלאה בשכרה בחודש אוגוסט וטוענת, כי ההעלאה היתה עקב תוספת רגילה לשכר ולא עקב הסדר שונה לבסיס התשלום.
אין חולק, כי ביולי 1983גדלה משכורתה של התובעת עקב קבלת תוספת יוקר.
.7לאחר ששמענו את עדי התובעת ועדי הנתבעת ולאחר שעיינו במוצגים שוכנענו, כי גרסתה של התובעת היא הנכונה ואנו קובעים, כי לאחר שהנתבעת שילמה לתובעת שכר עבודה מלא עבור ימי העדרות (שלא לרגל מחלתה) היא רצתה לשנות את ההסדר הקיים ועל כן הציעה לתובעת בחודש 10/83לעבור ולעבוד בשכר לפי שעות (היינו תשלום עבור עבודה אפקטיבית) ללא תנאים סוציאליים חורגים מהמגיע לעובד בשכר לפי שעות והתובעת סרבה.
משעמדה הנתבעת על צורת התשלם הנ"ל, נאלצה התובעת להתפטר.
.8כן שוכנענו, כי תוספות השכר שקיבלה התובעת מחודש 8/83ואילך היו תוספות שכר רגילות, כפי שקיבלה התובעת בעבר (ללא קשר לתוספות היוקר) וכפי שמשתקפות ברשימה נ/ 3( 5/82ו-5/83). התוספות לא באו עקב הסדר חדש כלשהו לתשלום.
.9נוסף ונציין, כי עדותו של מר יצחק יוסף, רואה חשבון, לא יכלה לסייע למר פליבה, באשר כל מה שידע מר יוסף היה, כי נתבקש לשלם לתובעת החל מ- 8/83"תמריץ" בשיעור שקבע מר פליבה, מבלי שידע מהו הבסיס לחישוב אותו תמריץ.
.10זו ואף זו, הנתבעת לא הציגה בפנינו כרטיסי עבודה או רישום כלשהו לבסס את טענתה, כי החל מ- 8/83שולם לתובעת שכר לפי שעות אפקטיביות. גם בתלושי השכר לא צוין דבר שממנו נוכל לראות, כי נעשה בחודש זה הסדר אחר לצורת תשלום (כגון:ו רישום מספר שעות העבודה או ימי העבודה).

.11מאחר והנתבעת רצתה לשנות את תנאי עבודתה של התובעת לרעה על-ידי שינוי מעמדה מעובדת חודשית לעובדת יומית ובכך לפגוע אפקטיבית בשכרה, הרי יש לראות את התפטרותה של התובעת, בתנאים הללו, כפיטורים.
.12התובעת זכאית לפיצויי פיטורים.
.13מאחר ותבעה רק סכום של 000, 50שקל, לא נוכל לפסוק יותר מאשר תבעה, אף-על-פי שלפי פירוט השכר נ/ 3התובעת זכאית לסכום גבוה יותר.

.14לא מצאנו מקום להפחית או לבטל את פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.
.15אנו מחייבים, אם כן, את הנתבעת לשלם לתובעת פיצויי פיטורים בסכום של 000, 50שקל בצירוף פיצויי הלנת פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, החל מ- 1.11.1983ועד לתשלום בפועל של החוב.
.16הנתבעת תשלם את אגרת בית-הדין הדחויה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרעת תנאים לעובדי מפעל

 2. מכתב התראה על הרעת תנאים

 3. הרעת תנאים לעובד שהתלונן

 4. מה נחשב להרעת תנאי עבודה

 5. הרעת תנאי עבודה לעובד במכירות

 6. הרעת תנאים עקב חילופי מעבידים

 7. התפטרות מזכירה בגלל הרעה בתנאים

 8. התפטרות ללא התראה בגין הרעת תנאים

 9. הרעה בתנאי עבודה של ברמן בבית קפה

 10. התפטרות מורה בגין הרעה בתנאי עבודה

 11. מתן הזדמנות למעסיק לתקן הרעה בתנאי עבודה

 12. פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר בגלל הרעת תנאים

 13. סעיף 11(א) לחוק פיצוי פיטורים - הרעת תנאים

 14. עובד יומי לעומת עובד חודשי - הרעה בתנאי עבודה

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון