מכירת ציוד הגברה ותאורה - תביעות קטנות

הנתבע טען שהציוד שנמכר לו בפועל, ברובו לא היה תקין וגרם לו לתקלות באירועים. הציוד סופק באיחור מהמועד שהוסכם כי יסופק, לא סופק במלואו וחלק מהציוד לא סופק עד היום או שסופקו פריטים שלא לפי ההזמנה. כל התקלות הללו גרמו לנתבע לתקלות ולנזקים באירועים אליהם היה מוזמן כתקליטן.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מכירת ציוד הגברה ותאורה - תביעות קטנות:

1. התובע תובע את הנתבע לתשלום הסך 9,400 ₪.

2. לטענת התובע רכש ממנו הנתבע ציוד הגברה ותאורה בסך של 67,500 ₪.3. על חשבון העיסקה לטענת התובע שולם סך 62,000 ₪. היתרה בסך של 5,500 ₪ לא שולמה.

4. בנוסף לטענת התובע לקח ממנו הנתבע ציוד נוסף לפי הפירוט בכתב התביעה.

5. יצויין כי כתב התביעה מנוסח באופן רשלני ולוקה בהעדר פירוט בסיסי כגון עלותם של הפריטים שנרכשו ולא שולם עבורם. כמו כן לא צורפו כל ראיות לתמיכה בתביעה.

6. הנתבע מכחיש מכל וכל את התביעה של התובע וטוען כי לא זו בלבד שאין הוא חייב לתובע מאומה אלא שהתובע חייב לו עשרות אלפי שקלים.

7. לטענתו, פנה לתובע בבקשה לקבלת יעוץ בתחום שירותי המוסיקה. התובע התחייב לספק לנתבע ציוד מוסיקלי עד ליום 1.10.99 ובתמורה לקבל 67,000 ₪. בפועל סופק הציוד רק ביום 25.10.99 ואף זאת לא במלואו ומה שסופק לא תאם את ההזמנה או שהיה פגום ובלתי ניתן לשימוש.

8. כתוצאה מכך נגרמו לנתבע, לטענתו, נזקים בעבודתו.

9. בנוסף לטענת הנתבע הבטיח לו התובע להדריכו וללוותו בעבודתו כתקליטן ולסייע לו באיתור תקלות, בפועל לא עמד התובע בהבטחותיו. אף על פי כן טוען הנתבע הוא שילם לתובע את כל המגיע לו בגין העיסקה.

10. לפיכך, טוען הנתבע לא רק שהתובע אינו זכאי לקבל מהנתבע כספים אלא הוא עצמו נותר חייב לנתבע כספים.

11. בבית המשפט בדיון שהתקיים ביום 26.6.00 חזר התובע וטען כי קיבל רק סך של 62,000 ₪ ולא 67,708 ₪ כפי שהוסכם בין הצדדים. לצורך כך צירף מסמך בכתב ידו של שותפו של הנתבע ששם נרשם כי סכום העיסקה 67,708 ₪.

12. הנתבע חזר וטען כי שילם לתובע את מלוא סכום התביעה, אך לא קיבל כל קבלה. התובע אינו מכחיש כי לא נתן לנתבע קבלה אך לטענתו בכל פעם שהנתבע שילם לו הוא חתם על כך ביומנו.

13. בדיון שהתקיים ביום 12.12.00 העיד מטעם הנתבע שותפו, מר חיים תורג'מן, שחזר על טענותיו של הנתבע לפיהן, בין היתר, הציוד שהובטח לא סופק במועד ומה שכבר סופק נתגלה כמשומש ולא תקין. עוד לטענת העד הבטיח התובע בכל פעם להשלים את הציוד, אך לא עמד בהבטחותיו והציוד שכן סופק ולא במלואו, סופק לסירוגין.
לטענת העד הוא והנתבע התחייבו כלפי צד ג' שונים לנגן באירועים שונים ועקב הציוד הלקוי נגרמו להם תקלות באירועים.

14. לטענת העד רוב הציוד מושבת ולא ניתן להשתמש בו ואף על פי כן ובניגוד לעמדתו של העד שילם הנתבע לתובע את מלוא התשלום עבור הציוד.

15. עד נוסף שהעיד מטעם הנתבע הוא מר שרון ממן. לטענתו הציוד שמכר התובע לנתבע היה קודם ברשותו עקב עיסקה שהייתה בינו לבין התובע בנוגע לציוד. לדבריו, ביקש התובע ליטול ממנו את הציוד, אך הוא התנגד למסירתו שכן התובע היה חייב לו כסף. לדבריו, אמר לו התובע שיתן לו את הציוד כי מצא שני קונים "פראיירים" והוא יקבל מהם כסף וישלם אותו לעד. לדבריו, ברגע שהתובע שילם חלק ממה שמגיע לו, הוא שיחרר את הציוד. עוד לדבריו, הציוד לא היה תקין וההגברה לא הייתה תקינה.

16. יצויין כי אימו של הנתבע העידה אף היא מטעמו בעניין התשלום ששולם לתובע ע"י בנה, עבור הציוד ואשר כתוצאה מכך התקשרה אליה אשתו של התובע והודתה לה על התשלום.

17. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ושמעתי את עדויותיהם של הצדדים וכן את עדויות העדים מצאתי שיש לדחות את התביעה.

18. כידוע הכלל הוא המוציא מחברו עליו הראיה. נטל ההוכחה הוא על התובע.

19. כבר ציינתי לעיל שכתב התביעה הוגש ללא פירוט ותיאור העובדות המקימות את עילת התביעה. לא צורפו גם כל מסמכים או ראיות כמו הסכם בכתב בין הצדדים או חישוב הסכום הנתבע ועל מה הוא מבוסס. התביעה היא סתמית והתובע לא הצליח להרים את הנטל גם במהלך הדיון.

20. זאת ועוד, כל טענותיו של התובע הוכחשו ואף נסתרו מניה וביה על ידי גירסתו של הנתבע אשר נתמכה כולה בעדויות של העדים מטעמו.

21. התובע לא הצליח להראות לבית המשפט כי הנתבע לא פרע את מלוא סכום העיסקה בסך של 67,708 ₪ בעוד שהנתבע טען כי שילם לתובע מלוא סכום זה, ואף הוסיף וטען כי התובע הוא זה שחייב לו כספים.

22. הנתבע גם טען שהציוד שנמכר לו בפועל, ברובו לא היה תקין וגרם לו לתקלות באירועים. הציוד סופק באיחור מהמועד שהוסכם כי יסופק, לא סופק במלואו וחלק מהציוד לא סופק עד היום או שסופקו פריטים שלא לפי ההזמנה. כל התקלות הללו גרמו לנתבע לתקלות ולנזקים באירועים אליהם היה מוזמן כתקליטן.

23. כאמור לעיל לא הרים התובע את הנטל המוטל עליו ומשכך אין מנוס מלדחות את התביעה.

24. אשר על כן אני דוחה את התביעה ומחייבת את התובע בתשלום הוצאות לנתבע בסך של 300 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה תביעות קטנות ?

 2. תביעות קטנות מוסך

 3. תביעות קטנות נופש

 4. תביעה קטנה נגד מוסך

 5. תביעות קטנות הפרת חוזה

 6. תביעות קטנות הוצאת דיבה

 7. השתק פלוגתא תביעות קטנות

 8. תיקון דלת - תביעות קטנות

 9. נטל ההוכחה בתביעות קטנות

 10. קיזוז חוב - תביעות קטנות

 11. תביעות קטנות שכירות דירה

 12. תאונה מאחור - תביעות קטנות

 13. תביעות קטנות אולם אירועים

 14. תביעה קטנה נגד חברת ביטוח

 15. תביעה שכנגד בתביעות קטנות

 16. זכיה בחופשה - תביעות קטנות

 17. שיפוץ מקלחת - תביעות קטנות

 18. תביעה קטנה בבית הדין לעבודה

 19. תיקון דיסקמן - תביעות קטנות

 20. ייצוג עורך דין תביעות קטנות

 21. תיקון רכב במוסך תביעות קטנות

 22. הזמנת חלונות - תביעות קטנות

 23. תביעה נגד סלקום תביעות קטנות

 24. מרקיזות לחלון - תביעות קטנות

 25. התקנת גג רעפים - תביעות קטנות

 26. סמכות בית משפט לתביעות קטנות

 27. תיקון גיר לרכב - תביעות קטנות

 28. תביעה לדמי תיווך בתביעות קטנות

 29. הגשת תביעה קטנה על תאונת דרכים

 30. תביעה על תקיפה - תביעות קטנות

 31. נסיעה באור אדום - תביעות קטנות

 32. ראיות חדשות בערעור תביעות קטנות

 33. תקלות בטלוויזיה - תביעות קטנות

 34. נזק לרכב בתאונה - תביעות קטנות

 35. דמי שכירות נגריה - תביעות קטנות

 36. ערעור תביעות קטנות על נזילת מים

 37. שיפוץ חדר אמבטיה - תביעות קטנות

 38. צו להמצאת מסמכים - תביעות קטנות

 39. ביטול פסק דין פשרה תביעות קטנות

 40. איחור במסירת דירה - תביעות קטנות

 41. תביעה נגד עורך דין בתביעות קטנות

 42. תביעת רשלנות רפואית בתביעות קטנות

 43. תביעה של אינסטלטור - תביעות קטנות

 44. תביעה על חוב שכירות בתביעות קטנות

 45. חוב על עבודות חשמל - תביעות קטנות

 46. תביעה בתביעות קטנות - טיול לפולין

 47. תשלום על סדנת בישול – תביעות קטנות

 48. תביעה בין בעלי מניות בתביעות קטנות

 49. חוב על עבודות שיפוץ - תביעות קטנות

 50. תביעה נגד שלמה סיקסט בתביעות קטנות

 51. פגיעה ברכב שחנה בצד - תביעות קטנות

 52. נזקים לדירה בשכירות - תביעות קטנות

 53. תביעה בבית משפט לתביעות קטנות אשדוד

 54. התקנת מכשיר חימום מים - תביעות קטנות

 55. רכב ''נכנס בי מאחורה'' - תביעות קטנות

 56. תביעה נגד סוכנות נסיעות בתביעות קטנות

 57. תביעה בבית משפט לתביעות קטנות בית שמש

 58. הוכחת אשמה בתאונת דרכים בתביעות קטנות

 59. תביעה נגד בנק בבית משפט לתביעות קטנות

 60. נזקי רכוש בתאונת דרכים - תביעות קטנות

 61. מכירת ציוד הגברה ותאורה - תביעות קטנות

 62. תביעה נגד שחר נזקי צנרת - תביעות קטנות

 63. עבודות אלומיניום תריסים - תביעות קטנות

 64. תביעה נגד חברת השכרת רכב בתביעות קטנות

 65. הגשת פסק דין תעבורה בתביעות קטנות כראיה

 66. פסק דין תביעות קטנות רחובות - נזקי רכוש

 67. ערעור על החלטה של בית משפט לתביעות קטנות

 68. תביעה של עורך דין נגד לקוח בתביעות קטנות

 69. תביעה לדמי תיווך בבית משפט לתביעות קטנות

 70. פסק דין פלילי תעבורה כראיה בתביעות קטנות

 71. שימוש לרעה בהליכי בית משפט לתביעות קטנות

 72. תביעה נגד נהג על נזקי רכוש בתביעות קטנות

 73. ערעור על פסק דין תביעות קטנות בהעדר הגנה

 74. העברת דיון מבית משפט לתביעות קטנות לבוררות

 75. פיצוי על טיול מאורגן לטורקיה - תביעות קטנות

 76. עיכוב הליכים תביעות קטנות עקב תביעה ייצוגית

 77. תביעת ביטוח אובדן כושר עבודה - תביעות קטנות

 78. תביעה נגד עורך דין בבית המשפט לתביעות קטנות

 79. ערעור על פסק דין של תביעות קטנות בנושא שכירות

 80. השתק פלוגתא והשתק עילה בתביעות קטנות והוצל''פ

 81. מינוי שמאי מומחה מטעם בית משפט לתביעות קטנות

 82. הכרעה בבית משפט שלום בפרוצדורה של תביעות קטנות

 83. סמכות ביהמ''ש לתביעות קטנות לתת פסק דין הצהרתי

 84. תביעת עו''ד בתביעות קטנות בגין נזקי רכוש בתאונה

 85. גרסאות סותרות להתרחשות תאונת דרכים בתביעות קטנות

 86. ערעור על ''החלטה אחרת'' של בית משפט לתביעות קטנות

 87. דחיית בקשה לביטול פסק דין בבית משפט לתביעות קטנות

 88. סמכות בית משפט לתביעות קטנות לדון בתביעה על חוב מים

 89. תביעות קטנות - מטען כי בעל העסק הציב אותם בפניי עובדה מוגמרת

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון