עובד יומי לעומת עובד חודשי - הרעה בתנאי עבודה

מה הדין במקרה של התפטרות עקב הפיכת עובד חודשי לעובד שעתי ?
האם שינוי תנאי עבודה מעובד חודשי לעובד לפי שעות מהווה הרעה מוחשית בתנאי עבודה ?

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עובד יומי לעומת עובד חודשי - הרעה בתנאי עבודה:

.1הנתבעת עוסקת בתפירת סדינים, ציפיות וכו', והתובעת הועסקה על-ידה מ- 1.10.1981ועד שהתפטרה ב-.30.10.1983
.2טענת התובעת הינה, כי התפטרה לרגל הרעה מוחשית בתנאי עבודתה ועל כן יש לראות את התפטרותה כפיטורים המזכים בפיצויי פיטורים.
.3אין חולק, כי התובעת הועסקה כעובדת חודשית, והמחלוקת נסובה סביב השאלה, מתי הציעה הנתבעת לתובעת לעבוד כעובדת בשכר לפי שעות (או בשכר יומי), והאם התובעת הסכימה או לאו להצעה זו.
.4גרסת התובעת, כפי שהושמעה בעדותה שלה ונתמכה על-ידי מר אוחיון מאיר, הינה, כי בחודש אוקטובר 1983הודיע מר פליבה - מנהל הנתבעת - לתובעת, כי תועסק להבא בשכר יומי ללא תשלום עבור ימי מחלה וחג. התובעת סרבה ומשהנתבעת לא היתה מוכנה להעסקה כפי שהעסיקה אותה בעבר - היא התפטרה.

.5גרסת הנתבעת, כפי שהושמעה מפי מר פליבה, היא, כי התובעת נעדרה רבות מעבודתה במשך שלושת החודשים שקדמו ליולי 1983, לרגל בעיות משפחתיות, והנתבעת שילמה לה שכר עבודה מלא מבלי לנכות את ימי ההעדרויות.
בחודש יולי 1983הציע מר פליבה לתובעת לעבור לשכר לפי שעות עבודה בפועל, בצירוף תוספת שכר של % 30ותנאים סוציאליים כלעובדת חודשית (לרבות ימי חג ומחלה), והתובעת הסכימה וכך עבדה בחודשים אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר.
בחודש אוקטובר 1983הודיעה התובעת, כי היא מתפטרת, והנתבעת תולה את סיבת ההתפטרות במציאת מקום עבודה אחר אצל המתחרה ולא בהרעת תנאי עבודתה.
הנתבעת אף הוסיפה וגרסה, כי לא היתה הפחתה בשכרה של התובעת לפי ההסדר הנ"ל, אלא להיפך - שכרה גדל בשיעורים ניכרים (מעבר להעלאה בתוספת היוקר), כפי שבא לידי ביטוי ברשימה נ/ 2ונ/.3
.6התובעת מודה, כי היתה העלאה בשכרה בחודש אוגוסט וטוענת, כי ההעלאה היתה עקב תוספת רגילה לשכר ולא עקב הסדר שונה לבסיס התשלום.
אין חולק, כי ביולי 1983גדלה משכורתה של התובעת עקב קבלת תוספת יוקר.
.7לאחר ששמענו את עדי התובעת ועדי הנתבעת ולאחר שעיינו במוצגים שוכנענו, כי גרסתה של התובעת היא הנכונה ואנו קובעים, כי לאחר שהנתבעת שילמה לתובעת שכר עבודה מלא עבור ימי העדרות (שלא לרגל מחלתה) היא רצתה לשנות את ההסדר הקיים ועל כן הציעה לתובעת בחודש 10/83לעבור ולעבוד בשכר לפי שעות (היינו תשלום עבור עבודה אפקטיבית) ללא תנאים סוציאליים חורגים מהמגיע לעובד בשכר לפי שעות והתובעת סרבה.
משעמדה הנתבעת על צורת התשלם הנ"ל, נאלצה התובעת להתפטר.
.8כן שוכנענו, כי תוספות השכר שקיבלה התובעת מחודש 8/83ואילך היו תוספות שכר רגילות, כפי שקיבלה התובעת בעבר (ללא קשר לתוספות היוקר) וכפי שמשתקפות ברשימה נ/ 3( 5/82ו-5/83). התוספות לא באו עקב הסדר חדש כלשהו לתשלום.
.9נוסף ונציין, כי עדותו של מר יצחק יוסף, רואה חשבון, לא יכלה לסייע למר פליבה, באשר כל מה שידע מר יוסף היה, כי נתבקש לשלם לתובעת החל מ- 8/83"תמריץ" בשיעור שקבע מר פליבה, מבלי שידע מהו הבסיס לחישוב אותו תמריץ.
.10זו ואף זו, הנתבעת לא הציגה בפנינו כרטיסי עבודה או רישום כלשהו לבסס את טענתה, כי החל מ- 8/83שולם לתובעת שכר לפי שעות אפקטיביות. גם בתלושי השכר לא צוין דבר שממנו נוכל לראות, כי נעשה בחודש זה הסדר אחר לצורת תשלום (כגון:ו רישום מספר שעות העבודה או ימי העבודה).

.11מאחר והנתבעת רצתה לשנות את תנאי עבודתה של התובעת לרעה על-ידי שינוי מעמדה מעובדת חודשית לעובדת יומית ובכך לפגוע אפקטיבית בשכרה, הרי יש לראות את התפטרותה של התובעת, בתנאים הללו, כפיטורים.
.12התובעת זכאית לפיצויי פיטורים.
.13מאחר ותבעה רק סכום של 000, 50שקל, לא נוכל לפסוק יותר מאשר תבעה, אף-על-פי שלפי פירוט השכר נ/ 3התובעת זכאית לסכום גבוה יותר.

.14לא מצאנו מקום להפחית או לבטל את פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.
.15אנו מחייבים, אם כן, את הנתבעת לשלם לתובעת פיצויי פיטורים בסכום של 000, 50שקל בצירוף פיצויי הלנת פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, החל מ- 1.11.1983ועד לתשלום בפועל של החוב.
.16הנתבעת תשלם את אגרת בית-הדין הדחויה.

נמצאו 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. חוב על עבודות חשמל - תביעות קטנות
2. פסק דין בהעדר הגנה נגד ארה''ב
3. צילום מהירות מופרזת - אחריות בעל הרכב
4. תוספת חינוך מיוחד גמלאי משרד החינוך
5. חוב על השכרת רכב
6. בקשה לקבלת שכר על תקופת המעצר
7. ביטול צ'קים תשלום על פרסום
8. טענת סמכות ייחודית לבית הדין הרבני
9. איחור במסירת דירה מקבלן בעסקת קומבינציה
10. דחיית בקשת רישום עמותה
11. בקשה לביטול החלטת מעצר עד תום ההליכים
12. המעבדה הצבאית לתרעולה
13. בקשה למחיקת ערעור ללא הוצאות
14. מעשה בית דין ללא הכרעה פוזיטיבית בטענה
15. תביעה נגד נהג על נזקי רכוש בתביעות קטנות
16. אי הכרה בתאונת דרכים
17. בית הדין לביטוח לאומי
18. התנהגות בלתי נאותה כלפי נוסע אוטובוס
19. הודעה על אי התאמה
20. פסק דין פלילי כראיה בבית הדין למשמעת
21. אפליה בתנאי חכירה
22. פיטורים אחרי תקופת ניסיון
23. התפטרות לאחר חופשה ללא תשלום
24. תאונת דרכים קשישה בת 82
25. בקשה לקיום צוואה בעל פה
26. רשלנות בביצוע עבודות איטום
27. ביטול עסקה לרכישת משאית בגלל תקלות
28. בניית אולם אירועים בקרקע של מינהל מקרקעי ישראל
29. שלילה לחצי שנה
30. תאונה בפניית פרסה
31. סתימה בצנרת בדירה חדשה מקבלן
32. דחיית תביעה מחמת שיהוי
33. האם צד ג' יכול להגיש תביעה שכנגד
34. שאלון לצד שכנגד
35. התנגדות לקיום צוואה
36. משיכת כבל - תאונת עבודה
37. קניית רכב שעבר תאונה קשה ללא ידיעת הקונה
38. ערר היטל ביוב
39. הפרת חוזה נמשכת
40. ניכוי מס על חוב עתידי
41. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי
42. סמכות עניינית סכסוך דת
43. הכרה בנכות נפשית בצבא
44. טענת זיוף חתימה על הסכם תיווך
45. הפרת צו מניעה זמני
46. בצקת ריאות לאחר התקף לב בעבודה
47. מועד ערעור על פסק דין מתוקן
48. ערעור על החלטת רשם בית המשפט העליון - פטור מהפקדת עירבון
49. הפחתת צו תשלומים
50. בקשת רשות ערעור על החלטה של בית הדין האזורי לעבודה
51. בקשה לביטול צו חיפוש
52. דמי היוון למינהל מקרקעי ישראל
53. תאונת דרכים באזור תעשייה
54. הגנת זוטי דברים
55. עיקולים בגלל חובות הבעל שנפטר
56. תביעה בגין איטום גג לקוי
57. דחיית מועד ביצוע צו סגירת עסק
58. תביעה ייצוגית של אגודת החרשים
59. פסק דין הצהרתי האוסר על שינוי תפקיד
60. העברת המרצת פתיחה למתכונת תביעה רגילה
61. התיישנות תביעת פיצוי על זיכוי פלילי
62. קיזוז מקדמות ששולמו לעובד
63. הכרה בנפילה בעבודה כתאונת עבודה
64. עיון חוזר בצו ביניים
65. קצבת שאירים לגרושה
66. אחריות על הפסדים בשוק ההון
67. הגורם היעיל בתיווך
68. פסק דין שניתן בחוסר סמכות מקומית
69. הפקעת מקרקעין לצורך הרחבת כביש
70. החזר כספי לעסק על כרטיסי אשראי גנובים
71. פיצוי על סגירת חשבון בנק
72. חלקי חילוף לא מקוריים
73. זימון עד נוסף
74. רשלנות רפואית בבית חולים הדסה
75. פסילת שופט והעברת תיק למחוז אחר
76. סעיף 7 (3) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
77. תיקון שנת לידה
78. לשון הרע במכתב מעורך דין
79. עבודות שירות
80. קניית שלד של בית פרטי
81. מצג שווא למשקיעים בחברה
82. בקשה להעברת הדיון לבית משפט לעניינים מנהליים בירושלים
83. רשלנות מקצועית רואה חשבון
84. אכיפת הסכם פרוייקט בניית מלון
85. סעיף 18 ג לפקודת פשיטת הרגל
86. האם ''תגובה לביקורת'' מהווה לשון הרע
87. פסק דין הצהרתי זכאות מינוי דירקטור חברה
88. הארכת המועד להגשת עתירה מנהלית
89. גב תפוס - תאונת עבודה
90. שיהוי בהגשת בקשה להפקדת ערבון בערעור
91. עונש על ניסיון פגיעה בחיילי צה''ל
92. האם ביקורת מסעדות מהווה לשון הרע
93. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים
94. בקשה לדחייה על הסף של תביעה להפרשי פנסיה
95. ביטול הסכם פשרה אחרי 5 שנים
96. זכאות לסיעוד ביטוח לאומי
97. מחלת קרוהן בשירות הצבאי
98. נזק לרכב בתאונה - תביעות קטנות
99. חיסיון שיחה בין עורך דין ללקוח
100. חוזה לקניית דירה - איחור בתשלום האחרון


תוכן עניינים

תאונות דרכים
תאונת אופנוע
דיני תעבורה
דריסת הולך רגל
מוות בתאונה
רשלנות רפואית
תאונות עבודה
תאונות ילדים
תאונה ברחוב
נזקי גוף
דיני בנקאות
רישוי עסקים
דיני מכרזים
תביעה ייצוגית
דיני מיסים
הוצאה לפועל

מוצרים פגומים
חומרים מסוכנים
תקיפה
תקיפת כלב
לשון הרע
נזקי רכוש
פוליסות ביטוח
פגיעה בעבודה
מחלות מקצוע
נכות כללית
הגנת הצרכן
ארנונה
קרן פנסיה
דיני שטרות
משפט פלילי
פשיטת רגל

קצבת ניידות
נפגעי איבה
נפגעי פוליו
נפגעי גזזת
דיני עבודה
דיני חוזים
משפט מסחרי
נדל"ן / מקרקעין
ליקויי בניה
ירושה צוואה
משרד הביטחון
נישואין - גירושין
דיני מזונות
הסכם ממון
משמורת קטינים
תכנון ובניה
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון