גוש 7595 כפר סבא

גוש 7595 מכיל 192 חלקות:

גוש 7595 חלקה 1, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 2, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 3, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 4, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 5, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 6, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 7, סטטוס:מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 8, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 9, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 10, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 11, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 12, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 13, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 14, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 15, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 16, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 17, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 18, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 19, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 20, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 21, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 22, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 23, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 24, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 25, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 26, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 27, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 28, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 29, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 30, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 31, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 32, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 33, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 34, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 35, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 36, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 37, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 38, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 39, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 40, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 41, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 42, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 43, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 44, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 45, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 46, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 47, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 48, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 49, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 50, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 51, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 52, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 53, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 54, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 55, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 56, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 57, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 58, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 60, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 61, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 62, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 63, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 64, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 65, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 66, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 67, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 68, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 69, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 70, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 71, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 72, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 73, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 74, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 75, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 76, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 77, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 78, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 79, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 80, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 81, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 82, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 83, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 84, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 85, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 86, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 87, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 88, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 89, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 90, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 91, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 92, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 93, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 94, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 95, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 96, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 97, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 98, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 99, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 100, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 101, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 102, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 103, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 104, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 105, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 106, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 107, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 108, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 109, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 110, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 111, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 112, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 113, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 114, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 115, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 116, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 117, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 118, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 119, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 120, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 121, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 122, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 123, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 124, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 125 , סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 126, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 127, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 128, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 129, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 130, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 131, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 132, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 133, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 134, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 135, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 137, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 138, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 139, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 140, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 141, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 142, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 143, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 144, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 145, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 146, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 147, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 148, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 149, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 150, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 151, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 152, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 153, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 154, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 155, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 156, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 157, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 158, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 159, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 160, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 161, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 162, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 163, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 164, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 165, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 166, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 167, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 168, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 169, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 170, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 171, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 172, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 173, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 174, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 175, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 176, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 177, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 178, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 179, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 180, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 181, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 182, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 183, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 184, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 185, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 186, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 187, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 188, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 189, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 190, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 191, סטטוס: מוסדר - מחיר

גוש 7595 חלקה 192, סטטוס: מוסדר - מחיר

לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע.
מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן:

עתמ (ת"א) 1817/08 יוסף נייסשלוס נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה, עירית כפר סבא
המשיב מס' 2 (להלן: "לוי") בעל זכות חכירה במקרקעין הידועים כגוש 7595 חלקה 90 ברחוב טשרניחובסקי 114 בכפר סבא (להלן: "המקרקעין"). העותרים הם בעלי חלקות הגובלות במקרקעין. לוי הגיש לוועדה המקומית לתכנון ובניה של כפר סבא (להלן: "הועדה המקומית") בקשה להיתר בניה הכוללת תוכניות להריסת הבית הקיים במקרקעין והקמת שתי יחידות דיור חד משפחתיות אשר ישמשו כמעון לחוסים.
לאחר שמיעת התנגדויות אישרה, ביום 3.7.07, הועדה המקומית את הבקשה להיתר בניה. הועדה נימקה את החלטתה בכך שבקשת ההיתר תואמת את תוכנית בניין עיר ("תב"ע"), החלה על המקרקעין שכן התב"ע מייעדת את המקרקעין למגורים. הוועדה נסמכה על הוראת מגורי חוסים.
התוצאה היא שהעתירה נדחית.
העותרים ישלמו, ביחד ולחוד, לכל אחד משלושת הגורמים הבאים: הוועדה המקומית כפר סבא , בועז לוי, ומדינת ישראל (מנהל מקרקעי ישראל ו-ועדת הערר המחוזית) סך 10,000 ש"ח שמהם 9,000 ש"ח ייחשבו כשכר טרחת עו"ד ואילו 1000 ש"ח כהוצאות משפט (בסך הכל 30,000 ש"ח שמהם 3000 ש"ח כהוצאות משפט).

פשר (ת"א) 2347-09 עו"ד דוד גולדבלט-לוי (המנהל המיוחד) נ' מרקו בן ברוך
בשלב זה, ולאור המפורט בבקשה וכדי למנוע נזק בלתי הפיך – ניתן צו ארעי האוסר על ביצוע דיספוזיציה בנכס ברח' בובר מרטין בחולון (חלקה 1874/2, גוש 6043) ובמגרש בכפר סבא, הידוע כחלק מחלקה 52 בגוש 7595 שהועברו מהחייב למשיבה במסגרת הסכם גירושין, שאושר בבית משפט לענייני משפחה ביום 6.12.05.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גוש 6048

 2. גוש 6045 חולון

 3. גוש 6050 חולון

 4. גוש 6052 חולון

 5. גוש 6751 חולון

 6. גוש 6757 חולון

 7. גוש 6048 חולון ח-500

 8. גוש 6657 הוד השרון

 9. גוש 6413 הוד השרון

 10. גוש 6444 הוד השרון

 11. גוש 6572 הוד השרון

 12. גוש 6409 הוד השרון

 13. גוש 6410 הוד השרון

 14. גוש 6590 הרצליה

 15. גוש 6605 הרצליה

 16. גוש 6606 הרצליה

 17. גוש 6524 הרצליה

 18. גוש 6606

 19. גוש 6607 הרצליה

 20. גוש 6608 הרצליה

 21. גוש 6591 הרצליה

 22. גוש 10108

 23. גוש 10209 בנימינה

 24. גוש 10214 בנימינה

 25. גוש 10224 בנימינה

 26. גוש 10161 בנימינה

 27. גוש 3727 פתחיה

 28. גוש 3743 בית חנן

 29. גוש 3940 ראשון לציון

 30. גוש 3944 ראשון לציון

 31. גוש 3947 חלקה 12

 32. גוש 3947 חלקה 6

 33. גוש 3947 ראשון לציון

 34. גוש 6285 ראשון לציון

 35. גוש 7692 חרוצים

 36. גוש 10040 חדרה

 37. גוש 10404 חדרה

 38. גוש 7730 חדרה

 39. גוש 10097 פרדס חנה

 40. גוש 10094 פרדס חנה

 41. גוש 10100 פרדס חנה

 42. גוש 10136 גבעת עדה

 43. גוש 11194 חיפה

 44. גוש 11275 זכרון יעקב

 45. גוש 11323 זכרון יעקב

 46. גוש 11339 זכרון יעקב

 47. גוש 13700 ראש פינה

 48. גוש 17527 נצרת עילית

 49. גוש 1935 אשקלון

 50. גוש 1936 אשקלון

 51. גוש 2061 אשדוד

 52. גוש 29540 אבו גוש

 53. גוש 29945 מטה יהודה

 54. גוש 5504 ראש העין

 55. גוש 6090 נחלת יהודה

 56. גוש 6369 גבעת שמואל

 57. גוש 6391 פתח תקווה

 58. גוש 6429 כפר סבא

 59. גוש 6430 כפר סבא

 60. גוש 7595 כפר סבא

 61. גוש 7623 כפר סבא

 62. גוש 6443 הוד השרון

 63. גוש 6453 הוד השרון

 64. גוש 6455 הוד השרון

 65. גוש 6573 הוד השרון

 66. גוש 6597 רמת השרון

 67. גוש 6609 תל אביב

 68. גוש 6617 רמת השרון

 69. גוש 6632 תל אביב

 70. גוש 7650 רעננה

 71. גוש 7660 רעננה

 72. גוש 7661 רעננה

 73. גוש 7667 רעננה

 74. גוש 7676 שדה ורבורג

 75. גוש 7695 חוף השרון

 76. גוש 8022 אבן יהודה

 77. גוש 8023 אבן יהודה

 78. גוש 8024 אבן יהודה

 79. גוש 8212 בית יצחק

 80. גוש 8212 חלקה 90 בית יצחק

 81. גוש 8216 נורדיה

 82. גוש 10107 פרדס חנה

 83. גוש 10108 פרדס חנה

 84. גוש 10168 בנימינה

 85. גוש 12080 בנימינה

 86. גוש 15059 הזורעים

 87. גוש 17030 כפר תבור

 88. גוש 191 אשדוד

 89. גוש 3630 ראשון לציון

 90. גוש 3640 נס ציונה

 91. גוש 3643 ראשון לציון

 92. גוש 3645 רחובות

 93. גוש 3650 רחובות

 94. גוש 3688 רחובות

 95. גוש 3691 רחובות

 96. גוש 3692 רחובות

 97. גוש 3693 רחובות

 98. גוש 3696 רחובות

 99. גוש 3699 רחובות

 100. גוש 3792 רחובות

 101. גוש 5574 אלעד

 102. גוש 6675 רשפון

 103. גוש 6588 רעננה

 104. גוש 7658 רעננה

 105. גוש 7696 שפיים

 106. גוש 7708 נתניה

 107. גוש 7710 יקום

 108. גוש 7799 תל מונד

 109. גוש 7814 קדימה צורן

 110. גוש 7815 קדימה צורן

 111. גוש 8034 קדימה צורן

 112. גוש 8025 אבן יהודה

 113. גוש 8026 אבן יהודה

 114. גוש 9001 תל אביב

 115. גוש 8243 נתניה - מתחם לב המטרופולין

 116. גוש 8244 נתניה

 117. גוש 9043 נתניה

 118. גוש 9133 נתניה

 119. גוש 7934 נתניה

 120. גוש 10005 חדרה

 121. גוש 10006 חדרה

 122. גוש 10007 חדרה

 123. גוש 10008 חדרה

 124. גוש 10010 חדרה

 125. גוש 10012 חדרה

 126. גוש 10015 חדרה

 127. גוש 10020 חדרה

 128. גוש 10021 חלקה 26 חדרה

 129. גוש 10025 חדרה

 130. גוש 10030 חדרה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון