גוש 10008 חדרה

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע.
מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן:תא (חי') 20041-04 דוד כהן נ' עיריית חדרה ומע"צ

התובע הוא בעלים רשום בפנקסי המקרקעין של חלקה 349 בגוש 10008 בחדרה (להלן :
"החלקה") החל מ – 5.11.1990.
שטחה של החלקה הוא 1,716 מ"ר, והיום היא חלק ממערך הכבישים המהווה את צומת
"הילל יפה" בחדרה, ומחלף אולגה אשר הוקמו על ידי הנתבעות 2.

חלק מן החלקה הופקע - 705 מ"ר, בהליכים כדין ע"י נתבעת 1 במסגרת תכנית חד/ 905 אשר פורסמה למתן תוקף ב – 17.10.1991, ונרשמה על כך הערה בספרי המקרקעין כ- 4.5.1992. אחת מתכליות התכנית הייתה קביעת שטח למחלף צומת ודרכי גישה. שם התכנית הוא : "מחלף גבעת אולגה".
היות והתכנית חד/ 905 שינתה את יעוד החלקה לדרך- 705 מ"ר והיתרה לתכנון מיוחד, לאחר הליך שיפוטי ובהסכם פשרה קיבל התובע פיצוי בגין ירידה ערך בסך 135,000 ₪.עא 499/82 הרב מ' אושפיזאי נ' החברה לקרקעות והשקעות בע"מ

ביום 30.3.73העבירה המשיבה אחת מן החלקות על שמם של קונים זרים (המדובר בחלקה מספר 324בגוש 10009). עוד קודם לכן, ביום 13.11.72העבירה המשיבה חלקה אחרת לקונים זרים (המדובר בחלקה 331מאותו גוש). נותרה איפוא אך חלקה אחת, שנשארה רשומה בלשכת רישום המקרקעין על שם המשיבה (המדובר בחלקה 320 בגוש 10008).
.ביום 17.3.80הגיש המערער לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו תובענה, שבה עתר לחייב את המשיבה להעביר לו את החלקה הרשומה על שמה ולהעביר ולרשום בשם המערער חלקות אחרות במקום החלקות, שהמשיבה העבירה לזרים, ואשר שוויין כשווי החלקות ההן. לחלופין, עתר לשלם למערער פיצויים בשווי החלקות שהועברו לזרים ולחלופי חלופין, לשלם למערער את הסכום שהמשיבה קיבלה ממנו בשנת 1946, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד התשלום.הפ (ת"א) 385/07 פלונים נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

המבקשים, בני זוג, בעלי הזכויות בבית פרטי ברח' יסעור 12 חדרה, הידוע כחלק מחלקה 284 בגוש 10008 (להלן: "הבית").
לצורך בניית הבית נטלו המבקשים מהמשיב (להלן: "הבנק"), ביום 27.03.01, הלוואה בסכום של 587,000 ₪ (הסכם ההלוואה צורף כנספח ב' לתגובת המשיב).תפ (ת"א) 40062/01 מדינת ישראל נ' פלוני

הנאשם, כבן 44 שנים היום, סיפר, בעדותו, על עצמו, קורות חייו, עיסוקיו ומעשיו במהלך השנים. הוא יליד מושב, סיים לימודיו בבית ספר תיכון בחדרה, גוייס לקורס טייס משם עבר לצנחנים, עבר קורס קצינים והגיע לתפקיד מפקד פלוגה בחטיבת הצנחנים.
הוא סיפר כיצד הגיע, בשנת 1994, בעקבות ביקוש גדול למגרשים בחדרה, למעורבות בעיסקות המכר. הוא סיפר גם כיצד התוודע (עמ' 1175) לרשימת בעלי הקרקעות בגוש 10008 (ס/12), שהיתה מצורפת, לדבריו, לשטר המכר בעיסקה שבוצעה באמצעות עו"ד חלימה, בה תיווך הנאשם, למכירת שתי חלקות בגוש, שהיו רשומות על שם סידני סף מדרום אפריקה, שהגיע ארצה ופגש את הנאשם (עמ' 1173 – 1174). לאחר מכן הוברר (עמ' 1404 – 1413), כי המדובר במתחזה. בעיסקה זו, יש להזכיר, לא הואשם הנאשם.תא (חי') 13417-01-10 גדי פדרמן נ' עופר את דותן בע"מ

בכתב התביעה שלפני עותרים התובעים לסעדים שונים, שעיקרם אכיפת חוזה שנכרת בתאריך 4.7.2004 בין התובעים מן הצד האחד והנתבעת מס' 1 (להלן - "הנתבעת") מן הצד השני, ולפיו התחייבה הנתבעת למכור לתובעים דירת מגורים בבניין אשר הקימה הנתבעת במקרקעין המזוהים כחלקה 168 בגוש 10008, ברח' מנחם בגין, בשכונת גבעת אולגה שבחדרה.עמק (חד') 735/04 עיריית חדרה נ' פלוני

כנגד הנאשם הגישה המאשימה כתב אישום, ובו מייחסת לנאשם עיסוק וניהול עסק הטעון רישוי, ללא רישיון, עבירה על סעיפים 4, 14 ו- 14א' לחוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968, וסעיף 6.9א' ו- 4.7א' לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה-1995, בכך שבתאריך 28/4/02 ועד למועד הגשת כתב האישום - 08/09/03 - נמצא כי הנאשם עוסק בניהול עסק ללא רישיון כדין, בהיותו הבעלים ו/או מנהלו של עסק מסוג מזנון שהתנהל מתוך משאית מ.ר. 12-844-57, בכביש מס' 02 חדרה, בחלקה 355 גוש 10008 שבתחום שיפוט העיר חדרה.
ערר (חי') 9115/10 פייגה (ציפורה) גוטרמן נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה חדרה

ערר על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה (להלן: "המשיבה") לדחות תביעה שהוגשה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, השכ"ה – 1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה") לגבי חלקה 14 בגוש 10008 (להלן: "החלקה").
העוררת הינה בעלת החלקה נשוא הערר.
עד לשנת 1991 יועדה החלקה למגורים וזאת מכוח תכניות חד/25 משנת 1941 וכן חד/450 משנת 1987.
ביום 17.10.91 פורסמה למתן תוקף תכנית חד/905, אשר לגביה נטען כי היא התכנית הפוגעת.
תכנית זה ייעדה את החלקה לצורכי ציבור (כביש ושצ"פ).
בהתאם לדין בעת אישור התכנית, העוררת הייתה אמורה להגיש את תביעת הפיצויים שלה מכוח תכנית חד/905 עד ליום 17.10.92, כאשר אין חולק כי לא עשתה כן.עא 6200/09 אברהם אליתים נ' מאיר דהקי

המערערים, והמשיבים 1 ו-2, מאיר ואילנה דהקי (להלן: בני הזוג דהקי), הם הבעלים הרשומים של חלקה 307 בגוש 10008 (להלן: החלקה). על החלקה בנו המערערים ובני הזוג דהקי שתי יחידות מגורים. בין המערערים לבין בני הזוג דהקי נכרת הסכם שיתוף לגבי החלקה (להלן: הסכם השיתוף). ביום 16.04.2008 חתמו בני הזוג דהקי על הסכם עם המשיבים 3 ו-4 (להלן: המשיבים), לפיו מכרו דהקי למשיבים את זכויותיהם בחלקה, שכללו חזקה באחת מיחידות המגורים. בעקבות עסקת המכר רשמו המשיבים את הסכם השיתוף במרשם המקרקעין (בדרך של הערת אזהרה) וכן רשמו תשריט של החלקה.עמנ (חי') 9694-04-11 פייגה (ציפורה) גוטרמן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה

תביעתה של המערערת לקבלת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 בקשר לחלקה 14 בגוש 10008, נדחתה ע"י המשיבה.
ערר שהגישה המערערת לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה נמחק על הסף מהנימוק כי לא הוכח כי התביעה הוגשה במועד ולמעלה מן הצורך נקבע כי הערר הוגש באיחור ניכר. על החלטת ועדת הערר (להלן-"הוועדה") הוגש הערעור המינהלי שלפניי.
העובדות שאינן במחלוקת
ביום 17.10.91 פורסמה תוכנית חד/450.
עד ליום 17.10.92 היה על המערערת להגיש את תביעת הפיצויים, התביעה לא הוגשה עד לאותו מועד.
הפ (חי') 214/06 האפוטרופוס הכללי כמנהל הנכסים נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חדרה

המבקש מייצג את הנעדר, שהוא הבעלים הרשום של חלקה 73 בגוש 10008 (להלן: "החלקה") ששטחה הרשום הוא 2,030 מ"ר.
ביום 09/01/92 פורסמה הודעה לפי סעיפים 189-190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, וסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 1943 (להלן: "פקודת הקרקעות") ולפיה הופקעו מהחלקה 700 מ"ר לצורך סלילת מחלף אולגה בכביש החוף. הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות פורסמה ביום 05/04/92.
עם סיום הקמת המחלף ערך מודד מטעם מע"צ מפת מדידה מצבית, ממנה עולה כי המשיבות תפסו שטח של 1,368 מ"ר, קרי, שטח של 668 מ"ר מעבר לשטח שהופקע על פי הודעת ההפקעה (להלן: "השטח העודף"). לאחר שפניותיו של המבקש למשיבות, בדרישה לקבל פיצויי הפקעה ודמי שימוש ראויים עבור השטח העודף נדחו, הגיש המבקש תביעתו דכאן.תא (חי') 34410-11-09 אברהם אליתים נ' אורית דביר

ניתן בזאת צו מניעה האוסר שינוי במצב הקיים בקשר לדירה הידועה כחלק מחלקה 307 בגוש 10008.
אני קובעת דיון בבקשה במעמד הצדדים ליום 3.12.09 שעה 0945.
מסירה אישית של הבקשה ושל החלטה זו למשיבים על ידי המבקשים עד 1.12.09 שעה 11.00.תא (חי') 13417-01-10 גדי פדרמן נ' עופר את דותן בע"מ

לאחר שקראתי הבקשה ונספחיה, ועיינתי בכתב התביעה, הנני נעתר לבקשת המבקשים לסעד זמני, והנני מצווה על המשיבים, כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד, להימנע מלבצע עסקה כלשהי, בדירת המגורים המזוהה כדירה מס' 13, בחזית בניין מגורים מס' 1, בחלקה 168 בגוש 10008, בשד' מנחם בגין בגבעת אולגה, לרבות מקום החניה המזוהה כמקום חניה מס' 11.
בשלב זה צו המניעה הזמני מותנה בהתחייבות העצמית אשר הופקדה על ידי המבקשים בעת הגשת הבקשה.הפ (חי') 12643-01-09 אברהם אליתים נ' מאיר דהקי

המבקשים הגישו נגד המשיבים בקשה למתן פסק דין הצהרתי הקובע כי הסכם מכר שנערך ביום 16.4.08 בין המשיבים מס' 1 ו- 2 (להלן: "דהקי") ובין המשיבים מס' 3 ו- 4 (להלן: "שפירא") הינו בטל, מאחר ולמבקשים זכות קדימה אותה הם מבקשים לממש. כן מבקשים המבקשים להורות על ביטול רישום של הסכם שיתוף ותשריט, שנעשו לאחר חתימת ההסכם הנ"ל, בהעדר הסכמתם .
המבקשים ודהקי הינם הבעלים הרשומים של חלקה 307 בגוש 10008 (להלן: "החלקה").
המבקשת מס' 2 הינה אחותה של המשיבה מס' 2.
המבקשים ודהקי בנו על החלקה בית מגורים בן 2 יחידות.
בתאריך 16.4.08 נחתם בין דהקי ובין שפירא הסכם (להלן: "ההסכם") על פיו מכרו דהקי לשפירא את זכויותיהם בחלקה וביחידה שבנו על החלקה.תא (חי') 14331-09-12 עדה-עדינה שיינפלד נ' עדן לבונה-בנין והשקעות וייזום (2000) בע"מ

בקשה למתן צו זמני שיורה למשיבים למסור למבקשת את הדירה המצויה בעיר חדרה ונבנתה בבניין המהווה חלק מחלקה 189 בגוש 10008 ("הדירה") שאותה היא רכשה מן המשיבה 1 ("המשיבה") על פי הסכם מיום 27.4.10 ("הסכם הרכישה").

ביום 5.9.12 ניתן צו ארעי במעמד צד אחד האוסר על המשיבים לפעול על פי מכתב בא כוחם מיום 15.7.12, שבו הם הודיעו על ביטולו של ההסכם ועל כוונתם לפנות מן הדירה את מיטלטלי המבקשת ("הצו הארעי").תא (חי') 17382-04-11 פנחס טנצמן נ' עדן לבונה - בנין השקעות ויזום (2000) בע"מ

המבקשים הגישו בקשה לצו מניעה האוסר על המשיבה לבטל הערת אזהרה הרשומה לטובת המבקשים על חלקה 189 גוש 10008 בחדרה. זאת בעקבות הודעת הנתבעת למבקשים מיום 17.11.10 המודיע על כך שהסכם רכישת דירה בבניין בחלקה האמורה מבוטל בעקבות הפרה של המבקשים.בשא (חי') 3470/05 עיריית חדרה נ' כהן דוד

התובע/משיב הינו הבעלים הרשום של חלקה 349 בגוש 10008, אותה רכש בשנת 1990 (להלן :"החלקה").
במהלך השנים בוצעו הפקעות בחלקת התובע:
בהפקעה הראשונה משנת 1992, שאינה מעניינה של התביעה, הופקעו כדין 705 מ"ר לצורך הקמת "דרך".
התובע מלין על כך כי במהלך השנים 1992-1993 הנתבעות סללו כביש המחבר בין מחלף "אולגה" לצומת "הלל יפה", (להלן:"הכביש") אשר בפועל נסלל על כל שטחה של חלקת התובע.
לפיכך, לטענתו, יתרת חלקתו (לאחר ההפקעה הראשונה) בשטח כולל של 1,011 מ"ר נתפסה ע"י הנתבעות שלא כדין ומבלי שניתן לו כל פיצוי כספי כנדרש.תא (חד') 13558-06-11 גואטה גבעתי רותי נ' דוד תפירו

המדובר בתביעה שהגישו המבקשים לפירוק שיתוף במקרקעין הידועים כגוש 10008 חלקה 387 בחדרה (להלן: המקרקעין). המבקשים טוענים בכתב תביעתם כי הצדדים הינם 4 שותפים במושע במקרקעין בחלקים שונים. המבקשים עותרים לפרק השיתוף ולבצע חלוקה בעין על פי השימוש שעושים הצדדים בפועל במקרקעין, תוך תשלום דמי איזון. המבקשים טוענים כי בפועל מחולקים המקרקעין לשני חלקים: את החלק האחד ששטחו על פי תשריט מדידה עדכני - הינו 118 מ"ר, רכשו המשיבים 2-7 ועליהם בנו הם את ביתם, ואילו את החלק הנותר, בשטח של 774 מ"ר (להלן: המגרש המשותף) רכשו המשיב 1 (להלן: טפירו) והמנוח דוד גואטה ז"ל (להלן: המנוח) יחדיו בחלקים שווים, ועליו נבנה בית דו- משפחתי. לטענת המבקשים, בין שני חלקי המקרקעין ישנה גדר הפרדה. המבקשים טוענים כי רכשו את זכויותיו של המנוח שהינן כאמור מחצית הזכויות במגרש המשותף, וזכויותיהם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גוש 6048

 2. גוש 6045 חולון

 3. גוש 6050 חולון

 4. גוש 6052 חולון

 5. גוש 6751 חולון

 6. גוש 6757 חולון

 7. גוש 6048 חולון ח-500

 8. גוש 6657 הוד השרון

 9. גוש 6413 הוד השרון

 10. גוש 6444 הוד השרון

 11. גוש 6572 הוד השרון

 12. גוש 6409 הוד השרון

 13. גוש 6410 הוד השרון

 14. גוש 6590 הרצליה

 15. גוש 6605 הרצליה

 16. גוש 6606 הרצליה

 17. גוש 6524 הרצליה

 18. גוש 6606

 19. גוש 6607 הרצליה

 20. גוש 6608 הרצליה

 21. גוש 6591 הרצליה

 22. גוש 10108

 23. גוש 10209 בנימינה

 24. גוש 10214 בנימינה

 25. גוש 10224 בנימינה

 26. גוש 10161 בנימינה

 27. גוש 3727 פתחיה

 28. גוש 3743 בית חנן

 29. גוש 3940 ראשון לציון

 30. גוש 3944 ראשון לציון

 31. גוש 3947 חלקה 12

 32. גוש 3947 חלקה 6

 33. גוש 3947 ראשון לציון

 34. גוש 6285 ראשון לציון

 35. גוש 7692 חרוצים

 36. גוש 10040 חדרה

 37. גוש 10404 חדרה

 38. גוש 7730 חדרה

 39. גוש 10097 פרדס חנה

 40. גוש 10094 פרדס חנה

 41. גוש 10100 פרדס חנה

 42. גוש 10136 גבעת עדה

 43. גוש 11194 חיפה

 44. גוש 11275 זכרון יעקב

 45. גוש 11323 זכרון יעקב

 46. גוש 11339 זכרון יעקב

 47. גוש 13700 ראש פינה

 48. גוש 17527 נצרת עילית

 49. גוש 1935 אשקלון

 50. גוש 1936 אשקלון

 51. גוש 2061 אשדוד

 52. גוש 29540 אבו גוש

 53. גוש 29945 מטה יהודה

 54. גוש 5504 ראש העין

 55. גוש 6090 נחלת יהודה

 56. גוש 6369 גבעת שמואל

 57. גוש 6391 פתח תקווה

 58. גוש 6429 כפר סבא

 59. גוש 6430 כפר סבא

 60. גוש 7595 כפר סבא

 61. גוש 7623 כפר סבא

 62. גוש 6443 הוד השרון

 63. גוש 6453 הוד השרון

 64. גוש 6455 הוד השרון

 65. גוש 6573 הוד השרון

 66. גוש 6597 רמת השרון

 67. גוש 6609 תל אביב

 68. גוש 6617 רמת השרון

 69. גוש 6632 תל אביב

 70. גוש 7650 רעננה

 71. גוש 7660 רעננה

 72. גוש 7661 רעננה

 73. גוש 7667 רעננה

 74. גוש 7676 שדה ורבורג

 75. גוש 7695 חוף השרון

 76. גוש 8022 אבן יהודה

 77. גוש 8023 אבן יהודה

 78. גוש 8024 אבן יהודה

 79. גוש 8212 בית יצחק

 80. גוש 8212 חלקה 90 בית יצחק

 81. גוש 8216 נורדיה

 82. גוש 10107 פרדס חנה

 83. גוש 10108 פרדס חנה

 84. גוש 10168 בנימינה

 85. גוש 12080 בנימינה

 86. גוש 15059 הזורעים

 87. גוש 17030 כפר תבור

 88. גוש 191 אשדוד

 89. גוש 3630 ראשון לציון

 90. גוש 3640 נס ציונה

 91. גוש 3643 ראשון לציון

 92. גוש 3645 רחובות

 93. גוש 3650 רחובות

 94. גוש 3688 רחובות

 95. גוש 3691 רחובות

 96. גוש 3692 רחובות

 97. גוש 3693 רחובות

 98. גוש 3696 רחובות

 99. גוש 3699 רחובות

 100. גוש 3792 רחובות

 101. גוש 5574 אלעד

 102. גוש 6675 רשפון

 103. גוש 6588 רעננה

 104. גוש 7658 רעננה

 105. גוש 7696 שפיים

 106. גוש 7708 נתניה

 107. גוש 7710 יקום

 108. גוש 7799 תל מונד

 109. גוש 7814 קדימה צורן

 110. גוש 7815 קדימה צורן

 111. גוש 8034 קדימה צורן

 112. גוש 8025 אבן יהודה

 113. גוש 8026 אבן יהודה

 114. גוש 9001 תל אביב

 115. גוש 8243 נתניה - מתחם לב המטרופולין

 116. גוש 8244 נתניה

 117. גוש 9043 נתניה

 118. גוש 9133 נתניה

 119. גוש 7934 נתניה

 120. גוש 10005 חדרה

 121. גוש 10006 חדרה

 122. גוש 10007 חדרה

 123. גוש 10008 חדרה

 124. גוש 10010 חדרה

 125. גוש 10012 חדרה

 126. גוש 10015 חדרה

 127. גוש 10020 חדרה

 128. גוש 10021 חלקה 26 חדרה

 129. גוש 10025 חדרה

 130. גוש 10030 חדרה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון