מכירת ציוד הגברה ותאורה - תביעות קטנות

הנתבע טען שהציוד שנמכר לו בפועל, ברובו לא היה תקין וגרם לו לתקלות באירועים. הציוד סופק באיחור מהמועד שהוסכם כי יסופק, לא סופק במלואו וחלק מהציוד לא סופק עד היום או שסופקו פריטים שלא לפי ההזמנה. כל התקלות הללו גרמו לנתבע לתקלות ולנזקים באירועים אליהם היה מוזמן כתקליטן.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מכירת ציוד הגברה ותאורה - תביעות קטנות:

1. התובע תובע את הנתבע לתשלום הסך 9,400 ₪.

2. לטענת התובע רכש ממנו הנתבע ציוד הגברה ותאורה בסך של 67,500 ₪.3. על חשבון העיסקה לטענת התובע שולם סך 62,000 ₪. היתרה בסך של 5,500 ₪ לא שולמה.

4. בנוסף לטענת התובע לקח ממנו הנתבע ציוד נוסף לפי הפירוט בכתב התביעה.

5. יצויין כי כתב התביעה מנוסח באופן רשלני ולוקה בהעדר פירוט בסיסי כגון עלותם של הפריטים שנרכשו ולא שולם עבורם. כמו כן לא צורפו כל ראיות לתמיכה בתביעה.

6. הנתבע מכחיש מכל וכל את התביעה של התובע וטוען כי לא זו בלבד שאין הוא חייב לתובע מאומה אלא שהתובע חייב לו עשרות אלפי שקלים.

7. לטענתו, פנה לתובע בבקשה לקבלת יעוץ בתחום שירותי המוסיקה. התובע התחייב לספק לנתבע ציוד מוסיקלי עד ליום 1.10.99 ובתמורה לקבל 67,000 ₪. בפועל סופק הציוד רק ביום 25.10.99 ואף זאת לא במלואו ומה שסופק לא תאם את ההזמנה או שהיה פגום ובלתי ניתן לשימוש.

8. כתוצאה מכך נגרמו לנתבע, לטענתו, נזקים בעבודתו.

9. בנוסף לטענת הנתבע הבטיח לו התובע להדריכו וללוותו בעבודתו כתקליטן ולסייע לו באיתור תקלות, בפועל לא עמד התובע בהבטחותיו. אף על פי כן טוען הנתבע הוא שילם לתובע את כל המגיע לו בגין העיסקה.

10. לפיכך, טוען הנתבע לא רק שהתובע אינו זכאי לקבל מהנתבע כספים אלא הוא עצמו נותר חייב לנתבע כספים.

11. בבית המשפט בדיון שהתקיים ביום 26.6.00 חזר התובע וטען כי קיבל רק סך של 62,000 ₪ ולא 67,708 ₪ כפי שהוסכם בין הצדדים. לצורך כך צירף מסמך בכתב ידו של שותפו של הנתבע ששם נרשם כי סכום העיסקה 67,708 ₪.

12. הנתבע חזר וטען כי שילם לתובע את מלוא סכום התביעה, אך לא קיבל כל קבלה. התובע אינו מכחיש כי לא נתן לנתבע קבלה אך לטענתו בכל פעם שהנתבע שילם לו הוא חתם על כך ביומנו.

13. בדיון שהתקיים ביום 12.12.00 העיד מטעם הנתבע שותפו, מר חיים תורג'מן, שחזר על טענותיו של הנתבע לפיהן, בין היתר, הציוד שהובטח לא סופק במועד ומה שכבר סופק נתגלה כמשומש ולא תקין. עוד לטענת העד הבטיח התובע בכל פעם להשלים את הציוד, אך לא עמד בהבטחותיו והציוד שכן סופק ולא במלואו, סופק לסירוגין.
לטענת העד הוא והנתבע התחייבו כלפי צד ג' שונים לנגן באירועים שונים ועקב הציוד הלקוי נגרמו להם תקלות באירועים.

14. לטענת העד רוב הציוד מושבת ולא ניתן להשתמש בו ואף על פי כן ובניגוד לעמדתו של העד שילם הנתבע לתובע את מלוא התשלום עבור הציוד.

15. עד נוסף שהעיד מטעם הנתבע הוא מר שרון ממן. לטענתו הציוד שמכר התובע לנתבע היה קודם ברשותו עקב עיסקה שהייתה בינו לבין התובע בנוגע לציוד. לדבריו, ביקש התובע ליטול ממנו את הציוד, אך הוא התנגד למסירתו שכן התובע היה חייב לו כסף. לדבריו, אמר לו התובע שיתן לו את הציוד כי מצא שני קונים "פראיירים" והוא יקבל מהם כסף וישלם אותו לעד. לדבריו, ברגע שהתובע שילם חלק ממה שמגיע לו, הוא שיחרר את הציוד. עוד לדבריו, הציוד לא היה תקין וההגברה לא הייתה תקינה.

16. יצויין כי אימו של הנתבע העידה אף היא מטעמו בעניין התשלום ששולם לתובע ע"י בנה, עבור הציוד ואשר כתוצאה מכך התקשרה אליה אשתו של התובע והודתה לה על התשלום.

17. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ושמעתי את עדויותיהם של הצדדים וכן את עדויות העדים מצאתי שיש לדחות את התביעה.

18. כידוע הכלל הוא המוציא מחברו עליו הראיה. נטל ההוכחה הוא על התובע.

19. כבר ציינתי לעיל שכתב התביעה הוגש ללא פירוט ותיאור העובדות המקימות את עילת התביעה. לא צורפו גם כל מסמכים או ראיות כמו הסכם בכתב בין הצדדים או חישוב הסכום הנתבע ועל מה הוא מבוסס. התביעה היא סתמית והתובע לא הצליח להרים את הנטל גם במהלך הדיון.

20. זאת ועוד, כל טענותיו של התובע הוכחשו ואף נסתרו מניה וביה על ידי גירסתו של הנתבע אשר נתמכה כולה בעדויות של העדים מטעמו.

21. התובע לא הצליח להראות לבית המשפט כי הנתבע לא פרע את מלוא סכום העיסקה בסך של 67,708 ₪ בעוד שהנתבע טען כי שילם לתובע מלוא סכום זה, ואף הוסיף וטען כי התובע הוא זה שחייב לו כספים.

22. הנתבע גם טען שהציוד שנמכר לו בפועל, ברובו לא היה תקין וגרם לו לתקלות באירועים. הציוד סופק באיחור מהמועד שהוסכם כי יסופק, לא סופק במלואו וחלק מהציוד לא סופק עד היום או שסופקו פריטים שלא לפי ההזמנה. כל התקלות הללו גרמו לנתבע לתקלות ולנזקים באירועים אליהם היה מוזמן כתקליטן.

23. כאמור לעיל לא הרים התובע את הנטל המוטל עליו ומשכך אין מנוס מלדחות את התביעה.

24. אשר על כן אני דוחה את התביעה ומחייבת את התובע בתשלום הוצאות לנתבע בסך של 300 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

נמצאו 100 נושאים רלוונטיים נוספים

1. שכר שומרים לפי דרגה
2. תחולת חוק חובת המכרזים על חוזה חכירה
3. התיישנות שומה דיני חדלות פרעון
4. זכויות ידועה בציבור בדירת עמידר
5. היטל השבחה חברה בפירוק
6. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי
7. תביעה על חוב שהצטבר בחשבון עו''ש
8. הוספת מים לבשר
9. רכישת מוצרים בתחנת דלק
10. תיקון פסק בורר
11. פיצויים לנפגעי תאונות דרכים בשנות ה-80
12. תחשיב שעות נוספות
13. מזונות לילד מעל גיל 18 - חייל
14. התיישנות תביעת תאונת דרכים - גילוי מאוחר של נזק
15. העברת נכס לפני פשיטת רגל
16. תביעה נגד ערב מוגן
17. מגרש ספורט ליד הבית - תביעה בדין מטרד
18. מידע על עסקת אשראי
19. תביעה לפינוי שוכר שנדחתה
20. פרסום שמו של חשוד
21. פיצול פיזי אופקי
22. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה
23. ייצוג על ידי עורך דין מושעה
24. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל
25. הרמת משקל כבד תאונת עבודה
26. חקירת חייב בעיר אחרת
27. מכירת זכויות בחלק ממקרקעין
28. פגיעה בבוהן
29. הזכות לדעת ציון ציון קב''א
30. פתיחת בית קפה מסעדה בבניין מגורים
31. ביטול סגירת תיק הוצל''פ
32. צו הריסה נגד המדינה
33. העונש על אלימות מינית כלפי בת זוג
34. תביעה בגין קליטת ערוצים ברוסית
35. התקף לב בגלל אירוע חריג לאחר מספר ימים
36. פרסום לשון הרע
37. תיקון כתב תביעה תצהיר
38. מחלוקת לגבי גובה משכורת אחרונה לעניין פיצויי פיטורים
39. עונש על עבירות מין בתוך המשפחה
40. פיצויי פיטורים למפוני סיני
41. זכות העיון במכשיר הינשוף
42. דמי מחלה שמירת הריון
43. קנס מנהלי מע''מ
44. צו מניעה כנגד פרישה מוקדמת
45. דמי אבטלה התפטרות מוצדקת
46. סכסוך בין מזמין עבודה לבין קבלן
47. קרקעות מלחה
48. יחסי עובד מעביד רוקח
49. מוגבל בניידות משתכר
50. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה
51. מבחן ללא הרשעה ללא חוות דעת קצין מבחן
52. סגירת מכסה תא מטען על היד
53. אי ציות לתמרור זכות קדימה
54. בקשה לעיון חוזר לאחר קבלת תסקיר מעצר
55. תשלום דמי ביטוח לקרן הביטוח לפועלי בניין
56. ארנונה חנות תל אביב
57. צו הריסה למרות זיכוי
58. היתר להשכרת סירות בחוף הים
59. בקשה לפתיחת חנות בשבת
60. אובדן מסמכים של עובדים
61. בדיקה בטחונית בכניסה לבית המשפט
62. סכום קצוב בהוצאה לפועל
63. העמדה לדין של עובד חברת חשמל
64. ביטול היתר לשימוש חורג
65. פוטומונטאז' - זיוף חתימה
66. זכויות רוכש דירה בפרשת חפציבה
67. פסילת חקיקת משנה ע''י בית המשפט
68. תניית שיפוט דו צדדית
69. סילוק תביעה עקב הליך מקביל בבית משפט בחו''ל
70. שיעבוד שכירות במשכנתא
71. תאונת דרכים בכפר דרוזי
72. יריות על רכב אבטחה בכביש עוקף עזה
73. הכרה כבעל מניות
74. פיטורים בהריון פחות מחצי שנה
75. תביעה להחזר כספי סחיטה
76. שקידה סבירה
77. פציעה קשה עקב נפילה
78. שכר כונס נכסים בגין מכירת זכויות בדירה
79. העברת קרקע ללא תמורה למועצה מקומית
80. חשיפה לרעש מזיק בצבא
81. עבירת זיוף מסמך
82. בקשת רשות ערעור על מתן צו מניעה זמני
83. בקע מפשעתי כתאונת עבודה
84. אי מיצוי הליכים של תכנית איחוד וחלוקה
85. פריצת דיסק לאחר תאונת דרכים
86. החתמת עולה חדש על ערבות
87. קצבת נכות מעבודה שנה אחורה
88. דוגמא של ערעור מס הכנסה שהתקבל
89. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי
90. הפחתת תקופת מאסר בערעור לעליון
91. מע''מ על מכירת דירת מגורים
92. תאונה בלתי נמנעת
93. תביעה נגד המרכז לגביית קנסות
94. פיצויים לפי משכורת אחרונה
95. בקשה למתן הוראות לנאמן (עו''ד) על כספי פיצויים
96. הוראה דיונית
97. ערעור על החלטת בית הדין להגבלים עסקיים
98. פיצוי על עוגמת נפש בוועדות רפואיות
99. טעות בחישוב תגמול מילואים
100. סבל עצמאי - תאונת עבודה


תוכן עניינים

תאונות דרכים
תאונת אופנוע
דיני תעבורה
דריסת הולך רגל
מוות בתאונה
רשלנות רפואית
תאונות עבודה
תאונות ילדים
תאונה ברחוב
נזקי גוף
דיני בנקאות
רישוי עסקים
דיני מכרזים
תביעה ייצוגית
דיני מיסים
הוצאה לפועל

מוצרים פגומים
חומרים מסוכנים
תקיפה
תקיפת כלב
לשון הרע
נזקי רכוש
פוליסות ביטוח
פגיעה בעבודה
מחלות מקצוע
נכות כללית
הגנת הצרכן
ארנונה
קרן פנסיה
דיני שטרות
משפט פלילי
פשיטת רגל

קצבת ניידות
נפגעי איבה
נפגעי פוליו
נפגעי גזזת
דיני עבודה
דיני חוזים
משפט מסחרי
נדל"ן / מקרקעין
ליקויי בניה
ירושה צוואה
משרד הביטחון
נישואין - גירושין
דיני מזונות
הסכם ממון
משמורת קטינים
תכנון ובניה
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון